Master in bedrijfseconomie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

PRESENTATIE

De Master in Business Economics is een internationaal programma dat in het Engels wordt aangeboden. Het is geschikt voor bachelors in economie, management en engineering met de ambitie om topprofessionals van organisaties te worden.

Het programma is erop gericht dat toekomstige professionals geavanceerde en transversale kennis op het gebied van economie en management verwerven en analytische en zachte vaardigheden ontwikkelen waarmee ze organisaties kunnen ondersteunen bij hun besluitvormings-, innovatie- en strategieprocessen. Het bereidt toekomstige professionals voor om in multidisciplinaire en internationale teams te werken en complexe vraagstukken te begrijpen, met een kritische blik en analytisch en innovatief vermogen.

De Master Final Assignment wordt gezien als een kans om organisaties te benaderen. Stages en projecten zijn gericht op het beantwoorden van onderzoeksvragen die van belang zijn en / of het oplossen van specifieke problemen van organisaties.

De Master in Business Economics biedt internationale uitwisselingservaringen met het uitgebreide netwerk van universiteiten van de wereld waarmee Católica Porto Business School partnerschappen heeft. Het biedt ook toegang tot de Double Degree With Lancaster University Managment School.

CARRIÈRE IMPACT

De Master in Bedrijfseconomie is geschikt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het nastreven van een professionele carrière als adviseurs en managers van organisaties: private, publieke of derde sector; kleine en middelgrote ondernemingen en ook grote bedrijven; nationaal of internationaal; actief zijn in stedelijke of landelijke gebieden. Dankzij het uitgebreide netwerk van organisaties waarmee Católica Porto Business School samenwerkingsverbanden heeft, worden veel stages in binnen- en buitenland aangeboden. Stages kunnen na het afstuderen toegang bieden tot banen.

Het programma is ook geschikt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het volgen van internationale doctoraatsprogramma's in economie of management aan gerenommeerde universiteiten. Soms evolueert de Master Final Assignment naar een paper gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review en indexatie.

STRUCTUUR

ROOSTER

De masters Bedrijfseconomie werken met een daggroep. De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur. De kalender die alle lessen roostert, wordt aan het begin van elk semester aan de studenten bekendgemaakt.

In het geval van cursussen die worden gegeven door uitgenodigde professoren, kan een concentratie van lessen plaatsvinden in slechts een paar dagen, maar met een intensiever schema. De lessen worden dan ruim van tevoren ingepland, zodat er tijd is om de nodige maatregelen te nemen.

AANWEZIGHEIDSREGIMES

De Masters aan de Católica Porto Business School hebben een enkel, maar flexibel aanwezigheidsregime. Het curriculum is zo ontworpen dat het programma minimaal drie semesters (anderhalf jaar) heeft. Voor studenten die echter een masterdiploma wensen te behalen met behoud van hun professionele activiteit, kan je de masters uitvoeren binnen maximaal 5 semesters (tweeënhalf jaar), waardoor je de academische belasting over een langere periode kunt verdelen en zo de schema's en professionele belasting met de Masters. Het begin en einde van semesters worden jaarlijks gepubliceerd in de academische kalender van de 2e cyclus van de Católica Porto Business School (zie Academische kalender).

TAAL

Engels.

PLAATS

Lezingen van de Masters van de Católica Porto Business School vinden plaats in Católica Foz in Porto.

TOEPASSINGEN

TOELATINGSEISEN

Afgestudeerden van verschillende wetenschappelijke gebieden kunnen zich aanmelden voor de Masters van de Católica Porto Business School.

Het aanvraagproces voor de Masters van de Católica Porto Business School moet elementen bevatten die de academische en wetenschappelijke competentie van de kandidaten aantonen, evenals de beheersing van de Engelse taal. De GMAT-test wordt gewaardeerd in het selectieproces om de academische en wetenschappelijke vaardigheden te beoordelen

Kandidaten worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

 • Academisch en wetenschappelijk curriculum
 • Degree classificatie
 • Beroepservaring of onderzoek

Online applicatie hier beschikbaar.

ENGELSE TAALCOMPETENTIE-EIS

Het bewijs van deze vereiste wordt geleverd door middel van een officieel niveau B2-diploma van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen van de Raad van Europa of gelijkwaardig.

Toegelaten studenten die niet voldoen aan de Engelse taalvaardigheidseis hebben toegang tot een diagnostische test die beschikbaar is op de Católica Porto Business School in de respectieve aanvraagfase.

De Engelse diagnostische test is een examen dat gelijkwaardig is aan niveau B2 van het Common European Framework of Reference (upper-intermediate). De test duurt ongeveer 3 uur en de opzet van het examen is gericht op het beoordelen van de volgende vaardigheden: luistervaardigheid, grammatica, woordenschat, lezen en schrijven. Voor een beter inzicht in de opbouw van de diagnostische test kunnen modeltesten worden geraadpleegd op de website van Cambridge Michigan en kunnen de kandidaten de test selecteren die overeenkomt met het ECCE - Examination for the Certificate of Competence in English.

