Master in bestuur en management in de publieke sector

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Studieprogramma

Deze masteropleiding gaat over het beheersen van complexe maatschappelijke uitdagingen in de publieke sector en over hoe de netwerken van de betrokken actoren te besturen om slechte problemen op te lossen.

Erasmus University

Wijze van opvoeding

Het programma biedt diepgaande theoretische modules, evenals een reeks Governance Labs die mogelijkheden bieden om wetenschappelijke en managementvaardigheden in de praktijk te leren en te oefenen. Inspirerende gastcolleges van experts in het veld maken de overdracht van kennis en ervaring mogelijk. Een onderzoeksontwerpcursus bereidt je voor op het schrijven van een masterscriptie. In dit proefschrift demonstreren studenten hun kennis en vaardigheden van het analyseren en ontwikkelen van governance netwerkstrategieën die handelen over actuele, complexe maatschappelijke uitdagingen.

Electieve governance en management in de publieke sector

Als onderdeel van het curriculum moeten studenten een keuzevak van 5 ECTS behalen. Er wordt tijd gegeven voor deze verplichte keuzevak in het derde blok van het programma. Studenten zijn vrij om een keuzevak te kiezen in blok 1 of blok 2. Houd er rekening mee dat dit tot een hogere studielast leidt. Daarom raden we aan om te kiezen uit een van de keuzevakken in blok 3, tenzij je erg geïnteresseerd bent in een andere keuzevak in blok 1 of blok 2.

Naast de cursussen die op de afdeling worden aangeboden, is er een selectie van vooraf goedgekeurde cursussen bij ISS, IBMG, ESE en ESHCC die studenten kunnen volgen.

Het curriculum is onderhevig aan verandering. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend (inclusief de informatie via de hyperlinks).

leerplan

Het programma presenteert theorieën over nieuwe vormen van bestuur en management die handelen over de complexe uitdagingen waarmee de publieke sector in de huidige netwerksamenleving wordt geconfronteerd. Uitdagingen zoals klimaatverandering, vergroening van de economie, duurzaam waterbeheer, nieuwe vormen van mobiliteit, geïntegreerde zorg, stedelijke revitalisering, nieuwe veiligheids- en beveiligingsrisico's, de opkomst van sociale media en de platformeconomie (bijv. De bedrijven Uber en Airb)

Uitdagingen en governance-oplossingen zijn relevant voor overheden die wereldwijd, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau actief zijn. De lezingen van dit programma worden gegeven door internationaal bekende wetenschappers.

 • Blok 1
  • Dilemma's van modern bestuur
  • Beleidsinnovatie in complexe systemen
  • Het ontwerpen van effectieve bestuursinstellingen
  • Governance Lab
 • Blok 2
 • Media, bestuur en politiek
 • Managing Interactive Governance
 • Internationaal openbaar bestuur
 • Governance Lab
 • Blok 3
 • electieve
 • Governance Lab
 • Onderzoeksopzet
 • Masterproef (start)
 • Blok 4
 • Masterproef (afstudeeronderzoek)

Keuzevakken - Master governance en management in de publieke sector

 • Blok 1
  • Wereldwijde regering
  • Vergelijkend openbaar beleid
  • Beleidsvorming van de Europese Unie
 • Blok 2
 • Europa in de wereld
 • Internationale organisaties en ontwikkeling
 • Blok 3
 • Internationale Samenleving en Democratische Instellingen


Waarom Master Governance en Management studeren in de publieke sector

In de Master Governance en Management in de publieke sector op de Erasmus Universiteit Rotterdam leer je hoe je complexe maatschappelijke uitdagingen moet aanpakken waar de publieke sector momenteel voor staat.

In onze geglobaliseerde en complexe netwerksamenleving is er een toenemende behoefte aan experts die blijk geven van analytische vaardigheden en verbindend leiderschap. Moderne publieke professionals moeten een ondernemende houding en een sterk ethisch kompas hebben. Netwerkmanagers zijn nodig om de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partijen te verbeteren om innovatieve oplossingen en hoogwaardig overheidsbeleid en -diensten te creëren die de huidige maatschappelijke uitdagingen vereisen. Deze masteropleiding traint je om zo'n netwerkmanager te worden. Je zult leren van de besten, zoals het Departement van Bestuurskunde op alt = "Erasmus Universiteit is wereldwijd nummer 1 in de Shanghai Ranking 2017 voor openbaar bestuur.

