Master in aquacultuur en visserij

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Overzicht

Bied studenten de kennis en training die nodig is voor de beoordeling, het beheer, het behoud en de duurzame exploitatie van levende rijkdommen. Bied studenten de kennis en training die nodig is voor de productie van soorten in verschillende aquacultuurproductiesystemen. Training van professionals voor aquacultuur en visserij. Bieden vaardigheden die levenslang leren op een zelfgerichte of autonome manier mogelijk maken. Creëer de competenties tijdens de Masters om vooruitgang naar een hoger specialisatieniveau aan de Ph.D. niveau. Om professionals op te leiden die in staat zijn hun kennis over te brengen aan zowel het wetenschappelijke als het niet-wetenschappelijke publiek.

Cursusstructuur

Takvisserij
Leerplan
8 leerplan (s) in de bovenstaande optie weergeven
6 14309008 Statistieken optie
8 leerplan (s) in de bovenstaande optie weergeven
6 14309011

Leerplan ECTS Code
Transformatie van aquatische producten 3 14301048
Beheer en behoud 6 14301049
Modellering 6 14301050
Visserijtechnologie en evaluatie van hulpbronnen 6 14301051
Optie 1.2.1
4 curriculaire eenheden weergeven in de bovenstaande optie
6 14309009
Optie 1.2.2
3 curriculaire eenheden weergeven in de bovenstaande optie
3 14309010
Leerplan ECTS Code
Proefschrift / Verslag 48 14301065
Leerplan ECTS Code
Proefschrift 12 14301064

Branch Aquacultuur
Leerplan
7 curriculaire eenheden weergeven in de bovenstaande optie
6 14309008 Statistieken opties
8 leerplan (s) in de bovenstaande optie weergeven
6 14309011

Leerplan ECTS Code
Cultuur van Live Feed en Larviculture 6 14301044
Genetica en selectie 3 14301045
Pathologie in de aquacultuur 3 14301046
Reproductie in aquacultuur 3 14301047
Transformatie van aquatische producten 3 14301048
Optie 1.2.1
7 curriculaire eenheden weergeven in de bovenstaande optie
6 14309009
Optie 1.2.2
9 curriculaire eenheden weergeven in de bovenstaande optie
6 14309010
Leerplan ECTS Code
Scriptie / Report 48 14301053
Leerplan ECTS Code
Project proefschrift 12 14301052

Pescas
Leerplan

aquacultuur
Leerplan

Toelatingseisen

Aantal slots: 25
Minimum aantal studenten: 8
Toegangsvoorwaarden:
  1. Diploma Biologie of aanverwant vakgebied van een Portugese universiteit.
  2. Houders van een buitenlands diploma hoger onderwijs gelijk aan de 1e cyclus van studies georganiseerd in overeenstemming met het Bologna-proces door een staat die zich aan dit proces houdt.
  3. Houders van een buitenlands diploma van hoger onderwijs waarvan wordt erkend dat ze voldoen aan de doelstellingen van de graad van "Licenciado" (bachelor of science).
  4. Houders van een academisch, wetenschappelijk of professioneel curriculum waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de Master of Science in Aquaculture and Fisheries uit te voeren.

De acceptatie van een kandidaat op basis van criteria 1 tot 4 is de verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Raad (Conselho Científico) van de Faculteit Wetenschappen en Technologie (Faculdade de Ciências e Tecnologia) van de Universiteit van Algarve en verleent de kandidaat geen formele erkenning of gelijkwaardigheid tot de graad van "Licenciado" of een andere academische graad.

Criteria voor selectie van de kandidaten: Toereikendheid en eindcijfer van de bachelordiploma; professioneel, wetenschappelijk en academisch curriculum; wereldwijd profiel.

Benodigde documenten: Curriculum vitae (met persoonlijke, academische en professionele informatie); kwalificatiecertificaten met discriminatie van de in elke eenheid behaalde classificaties; bewijs van betaling van het inschrijfgeld (50 €).

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Algarve (Portugal) is a young public university, with a student population close to 8,000 and employs over 700 academics. In these last three decades, the University of Algarve has c ... Lees meer

The University of Algarve (Portugal) is a young public university, with a student population close to 8,000 and employs over 700 academics. In these last three decades, the University of Algarve has consolidated the link established with the regional business and with the public and private organizations, encouraging the transfer of knowledge and contributing to sustainable development with a positive impact across the community. Lees Minder