 • Luistervaardigheid
 • Grammatica
 • Woordenschat
 • Lezen en schrijven

TOEPASSINGEN - 2020/21

Aanvragen voor Masters van de Católica Porto Business School zijn permanent open.

De programmadirectie komt drie keer per jaar bijeen om de aanvragen te beoordelen: maart, juli en september. Na deze bijeenkomst worden kandidaten op de hoogte gebracht van het besluit en de vervolgstappen.

Ronde Deadline voor aanmelding Beoordelingsperiode Resultaten *
1e 16 maart 17 tot 30 maart 31 maart
2e 22 juni 25 juni tot 8 juli 9 juli
3e 7 sept 8 tot 17 sept. 18 sept

* Als aanvragers hun aanvraag vóór de deadline indienen, kan direct daarna een bod worden gedaan.

DOCUMENTATIE VOOR HET AANVRAAGPROCES

 • Eén foto
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Gedetailleerd * kwalificatiecertificaat (origineel of gewaarmerkte kopie)
 • Officieel diploma Engels, officieel niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen van de Raad van Europa, of gelijkwaardig diploma (TOEFL, IELTS, FCE of CAE). Afgestudeerden van Católica Porto Business School zijn vrijgesteld van het uitreiken van dit diploma.
 • Aanvullende evaluatie-elementen (bijv. GMAT ...)
* Certificaten moeten de gevolgde cursussen, hun beoordeling en ECTS, en het eindcijfer van de cursus vermelden. Als je geen diploma hebt behaald, moet je een getuigschrift van de gevolgde vakken, hun beoordeling en ECTS en het huidige gemiddelde overleggen.
OPMERKINGEN:
 • Kandidaten die een diploma in het buitenland hebben behaald, moeten het kwalificatiecertificaat overleggen: a) gelegaliseerd door de Portugese diplomatieke of consulaire autoriteit, of b) met de Haagse apostille afgegeven door de bevoegde autoriteit van het uitgevende land, als dat land is toegetreden tot het verdrag Afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare wetten (de Haagse Conferentie).
 • Wanneer de documenten zijn geschreven in een andere taal dan het Spaans, Engels of Frans, is de betreffende vertaling verschuldigd die, in het geval van het getuigschrift van kwalificaties, moet worden gemaakt volgens het notarieel recht.

INDIENING VAN VOORSTELLEN

Aanvragen kunnen worden ingediend door het online aanvraagformulier in te vullen.

De originele documenten dienen voor de registratiedatum te worden overlegd.

KOSTEN

VOLTIJD PROGRAMMA

  • Het indienen van de aanvraag: gratis
  • Toelating en inschrijving voor de Masters: € 625, -. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd in het geval studenten hun inschrijving annuleren.
  • Kosten 1e jaar (curriculair gedeelte: 60 ECTS): 10 termijnen van € 531
  • Kosten 2e jaar (proefschrift, project of stage: 36 ECTS): 5 termijnen van € 637,20

NB: Deze waarden worden berekend in overeenstemming met de tarieven vastgesteld voor het studiejaar 2019/20

MERIT-BEURZEN

Het bestuur van de Católica Porto Business School heeft besloten om een reeks beurzen in het leven te roepen om de verdiensten te belonen van de studenten wier academische prestaties het verdienen. Deze bestaan uit een totale vrijstelling van collegegeld tot een maximum van 36 ECTS per semester en tevens van het inschrijvings- en collegegeld.

Kandidaten komen in aanmerking voor een beurs als ze een inschrijvingsgemiddelde van ten minste 16,0 punten van een Portugese universiteit of een GMAT-score van ten minste 650 punten hebben.

De verdienstenbeurzen kunnen elk semester worden verlengd. De geschiktheidscriteria voor de toekenning van een beurs in de master van het 2e en 3e semester zijn:

 • Afronding van minimaal 30 ECTS per semester zonder onvoldoendes in de reguliere of herkansingsperiode.
 • Gewogen gemiddelde van de cijfers behaald in alle vakken die in het voorgaande semester zijn afgesloten met de toekenning van de beurs gelijk aan of groter dan 16,0 waarden.

Studenten die het diploma behalen aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, komen alleen in aanmerking voor een beurs als ze een GMAT met een score van ten minste 650 punten presenteren.

SOCIALE BEURZEN

Er zijn sociale beurzen om de betaling van vergoedingen te ondersteunen: beurzen van het algemeen directoraat hoger onderwijs en sociale beurzen van de Katholieke Universiteit van Portugal.

Voor meer informatie kun je terecht op de Area of Students and Employability.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over ... Lees meer

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over 25 years the school has being training professionals in the area of Economics and Management for the global business context, who then follow national or international careers. The school sustains strong industry bonds, enabling a continuous adaptation of the skills development according to the market needs, resulting in an unceasing pace of innovation of programmes and teaching and development methodologies. An international dimension of the school is experienced by completing courses abroad through interchange or double degree programmes, by participating in international weeks abroad, by completing assignments and working in groups with international students and through the completion of the many courses taught in English by invited professors from our international partnership network. Lees Minder

Accreditaties