Waar gaat deze specialisatie over?

De publieke sector in onze huidige samenleving staat tegenover veel complexen, slechte problemen zoals klimaatverandering, gezondheidsproblemen zoals obesitas, milieuschade, verkeerscongestie en de ontwrichtende innovatie door bijvoorbeeld Über en Airbnb. Daarnaast zijn openbare veiligheids- en beveiligingskwesties, de vernieuwing van de openbare infrastructuur, de revitalisering van steden of de levering van geïntegreerde openbare diensten en zorg alle actuele kwesties waarvoor adequate oplossingen nodig zijn. Wat deze problemen slecht maakt, is de aanwezigheid van netwerken van regeringen, bedrijven, maatschappelijke groepen en burgers met uiteenlopende interesses en voorkeuren. Om deze complexiteit aan te kunnen en deze netwerken te besturen, is een reeks unieke managementvaardigheden nodig:

 • Wetenschappelijke vaardigheden om complexe problemen te analyseren, evenals de processen en netwerken waarin ze evolueren.
 • Nieuw management- en leiderschapsvaardigheden om verbinding te maken met acteurs en middelen.
 • Ondernemersvaardigheden om innovatieve oplossingen te initiëren en te realiseren.
 • Ethische vaardigheden, die een voorwaarde zijn om als een betrouwbare en gerespecteerde tussenpersoon te opereren tussen verschillende actoren met verschillende interesses, percepties en waardenoriëntaties.

Waarom kiezen voor dit programma?

Dit programma biedt:

 • Een combinatie van theorie en praktijk. Je volgt colleges en werkt in governance labs om oplossingen te vinden voor overheidsproblemen.
 • Kerncursussen en Governance Labs in een kleine peergroep van studenten uit verschillende landen.
 • Onderwijs in de analyse en het beheer van complexe maatschappelijke uitdagingen.
 • Lessen van vooraanstaande wetenschappers in de wereld van governance en netwerken.
 • Een reeks sociale activiteiten, een mini-studiereis en - als je klas het wil organiseren - een studiereis naar het buitenland (in 2017 gingen studenten naar Boedapest; in 2018 naar Edinburgh).
 • Een graad in openbaar bestuur, met een specialisatie in governance en management in de publieke sector.
 • Een opleiding aan het Department of Public Administration, een van de wereldwijd toonaangevende afdelingen die een nummer 1 positie bekleedt op de toonaangevende Shanghai ranglijst.
 • De mogelijkheid om te studeren aan alt = "Erasmus Universiteit met zijn uitstekende internationale reputatie en een aantrekkelijke moderne campus gelegen in de vitale stad Rotterdam.

Sociale activiteiten

Elk jaar stellen studenten een Social Activities Organizing Committee (de SAOC) in. Deze commissie coördineert initiatieven van studenten om informele drankjes, diners en festiviteiten te organiseren. De commissie is ook betrokken bij de organisatie van studiereizen.

Hoogtepunten van het programma in de afgelopen jaren:

 • De jaarlijkse mini-studiereis van 1 dag. De laatste jaren hebben we Antwerpen bezocht. De studiereis omvatte een gastcollege over het conflict over de aanleg van de Antwerpse ring en een locatiebezoek.
 • De studiereis. In 2017 organiseerden studenten een studiereis naar Boedapest. De studiereis is op vrijwillige basis. In 2018 was de bestemming Edinburgh. Omdat de studiereis samenviel met een gerenommeerde internationale conferentie (The international Research Seminars on Public management -IRSPM), werden verschillende internationale wetenschappers uitgenodigd om gastcolleges te geven aan de studenten.
 • Internationale gastcolleges (een selectie van de lezingen van de afgelopen jaren):
  • Prof. Tony Bovaird (Universiteit van Birmingham, VK) over burgerparticipatie en coproductie (februari 2016);
  • Prof. Graeme Hodge (Monash University, Melbourne, Australië) over publiek-private partnerschappen (november 2016);
  • Prof. Jacob Torfing (Roskilde University, Denemarken) over publieke innovatie (maart 2017)
  • Prof. Christopher Hood (Oxford University, UK) over het verleden en de toekomst van openbaar bestuur en management (november 2017);
  • Prof. Robyn Keast (Southern Cross University, Goldcoast, Australië) over netwerkbeheer (april 2018).
 • Student excellence. Juste Smitaite (bachelordiploma politieke wetenschappen, Vilius University, Litouwen) ontving de Unilever Research Award 2017 voor haar masterthese: "Interdisciplinaire samenwerking: het vastleggen van een vooruitgang van wetenschappelijke kennisintegratie in het Globaqua-project" (het Globaqua-project is een interdisciplinair onderzoeksproject dat bestaat uit: vooraanstaande wetenschappers uit heel Europa, en richt zich op geïntegreerd stroomgebiedbeheer). Juste werkt momenteel als een internationale accountmanager bij de Havas Media Group in Frankfurt, Duitsland.


Carrièremogelijkheden voor Master Governance en Management in de publieke sector

Je wordt opgeleid om beleidsbepaler, consultant, publieke manager of projectmanager te worden die kan deelnemen aan, en ook, samenwerkingsbestuurspraktijken kan faciliteren.

Masterstudies in openbaar bestuur

De Master 'Governance and Management in de Public sector biedt inzichten, tools en competenties die kunnen worden toegepast om problemen en netwerken te besturen en te beheren die overal in de moderne wereld worden gevonden.

Na het voltooien van deze specialisatie, kunt u complexe maatschappelijke uitdagingen identificeren en analyseren met betrekking tot publieke probleemoplossing, beleidsvorming en dienstverlening. Je zult in staat zijn om te fungeren als makelaar tussen actoren wiens middelen en bereidheid om samen te werken essentieel zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Je bent opgeleid om collaborative governance-processen te organiseren en te beheren die nodig zijn om innovatieve, legitieme en hoogwaardige oplossingen, beleidsmaatregelen en services te ontwikkelen.


Na het afstuderen zou je kunnen overwegen om te werken als:

 • Een lid van een projectteam dat de ontwikkeling van grote openbare projecten beheert (bijvoorbeeld een windmolenpark, een spoorwegverbinding of een waterbouwkundig project).
 • Een beleidsadviseur, functionaris voor openbare zaken of adviseur die nadenkt over een complex probleem zoals zorg voor kwetsbare mensen, de bescherming van ecologische systemen of de ontwikkeling van innovatieve regio's.
 • Een overheidsfunctionaris die werkt aan plannen zoals de uitbreiding van het havengebied van een stad of de revitalisering van een buurt. In deze positie moet kennis worden gedeeld tussen overheidsinstanties, particuliere bedrijven, maatschappelijke groepen en lokale bewoners.
 • Een manager of professional bij een non-profit organisatie (bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, veiligheid, (gezondheids) zorg, onderwijs, mensenrechten of transport) die geïntegreerde en op maat gemaakte diensten levert.
 • Als onderzoeker, bestudering van het bestuur en beheer van complexe maatschappelijke uitdagingen in de publieke sector.


Factsheet samenvatting

 • Officiële naam CROHO: openbaar bestuur
 • Programmanaam: Governance en management in de publieke sector
 • Instructietaal: Engels
 • Type: Master
 • Duur: 1 jaar
 • Locatie: Campus Woudestein, Rotterdam
 • Collegegeld (2019-2020):
  • € 2.083 (wettelijke verplichting)
  • € 11.900 (Institutionele kosten: EER / EU studenten)
  • € 14.900 (Institutionele kosten: NIET-EER / EU studenten)
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS ... Lees meer

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS, and two research institutes RISBO and DRIFT are linked to the faculty. Our education is small-scale and based around Problem Based Learning (PBL). Being connected to the professional field is another characteristic of our study programmes. Lees Minder