Master in Strategic Human Resource Management

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Wat moet een organisatie doen om goed te presteren? En wat kwalificeert als 'goede prestatie' door een publieke organisatie? De beste medewerkers aanwerven, investeren in opleiding en ontwikkeling, leidinggeven in coachingstijl, medewerkers autonomie geven, passende beloning bieden - of een slimme combinatie van al deze elementen? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid? Hoe kunt u een effectieve implementatie aanmoedigen? Hoe gaan organisaties om met hun sociale omgeving en hoe vervullen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is de publieke dimensie van strategisch Human Resource Management? Welke impact heeft internationalisering op de Human Resource Management-praktijken van een organisatie? Als dit soort vragen je interesse wekt, dan is de master Strategic Human Resource Management iets voor jou.

Strategisch HRM: werken in een veranderende omgeving

Deze masteropleiding richt zich op Human Resource Management (HRM), in termen van zowel het belang van de organisatie (goede prestaties) als die van medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie). We bestuderen HRM in de context van maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, internationalisering en technologische verandering. Dit betekent dat we HR-beleid niet zien als een zelfstandig beleidsdomein, maar als een domein waarin ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen de samenleving als geheel worden geïncorporeerd en geïntegreerd in het management. Wat het HR-beleid strategisch maakt, is de samenhang, de afstemming op de strategische doelen van de organisatie en de afstemming op interne en externe ontwikkelingen. Dat is het domein van de master Strategic Human Resource Management.

Organisaties hebben te maken met overheidsregels op het gebied van arbeid en personeel. Organisaties uit de publieke en private sector zullen rekening moeten houden met het economisch en sociaal beleid op zowel nationaal als EU-niveau. Dit geldt ook voor hun personeelsbeleid. Dit zijn niet de enige ontwikkelingen waar organisaties mee te maken hebben. Er is ook sociale diversiteit, individualisering, internationalisering, het teruglopende aantal jongeren en een vergrijzende bevolking. Daarom moeten organisaties werken aan duurzame inzetbaarheid, diversiteitsmanagement en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De realiteit van het moeten opereren in een veranderende omgeving heeft veel organisaties ertoe aangezet om interne veranderingen door te voeren, zowel structureel als functioneel van aard.

In deze masteropleiding worden specifieke elementen van het HR-beleid bestudeerd, zoals werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, beoordeling en beloning. Naast het verwerven van inzicht in de theorie en het onderzoek op dit gebied, leer je deze kennis toe te passen bij het analyseren van beleidsvraagstukken waarmee organisaties in hun omgeving te maken hebben.

Na het afstuderen

Na afronding van deze master weet je hoe je effectief Strategisch HRM kunt realiseren. Dit omvat het afstemmen van het HRM-beleid op de organisatiedoelen, het coördineren van HRM-activiteiten en een effectieve implementatie. Je hebt inzicht in de relevante functionele gebieden (zoals training en ontwikkeling), de relevante theorieën en modellen (bijvoorbeeld het AMO-model voor high-performance organisaties) en in de methoden en technieken die betrokken zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek.

Je beschikt ook over de HRM-vaardigheden die nodig zijn om presentaties te geven, om in teams te werken met mensen met een breed scala aan achtergronden, om anderen te overtuigen en om een beleidskader op te stellen op basis van een contextuele analyse. Je expertise omvat ook onderzoeksvaardigheden.

Ten slotte zul je HRM-competenties verwerven die specifiek gericht zijn op persoonlijk leiderschap (op gebieden zoals planning, begeleiding bij teamwork, omgaan met tegenslagen, enz.).

Carriere vooruitzichten

Potentiële carrièrepaden

De masteropleiding in Strategic Human Resource Management bereidt je voor op de wereld van de professionele praktijk door middel van competentiegerichte lesmethoden. Met de opdrachten in het curriculum, samen met het masterproject, kun je je richten op een specifiek profiel. De competentieprofielen zelf weerspiegelen de vakgebieden die relevant zijn voor afgestudeerden - adviseur, beleidsadviseur, manager, onderzoeker. U kunt deze functies uitvoeren in verschillende soorten organisaties - openbaar, semi-openbaar en privé en in een nationale of internationale context.

Naar de arbeidsmarkt

Als je eenmaal bent afgestudeerd, zal je diploma in Strategisch Human Resource Management de deur openen voor beroepen zoals:

 • HR adviseur
  Als HR-adviseur adviseer je het strategisch of lijnmanagement van een organisatie over HR-vraagstukken. Als interne adviseur kom je in dienst bij deze organisaties zelf of bij een adviesbureau. Na enkele jaren professionele ervaring ben je in staat om op strategisch niveau een effectief klankbord te zijn voor het management. Op de arbeidsmarkt is er vraag naar HR-adviseurs op strategisch niveau. Met name de publieke sector heeft de afgelopen jaren voortdurend behoefte aan HR-adviseurs.
 • Beleidsadviseur
  Als beleidsadviseur houd je je meer bezig met beleidsontwikkeling en minder met implementatie en operationele praktijk. Je komt terecht op de stafafdeling van een grote organisatie, zoals een ministerie, een verzekeringsmaatschappij, een werkgeversorganisatie of een werknemersorganisatie.
 • Manager
  Managers nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor het HR-beleid. Ten eerste moet u een visie hebben van waar u en uw eenheid over vijf jaar willen zijn. Vervolgens moet u het HR-beleid van uw organisatie of bedrijf daarop aanpassen (bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van competenties).
 • Onderzoeker
  Als onderzoeker vind je werk bij brancheorganisaties (bijvoorbeeld in de zorg) of bij beleidsonderzoeksinstellingen. In deze gevallen doe je bijvoorbeeld onderzoek in opdracht van de overheid. Dergelijke bureaus doen bijvoorbeeld onderzoek naar de werkbeleving van medewerkers of naar leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Academische carriere

Nadat je bent afgestudeerd, is een optie om door te gaan met promoveren. Je kunt dit doen aan Utrecht University of aan een andere universiteit in Nederland. Promovendi verrichten wetenschappelijk onderzoek voor een periode van vier jaar.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder