Master in Politicologie, specialisatie politieke wetenschappen - Gelijke kansenbeleid in Roemeense en Europese context

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De master biedt een integrale cursus in het Roemeens gedurende de vier academische semesters. Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een semester in het Frans en voor de Europese cursus binnen de Master of Equalities (http://egales.univ-lyon2.fr/), aan het einde waarvan een dubbel diploma kan worden verkregen bij de universiteit van Boekarest en van Lumière Lyon 2 University.

De cursussen die worden aangeboden binnen het programma worden gegeven in het Roemeens en optioneel in het Frans (één semester).

Les cours stelt dans le program de sont dispensés en roumain en alternament en français (un semestre) voor.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Gelijke kansen zijn een fundamentele politieke waarde van de Europese Unie, zoals vermeld in alle elementaire juridische documenten van deze gemeenschap. Verschillende instrumenten worden gebruikt om dit wettelijke en politieke beginsel in alle lidstaten om te zetten: richtlijnen, routekaarten of prioritaire strategieën. Gelijke kansen zijn daarom een ​​essentiële vector voor de ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid op zowel Europees als nationaal niveau.

Wat betreft de prioritaire gebieden - de vermindering van discriminatie en armoede, gelijkheid op de arbeidsmarkt, de politieke vertegenwoordiging van vrouwen - laten de statistieken echter zien dat er aanzienlijke hiaten bestaan ​​tussen de vastgestelde politieke doelstellingen en de sociale werkelijkheid. Een van de oorzaken van deze stand van zaken is ongetwijfeld het gebrek aan goed geïnformeerd personeel.

Het Master of Equal Opportunities-beleid in Roemeense en Europese context is erop gericht om aan deze behoefte tegemoet te komen door professionals op te leiden met de intellectuele instrumenten die nodig zijn om een ​​complexe sociale en politieke kwestie te begrijpen en zo kunnen deelnemen aan de analyse, implementatie of evaluatie van passend openbaar beleid.

Vooral in Roemeens verband streeft ons programma, door de kwaliteit van zijn cursussen en door de vermenigvuldiging van partnerschappen met publieke of private actoren in het veld, naar een nog helderder doel: bijdragen aan de vorming van nieuwe professionele competenties die het beleid voor gelijke kansen zullen bevorderen, om de impact van dit beleid te verbreden in sectoren die nog steeds minder aan deze kwestie zijn blootgesteld.

DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA

Het Master of Equal Opportunities-beleid in Roemeense en Europese context is bedoeld om studenten voor te bereiden op:

 • expertise bieden bij het analyseren van nationale beleidsprioriteiten op het gebied van gelijke kansen en hun samenhang met Europees beleid;
 • wetenschappelijke expertise bieden over de concepten en beginselen die worden bevorderd bij de ontwikkeling van een Europees overheidsbeleid op het gebied van gelijke kansen;
 • de nodige professionele vaardigheden verwerven om te werken voor de posten van de Europese instellingen;
 • te profiteren van de noodzakelijke intellectuele opleiding voor de voortzetting van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gelijke kansen;
 • om professionele vaardigheden te verwerven in projectmanagement over gelijke kansen.

PROFESSIONELE INSERT VAN STUDENTEN

De afgestudeerden van de master Het gelijkekansenbeleid in Roemeense en Europese context kan een functie vervullen binnen de volgende instellingen:

 • Openbare instellingen in Roemenië die verantwoordelijk zijn voor het analyseren, ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van gelijke kansen (Ministerie van Arbeid, Gezin, Sociale Bescherming en Ouderen, Parlementaire Comités voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen, Nationaal Agentschap voor gendergelijkheid Nationale Raad voor de bestrijding van discriminatie, enz.)
 • Europese overheidsinstellingen die belast zijn met het analyseren, ontwikkelen en implementeren van gendergelijkheidsbeleid (de Europese Commissie, de Europese Commissie voor de rechten van de vrouw en de gendergelijkheid, het Europees netwerk voor de bevordering van bestuursvrouwen, het Europees Instituut voor de rechten van de vrouw en gelijke kansen) gelijke kansen voor vrouwen en mannen, enz.)
 • Nationale niet-gouvernementele organisaties die gelijke kansen bevorderen (Centrum voor gelijkheidspartnerschap, Stichting gelijke kansen voor vrouwen, communautair bemiddelings- en veiligheidscentrum, "Komunitas" -vereniging, ACCEPT Association, Amnesty International, Centrum voor Democratische Ontwikkeling, Vereniging voor Vrijheid en gendergelijkheid, CENTRAS, etc.)
 • Internationale niet-gouvernementele organisaties die gelijke kansen bevorderen (Europese Vrouwenlobby, Europese solidariteit voor gelijke participatie van mensen (EUROSTEP), Europees anti-armoedenetwerk, internationaal vrijwilligerswerkorganisatie voor vrouwen; Roma Information Office, etc.)

NIEUW PROGRAMMA

 • Introductie van een gebied dat nog geen baat heeft bij een specialisatieprogramma: beleid voor gelijke kansen. Benaderd in een dynamisch en transversaal perspectief, wordt dit beleid bestudeerd door drie assen na te streven: democratische gelijkheid en de kwestie van etnische discriminatie; gelijkheid en sociale uitsluiting; gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
 • Professionele oriëntatie gematerialiseerd door:
 • Het belang van partnerschappen met veel sociale actoren en beleid dat op dit gebied actief is;
 • Twee praktische, uitgebreide gastcolleges, via door docenten gecoördineerde stages (elk met 42 uur en 12 ECTS)
 • Module in het Frans (plus de mogelijkheid om Franse taalcursussen te volgen), die de studentenmobiliteit in Europese universiteiten bevordert, die samenwerken met de Faculteit Politieke Wetenschappen; de mogelijkheid om stages te beoefenen en zelfs professionele inbreng in Europese publieke en private instellingen.
 • De Europese dimensie manifesteert zich zowel op intellectueel niveau als op het niveau van partnerschappen en samenwerkingsverbanden.
 • Affiliatie met de Europese meester Egalis. FSPUB is een van de leden van het European Masters of Mathematics and Computer Science (EALS) -programma, gefinancierd door het Erasmus Lifelong Learning-programma (EAC / 31/08).
 • Dit Europese Master-programma verenigt verschillende universiteiten: Université Lumière Lyon 2 (Frankrijk), projectcoördinator; Åbo Akademi University (Finland); Université Autonome de Barcelone (Spanje); Université de Bohême du Sud, Tsjechische Republiek); Université de Toulouse II - Le Mirail (Frankrijk); Université de York (Verenigd Koninkrijk).

Master of Orientation Professionnelle d'une durée de deux ans. Cours du deuxième semesters uit de première van de Franse taal, de communicatietalen van het Frans en het Engels. Het zesde semester is gewijd aan een minimum niveau van beroepsopleiding, dat het resultaat is van nationale partnerinstellingen (nationales ou internationales).

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of ex ... Lees meer

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of existence, it has achieved a steadfast national and international prestige. The numerous generations of students and professors have succeeded in asserting our University as one of the benchmark institutions for the whole Romanian society, as it is the first existing Romanian institution to ever reach the top 600 universities of the world. Lees Minder