Master in Water Science and Management

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

BIJDRAGEN AAN DUURZAAM WATERBEHEER

De tweejarige masteropleiding Water Science and Management geeft je een diepgaand inzicht in moderne watermanagementtechnieken en waterbeleid vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling. Je krijgt inzicht in de rol van water met betrekking tot mens en natuur en de maatschappelijke impact van interventies in de waterkringloop.

Waterbeheer in een bredere context

Trends als duurzame ontwikkeling, participatie van belanghebbenden en economische verantwoording bemoeilijken de taken van waterbeheerders steeds ingewikkelder. Dit heeft geleid tot een behoefte aan waterbeheerders met een brede maatschappelijke focus op waterbeheersvraagstukken, opererend naast en in samenwerking met meer traditionele en technische watermanagers. Het programma Water Science and Management integreert daarom kennis uit de natuur- en sociale wetenschappen als een antwoord op nieuwe behoeften in het veld.

Een natuurwetenschappelijke achtergrond, het vermogen om goed samen te werken als onderdeel van een team en een passie voor waterbeheer zullen u helpen slagen in dit programma. Het Water Science and Management-programma is een uitstekende keuze voor u als u geïnteresseerd bent in zowel de wetenschappelijke analyse van het watersysteem als de toepassing van waterwetenschap in geïntegreerde en complexe maatschappelijke problemen die zich voordoen in hedendaags waterbeheer.

Wat ga je leren?

Door middel van wetenschappelijke kennis en real-life cases leer je over onderwerpen als hydrologische processen, klimaatverandering, watervoetafdruk, kostenreductie, gezondheidsaspecten en waterveiligheid. Je leert ook over technische ontwikkelingen zoals membraantechnologie, water / energiecombinaties en watercyclusbeheer. De meeste cursussen hebben een waterfocus, maar er zijn ook cursussen gericht op de context van duurzame ontwikkeling waarin moderne waterbeheerders opereren. Een cursus Onderzoeksontwerp wordt gegeven als een noodzakelijke basis voor het uitvoeren van de masterproef en voor het uitvoeren van academische wateruitdagingen op de arbeidsmarkt. Het programma combineert academische kennis van natuurwetenschappen en technische waterbeheeropties met proces- en projectvaardigheden, culminerend in een optionele onderzoeksstage bij een waterbeheerorganisatie.

PROGRAMMEDOELSTELLING

Het Water Science and Management-programma leidt je op tot een waterprofessional met zowel een goed begrip van de technische aspecten van waterbeheer als het vermogen om deze kennis te implementeren met het oog op maatschappelijke behoeften. Je leert waterbeheer te zien in het licht van duurzame ontwikkeling, rekening houdend met de functies die water vervult voor de mensheid en de natuur, en je zult technische innovaties in overweging nemen met het oog op maatschappelijke kosten en baten.

Als afgestudeerde van dit programma, heb je een stevige achtergrond in waterwetenschappen en het vermogen om deze kennis toe te passen.

Carriere vooruitzichten

De masteropleiding Water Science and Management leidt je op tot een professional op het gebied van waterbeheer en aanverwante duurzame ontwikkeling.

Je vaardigheden zullen een aanvulling zijn op meer traditioneel geschoolde waterspecialisten met een focus op natuurwetenschappen, waardoor je de vraag in het professionele veld kunt vullen voor meer allround waterbeheerders die worden gekenmerkt door:

 • inzicht in de volle breedte van hedendaags waterbeheer, en met name in de relaties tussen verschillende wetenschappelijke en professionele perspectieven; en
 • de mogelijkheid om met specialisten van verschillende achtergronden te werken aan complexe, geïntegreerde waterbeheerprojecten en planning.

PROFESSIONELE LOOPBAANS

Het professionele veld bestaat uit een grote verscheidenheid aan organisaties:

 • Adviesbureaus
 • Waterschappen;
 • Overheidsorganisaties
 • Nutsbedrijven
 • Water onderzoeksinstituten
 • NGO
 • Internationale ontwikkelingsorganisaties

ACADEMISCHE LOOPBAANS

Afgestudeerden kunnen hun masteropleiding volgen door een PhD te behalen in Nederland of in het buitenland en uiteindelijk een loopbaan in onderzoek na te streven. Het programma is nauw verbonden met verschillende onderzoeksgroepen over watergerelateerde kwesties in het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de Afdeling Fysische Geografie. Dit maakt het mogelijk dat studenten een voorsprong hebben op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in het veld. Dankzij nauwe banden met belangrijke spelers in het veld, worden onderzoeksprojecten over verschillende onderwerpen gefinancierd door externe partijen.

FEITEN EN CIJFERS

Waterwetenschappen en management afgestudeerden hebben een aantal technische vaardigheden, die hen in staat stellen om junior posities te verwerven aan het begin van hun carrière. Op basis van hun brede kennis van hedendaags waterbeheer wordt verwacht dat ze relatief snel doorgaan naar hogere strategische planning-, beleids- en managementposities, waarbij ze zich bezighouden met problemen met specialisten van verschillende achtergronden en / of maatschappelijke belanghebbenden. Sommige afgestudeerden kunnen zich tijdens hun werk verder ontwikkelen tot meer gespecialiseerde technische rollen.

Op basis van een alumni-enquête in 2017 hebben onze afgestudeerden te maken met uitstekende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

INTERNATIONALE STUDENTEN

 • Nederlands leren

Als je een baan of stage in Nederland wilt vinden, krijg je door het kennen van Nederland een plaats toegewezen. Zelfs als je in een internationale organisatie werkt, is het altijd een voordeel en in sommige gevallen zelfs een vereiste om tenminste een beetje Nederlands te kennen. Om Nederlands te leren, kunnen gratis taalwebsites zoals duolingo.com of dutchgrammar.com u op weg helpen of een kijkje nemen naar de cursussen Nederlands die Babel aanbiedt. Als student van Utrecht University krijg je 25% korting op het cursusaanbod.

 • Na het afstuderen

Als je na je afstuderen in Nederland wilt blijven, kun je het 'verblijfsvergunning oriëntatiejaar' aanvragen als je een niet-EU-nationaliteit hebt. Deze vergunning kan worden ingediend binnen 3 jaar na het voltooien van je studie en biedt je onbeperkte arbeidsrechten (vandaar: een werkvergunning -TWV- is niet vereist).

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder