Master in Water Resources Engineering (Leuven et al)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De Master of Water Resources Engineering behandelt watergerelateerde kwesties in ontwikkelde en ontwikkelingslanden, met een focus op problemen in de laatste. Het algemene doel van het programma is het opleiden van professionals en wetenschappers die een effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het beheer van waterbronnen op zowel lokale als mondiale schaal.

Waar gaat de Master of Water Resources Engineering over?

De masteropleiding biedt multidisciplinaire en kwalitatief hoogstaande universitaire opleidingen op het gebied van watertechnologie. Studenten worden getraind met de technische en leidinggevende kennis en vaardigheden om:

(i) projecten voor waterreserves met succes plannen, ontwerpen, exploiteren en beheren; en

(ii) adviseren en ondersteunen van autoriteiten bij besluitvorming en beleidsvorming die de veilige exploitatie en hergebruik van afvalwater en de rechtvaardige verdeling en instandhouding van lokale, regionale en mondiale watervoorraden bevorderen.

Water Resources Engineering behandelt de methoden en technieken die worden toegepast in de studie van:

 • waterbehoeften voor landbouw, industrie, huishoudens, recreatie, navigatie, waterkrachtopwekking.
 • problemen met betrekking tot regenwaterafvoer en beperking van overstromingsschade.
 • problemen in verband met de waterkwaliteit in beken en watervoerende lagen, erosie, sedimentatie, bescherming van ecosystemen en andere natuurlijke hulpbronnen.
 • geïntegreerd waterbeheer.
 • institutionele, socio-economische en beleidskwesties met betrekking tot de ontwikkeling en het beheer van waterbronnen.

Door de keuze uit 3 keuzevakken en een specifiek onderwerp voor afstudeeronderzoek, kunt u uw studie afstemmen op uw interesses.

Het IUPWARE-programma biedt een goede gelegenheid om een ​​solide basis te vormen voor iedereen die streeft naar meer geavanceerde studies of een gespecialiseerde carrière op het gebied van waterbronnentechnologie. Een van de sterke punten van het programma is de mooie mix van theorie en praktijk, waardoor studenten een volledig inzicht krijgen in de behandelde onderwerpen. IUPWARE biedt ook een uitstekende gelegenheid om een ​​verscheidenheid aan mensen te ontmoeten en verschillende culturen te leren.

Deadline voor aanmelding voor 2021-2022

 • 1 maart 2021 (voor niet-EER-burgers)
 • 1 juni 2021 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online applicatiesysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en verzenden via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaams diploma kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Het collegegeld voor studiejaar 2020-2021 bedraagt € 947, -. Raadpleeg de website voor de meest recente informatie: www.kuleuven.be/collegegeld.

Dit is een initiële masteropleiding en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Is dit het juiste programma voor mij?

Kandidaten moeten houder zijn van een bachelordiploma uit een vierstappenprogramma op het gebied van landbouw, civiele techniek of milieutechniek. De studieresultaten moeten overeenkomen met het equivalent van een beoordeling van 70% in Vlaanderen. Studenten moeten een bewezen vaardigheid in het Engels hebben. Kandidaten uit niet-Engelstalige landen moeten een TOEFL-score van ten minste 550 hebben op de schriftelijke test en 213 op de computergebaseerde test of gelijkwaardige resultaten op een vergelijkbare taaltest.

Studenten van een 5-traps ingenieur of een gelijkwaardig diploma, inclusief de voorwaarden voor de tweede fase cursussen, kunnen worden vrijgesteld van 60 ECTS. Aanvragen worden op individuele basis beoordeeld.

Carrièrepaden

Carrièremogelijkheden in de watersector zijn uitstekend. De watersector blijkt een stabiele werkomgeving te zijn met een voortdurend toenemende behoefte aan hoog opgeleide professionals. Programma afgestudeerden zullen zich bezighouden met de exploitatie en het beheer van watervoorraden en, in mindere mate, met onderwijs en onderzoek. Afgestudeerden zijn daarom bereid om zowel een professionele als een academische rol te vervullen. De opleiding op academisch niveau bereidt niet alleen professionals in de watersector voor, maar ook toekomstige docenten en onderzoekers, en creëert een multiplicatoreffect dat zich over vele landen verspreidt.

Overheidsinstanties, drinkwaterbedrijven en andere bedrijven spelen een beslissende rol in het beheer van huidige en toekomstige watervoerende lagen en rivierbekkens. Ze hebben goed opgeleide waterprofessionals nodig. Veel afgestudeerden vinden werk bij particuliere bedrijven, zoals adviesbureaus en industriële bedrijven. Anderen gaan door naar loopbanen in niet-gouvernementele organisaties.

Doelen

Een afgestudeerde (kan)

 1. Beschikt over technische en wetenschappelijke kennis en integratievaardigheden om autoriteiten te adviseren en ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het ontwikkelen van beleid en regelgeving voor het beheren van watervoorraden, het voldoen aan de waterbehoeften en het waarborgen van de beschikbaarheid voor huidige en toekomstige generaties.
 2. Beschikt over gespecialiseerde kennis van modelleertools en praktische vaardigheden bij het uitvoeren van simulaties voor het plannen, ontwerpen, beheren en beheren van specifieke waterhulpbronnen.
 3. Analyseer en interpreteer hydrologische gegevens en ruimtelijke gegevens voor het beheer van waterbronnen en gebruik meettechnieken om waterbronnen te bewaken.
 4. Begrijp en analyseer institutionele, socio-economische en beleidskwesties met betrekking tot de ontwikkeling en het beheer van waterbronnen.
 5. Begrijp en analyseer problemen met betrekking tot regenwater- en overstromingsbeheer, irrigatie en drainage, grondwater, waterbehandeling, waterkwaliteitsbescherming van ecosystemen en andere natuurlijke hulpbronnen.
 6. Werk samen met andere relevante wetenschapsdomeinen en integreer ze om duurzame oplossingen te bedenken ter ondersteuning van de implementatie van de beginselen van geïntegreerd waterbeheer (IWRM) via een passende interface tussen wetenschap en beleid.
 7. Toont kritische beschouwing en reflectie over bekende en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen de specialiteit.
 8. Plan en voer doelgerichte gegevensverzameling of modelsimulaties onafhankelijk uit en evalueer de resultaten kritisch.
 9. Persoonlijk onderzoek, gedachten, ideeën en meningen van voorstellen binnen professionele activiteiten op een passende manier presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan leeftijdsgenoten en aan een breed publiek.
 10. Functie in een interdisciplinair team.
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely ... Lees meer

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely on the strengths of the scientific and innovative research. This is carried out in three departments: the Department of Earth and Environmental Sciences, the Department of Biosystems and the Department of Microbial and Molecular Systems. For educational and research purposes, the Faculty can use various facilities such as the Centre of Fruit Culture, the Experimental Farm for Animal Breeding, and the Greenhouse Facility with as well moderate as (sub)tropical environments. Lees Minder