Master in bio-geïnspireerde innovatie

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Bio-geïnspireerd design en wetenschap worden gebruikt voor innovaties die een transitie naar een duurzame, circulaire economie ondersteunen. Het masterprogramma Bio-Inspired Innovation (BII) biedt een unieke mix van kennis- en vaardigheidstraining die de zoektocht naar en ontwikkeling van circulaire businessmodellen en bio-geïnspireerde onderzoek en innovaties ondersteunt.

Wetenschapper aan de ontwerptafel

We leven in een samenleving die veel vertrouwen stelt in technologie en wetenschap om onze problemen op te lossen en in onze behoeften te voorzien. Wetenschap en technologie alleen kunnen ons echter niet voorzien van een samenleving die haar omgeving voedt in plaats van vernietigt. We moeten overschakelen naar een meer circulaire samenleving. We laten je kennismaken met de grote uitdagingen die moeten worden aangepakt om een circulaire samenleving te worden en met de levensprincipes die van pas komen in de scoping- en evaluatieontwerpfasen van een biomimicry-ontwerpcyclus.

Bio-Inspired Innovation (BII) is bedoeld voor studenten met een bachelordiploma in biologische wetenschappen, die geïnteresseerd zijn in onderzoek en diensten, producten, productiesystemen en design willen innoveren op basis van in de natuur geëvolueerde principes. Jij bent de professional die met Bio-Inspired Innovations bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. Als bioloog aan de ontwerptafel ga je in op vragen als 'hoe absorberen planten fijnstof? Wat kunnen we leren van bloedvatsystemen in relatie tot crowd control en oplossingen voor files? Of hoe kunnen we een gebouw laten functioneren als een levend organisme of ecosysteem?

Innovatie, onderzoek en ontwerp

Deze masteropleiding voorziet je van onderzoeks-, ontwerp- en samenwerkingsvaardigheden die je een bio-geïnspireerde expert maken. BII bouwt voort op het excellente onderzoek aan de faculteit Bètawetenschappen en verbindt onderzoeksresultaten om maatschappelijke en zakelijke uitdagingen op te lossen. Het eerste jaar is op onderzoek gebaseerd, terwijl het tweede jaar zich richt op het gebruik van onderzoekskennis bij innovatie.

Eerste jaar

Het eerste jaar is gebaseerd op onderzoek, je maakt deel uit van een geavanceerde onderzoeksomgeving die aansluit op je vakgebied (Major Research Project). Je leert (fundamenteel) onderzoek opzetten en uitvoeren en de uitkomsten ervan bespreken en rapporteren. Je leert ook over multidisciplinaire innovatie, collaboratieve bedrijfsmodellering en gezamenlijk ontwerp.

Tweede jaar

Het tweede jaar richt zich op het gebruik van onderzoekskennis bij innovatie. Je combineert innovatie en onderzoek en loopt een minorstage (Minor Research Project), bij voorkeur buiten de universiteit. Deze stage wordt voorafgegaan door een cursus Integrative Bio-Inspired Design.

Potentiële onderzoeksprojecten

Voorbeelden van minder belangrijke onderzoeksprojecten zijn het onderzoeken van het gebruik van microben om zilver te reinigen.

Acidithiobaccilus ferrooxidans is een bacterie die vaak in mijnen wordt aangetroffen en die kan worden gebruikt voor bioleaching om energie te oogsten uit metaalsulfiden. Deze bacteriën kunnen worden gebruikt om het zilver (sulfide) van het middenstuk te reinigen door Wenzel Jamnitzer (1549, Rijksmuseum).

Andere projecten zijn onder meer het gebruik van Azolla als marktgewassen van de volgende generatie. Azolla kan de huidige atmosferische concentraties van CO2 verlagen, veevoeder en voedsel produceren en dienen als biologische meststof en biobrandstof. Verder zijn andere projecten gericht op het verhogen van de voedselproductie en het veranderen van de manier waarop consumenten hun versattributen kiezen (de supermarkt als levend organisme).

Interesse in bio-geïnspireerde innovatie

Hoewel BII een relatief nieuwe masteropleiding is, heeft het al veel belangstelling gewekt. Zo verscheen het programma in een item op de Nederlandse televisie. Zie het persbericht bij het item (in het Nederlands). Onze masterstudente Brigit van Brenk won de 'Changemaker Challenge' met haar onderzoek naar het gebruik van schimmels om afval in afvalwater af te breken. Verder trok het feit dat een team van 1e jaars BII-studenten (2017) de finale van de Biomimicry Global Design Challenge heeft gehaald ook veel aandacht.

Carriere vooruitzichten

Deze masteropleiding bereidt je voor om een hooggekwalificeerde professional te worden, die kan functioneren in een academische, zakelijke of andere organisatorische omgeving. Je wordt een change agent en resource professional voor organisaties die willen bijdragen aan een duurzame samenleving met gegarandeerde voedselvoorziening. We ondersteunen actief uw inspanningen om een bio-geïnspireerde circulaire economie-expert, innovator-ondernemer, wetenschapper of consultant te worden.

Academische loopbaan

George Whitesides, een biochemicus, geeft aan dat bio-inspiratie de deuren opent voor een academische carrière in verschillende disciplines. Dit nieuwe interdisciplinaire wetenschapsgebied zal naar verwachting leiden tot baanbrekende ontdekkingen die op korte en lange termijn van nut zijn voor het bedrijfsleven en de samenleving.

Professionele carrières

Bio-Inspired Innovation leidt je op om bio-geïnspireerd onderzoek toe te passen en te verbinden met (niet-) gouvernementele organisaties en / of bedrijven. Afgestudeerden komen in dienst van organisaties variërend van het WWF tot een ministerie. Mogelijke banen zijn werken als consultant circulaire economie bij Royal Haskoning of als bio-geïnspireerde productontwikkelaar en ontwerper bij Lune.

Professionals op bio-geïnspireerde innovatie>

Voor internationale studenten

Nederlands leren

Als je een baan of stage in Nederland wilt vinden, ben je bij kennis van het Nederlands terecht. Ook als je binnen een internationale organisatie werkt, is het kennen van tenminste een beetje Nederlands altijd een voordeel en in sommige gevallen zelfs een vereiste. Om Nederlands te leren, kunnen gratis taalwebsites zoals duolingo.com of dutchgrammar.com u op weg helpen of een kijkje nemen bij de cursussen Nederlands die door Babel worden aangeboden. Als student van Utrecht University ontvang je 25% korting op hun cursusaanbod.

Na het afstuderen

Als u na uw afstuderen in Nederland wilt blijven, kunt u het 'oriëntatiejaar verblijfsvergunning' aanvragen. Deze vergunning kan binnen 3 jaar na het voltooien van je studie worden ingediend en geeft je onbeperkte arbeidsrechten (vandaar: een werkvergunning - TWV is niet vereist). Ga voor een overzicht van de voorwaarden die voor deze vergunning gelden naar de IND-website .

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder