Master in Urban Studies: Urban Business and Development - Vastgoed en transport

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Snelle stedelijke ontwikkeling brengt zowel mogelijkheden als uitdagingen met zich mee die over de hele wereld te zien zijn. Stedelijke ontwikkeling wordt gedreven door een groot aantal belanghebbenden en belangen, niet in de laatste plaats binnen de vastgoed- en transportsector, maar ook door publieke en niet-gouvernementele organisaties. Het programma richt zich specifiek op de rol en interactie van verschillende belanghebbenden en op institutionele perspectieven op de ontwikkeling van duurzame en leefbare steden. Het onderwijs is interdisciplinair met een basis in economie, bedrijfskunde en economische geografie.

Het programma is opgebouwd rond internationale onderzoeksomgevingen bij de afdeling Urban Studies. Zowel onderwijs als onderzoek wordt uitgevoerd met een hoge beleidsrelevantie en bij beide worden vaak actief belanghebbenden uit het bedrijfsleven of de publieke sector betrokken. De afdeling werkt nauw samen met belanghebbenden in de transport- en vastgoedsector, en met lokale en regionale beleidsmakers. Onder het onderwijzend personeel bevinden zich onderzoekers die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten met bijvoorbeeld K2-Zweeds Kenniscentrum voor Openbaar Vervoer en CFFF (Centrum voor Vastgoedzaken). Het programma omvat ook aspecten uit het onderzoek naar Smarts Cities en Smart Transport dat is uitgevoerd aan de afdeling Computer Science and Media Technology van de universiteit.

Programmastructuur

De eerste twee semesters van het programma vinden plaats op de campus, waar cursussen studenten inzicht geven in de perspectieven van verschillende belanghebbenden en hoe verschillende stedelijke en technologische uitdagingen hun werk beïnvloeden. Tijdens het tweede semester kun je ervoor kiezen om je te concentreren op een van de volgende specialisaties, afhankelijk van je interesse:

 • Vastgoedontwikkeling en huisvesting
 • Transport en infrastructuur
 • Landgebruik en beleid
 • Regionale Ontwikkeling

Tijdens het derde semester kun je kiezen tussen studeren in het buitenland aan een van de 250 partneruniversiteiten van Malmö University , vrijstaande cursussen volgen aan Malmö University van Malmö University of stage lopen in een onderzoeksproject. Het tweede jaar wordt afgesloten met een masterproef (30 studiepunten).

Je toekomstige carrière

Stedelijke ontwikkeling vereist een brede kennis van economische perspectieven van maatschappelijke uitdagingen zoals transport en vastgoedontwikkeling, evenals verdiept inzicht in innovatieve processen. Deze perspectieven zijn belangrijk om de drijvende krachten achter verstedelijking te begrijpen en om ruimtelijke ontwikkeling binnen en tussen steden en regio's te begrijpen. Na je afstuderen heb je een uniek begrip van hoe dergelijke uitdagingen steden en regio's beïnvloeden, waardoor je gekwalificeerd bent om met deze problemen in verschillende sectoren te werken. Studenten zijn interessant voor de private sector bij verschillende adviesbureaus of grotere bouwbedrijven, maar ook bij de overheid op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Het programma biedt ook een solide basis voor promotieonderzoek.

Selectie

Nadat u uw aanvraag heeft voltooid met uw academische referenties en Engelse taalvaardigheid, moet u ook een ondersteunend document indienen.

Voor studenten die zich aanmelden voor de eerste aanmeldingsronde, moet het ondersteunende document vóór 1 februari worden geüpload naar universityadmissions.se.

Ondersteunende documenten die na deze datum zijn ingediend, worden niet geaccepteerd.

Volg de volgende stappen om uw aanvraag te voltooien:

 • Maak een account aan en solliciteer voor het programma via universityadmissions.se/antagning.se.
 • Upload uw documentatie als pdf op universityadmissions.se/antagning.se of stuur het document per post. Je moet zowel een bachelordiploma als Engelse taalvaardigheid aantonen om in aanmerking te komen voor het programma. Kandidaten in hun laatste jaar, die hun diploma ontvangen voordat het programma begint, kunnen ook solliciteren, maar moeten specifieke instructies volgen.
 • Het ondersteunende document moet worden geüpload naar universityadmissions.se/antagning.se voor de deadline, 1 februari voor studenten die zich aanmelden voor de eerste toelatingsronde.

Toelatingseisen

Bachelor's degree, bestaande uit 180 studiepunten. Het equivalent van Engels B / Engels 6 in de Zweedse middelbare school.

Organisatie

Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport is het masterprogramma voor studenten die streven naar een toekomstige carrière in het ontwikkelen en beheren van aantrekkelijke en duurzame steden. De opleiding is multidisciplinair qua inhoud maar met een basis in bedrijfskunde, economie en economische geografie. Deze perspectieven zijn belangrijk om de drijvende krachten achter verstedelijking te begrijpen en om ruimtelijke ontwikkeling binnen en tussen steden en regio's te begrijpen. Vastgoed en vervoer en de diensten die ze genereren, zijn sleutelfactoren voor een levensvatbare integratie van steden en regio's.

Het functioneren van steden evolueert door de samenwerking en samenwerking van verschillende belanghebbenden, zowel in de private als in de publieke sector. De economische perspectieven in het programma geven inzicht in de verschillende prikkels die de ontwikkeling van duurzame steden stimuleren. Het omvat zowel bedrijfsontwikkeling als maatschappelijke ontwikkelingen.

Het programma biedt studenten de competentie en analytische tools die nodig zijn om doelstellingen in stedelijke ontwikkeling, zoals nieuwe bedrijfsmodellen en ontwikkelingsprojecten, te analyseren en kritisch te beoordelen. Ze kunnen werken in particuliere, openbare en niet-gouvernementele organisaties die verschillende rollen hebben bij het bijdragen aan de integratie en ontwikkeling van steden en regio's. Studenten kunnen ook doorgaan met een academische carrière door na het beëindigen van de opleiding het onderzoeksonderwijs aan te gaan.

Semester 1 en 2 zijn gewijd aan verplichte vakken binnen het hoofdveld van Urban Studies. Tijdens semester 3 kunnen studenten ervoor kiezen om zich te specialiseren door cursussen te volgen aan buitenlandse universiteiten (uitwisselingsstudies), keuzevakken bij de afdeling Urban Studies of door een onderzoeksstage aan te vragen. Deze cursussen hoeven niet binnen het vakgebied Urban Studies te vallen.

Leerresultaten

Kennis en begrip

Voor een masterdiploma (120 studiepunten) moet de student:

 • blijk geven van kennis en begrip in het hoofdvakgebied, waaronder zowel brede kennis van het vakgebied als een aanzienlijke mate van gespecialiseerde kennis op bepaalde gebieden van het vakgebied, evenals inzicht in huidig onderzoeks- en ontwikkelingswerk, en
 • blijk geven van gespecialiseerde methodologische kennis in het hoofdvakgebied.
Competentie en vaardigheden

Voor een masterdiploma (120 studiepunten) moet de student:

 • het vermogen aantonen om kennis kritisch en systematisch te integreren en complexe fenomenen, problemen en situaties te analyseren, beoordelen en ermee om te gaan, zelfs met beperkte informatie
 • aantonen dat u in staat bent om kwesties kritisch, autonoom en creatief te identificeren en te formuleren en om geavanceerde taken te plannen en, met behulp van geschikte methoden, binnen vooraf bepaalde tijdsbestekken uit te voeren en zo bij te dragen aan de vorming van kennis en het vermogen om dit werk te evalueren
 • blijk geven van het vermogen in spreken en schrijven, zowel nationaal als internationaal, om zijn of haar conclusies en de kennis en argumenten waarop ze zijn gebaseerd duidelijk te rapporteren en te bespreken in dialoog met verschillende doelgroepen, en
 • blijk geven van de vaardigheden die vereist zijn voor deelname aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk of zelfstandig werk in een andere gekwalificeerde hoedanigheid.
Oordeel en aanpak

Voor een masterdiploma (120 studiepunten) moet de student

 • het vermogen aantonen om beoordelingen te maken in het hoofdvak van de studie op basis van relevante disciplinaire, sociale en ethische kwesties en ook om bewustzijn te tonen van ethische aspecten van onderzoeks- en ontwikkelingswerk
 • inzicht tonen in de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek, de rol ervan in de samenleving en de verantwoordelijkheid van het individu voor het gebruik ervan, en
 • blijk geven van het vermogen om de persoonlijke behoefte aan verdere kennis te identificeren en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar voortdurende leren.
Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Lees Minder