Master in architectuur

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Programma

FHK MA U, Tilburg, Nederland biedt de concurrent Master of Architecture (M. Arch). De Master of Architecture is collaboratief, actueel, creatief en praktijkgericht. Het programma is stevig geworteld in de Nederlandse architecturale traditie en heeft een sterke internationale oriëntatie. Tegenwoordig zijn ruimtelijke uitdagingen waarmee architecten geconfronteerd worden, van nature wereldwijd, terwijl ze nog steeds context- en locatiespecifieke oplossingen vereisen. Het doel van het masterprogramma is het opleiden van architecten die in staat zijn om ontwerpintelligentie effectief te combineren met een reflectieve houding en praktische en ondernemersvaardigheden. Het curriculum is gebaseerd op competenties en gericht op het bereiken van meesterschapvaardigheden in zeven cruciale competenties (ontwerp, onderzoek, samenwerking, communicatie, ondernemersvaardigheden, organiseren, professionele vaardigheden)

Het educatieve concept van dit Master-programma is uniek; onderwijs in gelijktijdigheid met werk in een professionele praktijk. Dit gelijktijdige onderwijs biedt studenten ervaring en onderwijs buiten het schoolcurriculum, essentieel voor hun professionele vorming als architecturale ontwerpers. Daarnaast is de Academie zelf een laboratorium voor ruimtelijke opdrachten van echte belanghebbenden. Onze docenten zijn professionals uit verschillende disciplines, maar allemaal met een sterke relatie tot de praktijk. De Design Studio is het hart van het masterprogramma. In de studio worden studenten opgeleid om allerlei soorten vaardigheden en methoden toe te passen op steeds meer overtuigende voorstellen voor synthetisch ontwerp voor complexe ruimtelijke problemen. De studioopdrachten houden steevast verband met de complexiteit van hedendaagse samenlevingen en gaan sociale, culturele, politieke, economische en technologische parameters in.

Doelstelling

De kern van het programma wordt gevormd door studiowerk: project leren. Studenten pakken individueel of in kleine groepen een bepaald 'probleem' aan dat is ingebed in de opdracht. Het studiowerk wordt begeleid door verschillende theoretische cursussen.

De filosofie van de Academie is gebaseerd op het principe van studeren naast het werken in de dagelijkse praktijk van een architectenfirma. Deze gelijktijdige opleiding biedt studenten meer ervaring en onderwijs dan het schoolcurriculum, essentieel voor zijn professionele vorming als architect of stadsontwerpster.

Studieprogramma

Eerste jaar: Design Essentials

Studenten komen de Academie binnen met een bachelordiploma behaald op een reeks verschillende scholen, disciplines en culturele en professionele achtergronden. Dat is de reden dat het programma voor het eerste jaar volledig is toegewijd aan het ontwikkelen van een ontwerperhouding ten opzichte van de wereld om ons heen. Het studioprogramma 'Design essentials' wordt ondersteund door een reeks vaardigheidstrainingen en een theorieprogramma over architectuur en stedenbouw, economie, duurzaam ontwerp en kunstgeschiedenis. De leerresultaten van studenten worden beoordeeld op basis van portfolio's.

Tweede en derde jaar: ontwerppraktijk

Gedurende deze twee jaar volgen de studenten in totaal 8 studio's, workshops en een groot aantal geavanceerde op vaardigheden gebaseerde trainingen, onderzoeken en een intensief theorieprogramma. De studiobeoordelingen zullen studenten confronteren met een verscheidenheid aan verschillende opdrachten, verschillende methodologieën en verschillende niveaus van complexiteit. Vijf parameters worden gebruikt om de studioprojecten te onderscheiden: programma, product, betekenis, context en geometrie. Studenten zullen werken op een reeks verschillende schalen (1: 1 tot 1: 10.000). Elk tweede semester organiseren studenten een internationale studiereis om projecten in het buitenland te bezoeken. In hun derde jaar komen studenten in aanmerking om deel te nemen aan een van de internationale Master Classes van Stadslab. Stadslab is het internationale postgraduate programma van de academie. Vanwege de voortdurende ontwikkeling van hun professionele ervaring in de bedrijven, zullen studenten in dit deel van hun studie naar verwachting dieper reflecteren op de relatie tussen hun werk in de praktijk en hun inspanningen in het academische programma. Gaandeweg zullen zij een gefundeerde positie op het gebied van architectuur ontwikkelen en betrekking hebben op het professionele (internationale) debat. In het derde jaar kunnen studenten de inhoud en uitkomst van een volledige studio bepalen. Meestal is dit de laatste studio voordat ze in het vierde jaar de afstudeerstudio binnengaan.

4de jaars afstudeerstudio: Design Thinking

De afstudeerstudio beslaat een volledig jaar door twee mogelijke formaten: individueel of teamgericht. Elke student, in de architectuur of in de stedenbouw, volgt dezelfde procesmatige planning. Zowel persoonlijke externe tutors als projectevaluaties aan de Academie ondersteunen het proces. Het door het team gedreven afstuderen is het populairst. Het doelwit is een urgente geografie zoals een stad, corridor, enclave of provincie die ontwerpstrategieën en -interventies nodig heeft. Het afstudeerteam selecteert de geografie en duurt drie maanden voor onderzoek

Toelatingseisen

Minimale toelatingseisen voor de masteropleiding:

Volgens de Gedragscode betreffende internationale studenten moeten internationale studenten die toelating willen tot een Engelstalig Masters-programma, kunnen aantonen dat hun beheersing van de Engelse taal ten minste gelijk is aan een score van 6,0 van de IELTS-test.
De volgende kwalificeren als bewijs van toelating voor inschrijving in een masteropleiding:

A. een academische of hbo-bachelor in de architectuur; of
B. bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelorgraad in het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs op dit gebied (artikel 7.30 (b) van de WHW).

Toelating tot de opleiding is onderworpen aan de volgende kwalitatieve toelatingseisen.
• CV
• Portfolio
• Motivatiebrief
• Toelatingsexamen

Aanvragers zijn verplicht om:

Werk minimaal 20 uur per week in een relevante praktijk (architectenbureau of aanverwant). De Academie biedt alternatieve oefenstudio's voor studenten die tijdelijk geen vaste baan kunnen vinden. In deze alternatieve oefenstudio's zullen studenten werken aan opdrachten door echte belanghebbenden en worden begeleid door beoefenaars. Er is meestal geen vergoeding voor deelnemende studenten.

Carriere vooruitzichten

Afgestudeerden van dit programma hebben een geïntegreerde, ontwerpgestuurde aanpak om complexe vraagstukken van de hedendaagse gebouwde omgeving aan te pakken, waardoor ze een diversiteit aan carrièreperspectieven op het gebied van architectuur en aanverwante gebieden kunnen opnemen. Nederland heeft een goede wereldwijde reputatie op het gebied van architectuur en stedenbouw.

Titel

Alle afgestudeerden van de opleiding Architecture / master of Urbanism verkrijgen het recht om de titel Architect of Urban Designer te gebruiken nadat ze zijn afgestudeerd aan de desbetreffende masteropleidingen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands.

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands. Lees Minder
Eindhoven , Tilburg , Venlo + 2 Meer Minder