Master in Politicologie: Europees openbaar beleid

Vrije Universiteit Amsterdam

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Master in Politicologie: Europees openbaar beleid

Vrije Universiteit Amsterdam

Over

Ben je geïnteresseerd in politiek en wil je je specialiseren in Europese politiek en een vergelijkend perspectief? De éénjarige full-time Engelstalige master Political Science: European Public Policy is misschien wel de juiste keuze voor jou. In deze master analyseer je hoe sociale, economische en politieke veranderingen van invloed zijn op Europese politieke systemen en bestuursinstellingen op zowel internationaal als nationaal niveau vanuit een vergelijkend perspectief.

Je wordt geïnstrueerd in lopende onderzoeksinspanningen en beleidsdebatten, verken de theoretische perspectieven en ontwikkel geavanceerde onderzoeksvaardigheden, die je gaat toepassen op de twee belangrijkste dimensies in de Europese politiek. Een daarvan is hoe nationaal beleid en politieke structuren omgaan met mondiale sociale en economische veranderingen en supranationale beslissingen. De andere is hoe supranationale instellingen, zoals de EU, op hun beurt worden beïnvloed door nationale belangen en politieke mobilisatie. Door deze twee invalshoeken te integreren, verwerven studenten van de specialisatie Politicologie: Europees openbaar beleid fundamentele kennis en een reeks vaardigheden die een grote behoefte hebben aan besluitvormingsposities op het niveau van Europese en nationale beleidsvorming. Het programma biedt persoonlijke bijscholing door een internationaal gerenommeerd personeel wiens onderzoeksrecord onlangs is beoordeeld als een van de beste van Europa op dit gebied.

Dit programma is geaccrediteerd door de NVAO. Na het beëindigen van het programma ontvangt u de internationaal erkende graad van Master of Science (MSc).

Studieprogramma

Ons Masterprogramma Politicologie geeft je een grondige, brede training in de methodologie en theorie van sociaal en politicologie. Dit omvat de toepassing en praktische toepassing van een verscheidenheid aan politicologische onderzoeksmethoden en om kennis te maken met een reeks theoretische perspectieven en hoe deze te integreren in uw onderzoek. De master is een eenjarig full-time programma, volledig in het Engels gedoceerd. Het heeft een werklast van 60 credits.

Politicologie: cursussen Europees beleid in de studiegids.

Programmastructuur

Het programma begint met een brede gemeenschappelijke basis en stelt u geleidelijk in staat om uw eigen profiel te bepalen.

 • In periode 1 volg je twee cursussen over basistheorieën en benaderingen in de twee belangrijkste subdisciplines van de politieke wetenschappen: vergelijkende politiek en internationale betrekkingen. Deze cursussen bieden u een gemeenschappelijke kennisbasis en laten u kennismaken met de volledige breedte van de discipline.
 • In Periode 2 kies je twee cursussen met geselecteerde onderwerpen die verschillende aspecten van hedendaagse politieke processen behandelen. U kunt een geselecteerd nummer kiezen dat bij uw specialisatie hoort, en een om uw bereik te verbreden.
 • In Periode 3 volg je een meer algemene cursus over de filosofie van wetenschap en onderzoeksontwerp die een directe bijdrage moet leveren aan de voorbereiding van je scriptiewerk en die je zowel theoretische inzichten als methodologische hulpmiddelen biedt.
 • In periode 4 oefen je je onderzoeksvaardigheden in een workshop binnen je eigen specialisatie. Door in kleine groepen te werken aan specifieke onderwerpen, oefen je alle stadia van de empirische cyclus: keuze en formulering van de onderzoeksvraag, literatuuronderzoek, onderzoeksontwerp, data-analyse en rapport. De praktische ervaring en het bereik van relevante en actuele onderzoeksonderwerpen binnen uw specialisatie die hier zullen worden gepresenteerd, stelt u in staat om het werk in de workshop te gebruiken als een opstap naar uw masterscriptie.
 • In periode 5 en 6 werk je individueel aan je masterscriptie, begeleid door een van de stafleden van onze verschillende onderzoeksgroepen.

Waarom politieke wetenschappen VU Amsterdam aan de VU Amsterdam ?

 • Brede basis, duidelijke specialisatie

Ons programma heeft een unieke cumulatieve structuur, waarin je je elke maand verder specialiseert. Vanuit een gemeenschappelijke start in de twee belangrijkste subdisciplines van het vakgebied (Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politiek), split je je op in kleinere groepen in de geselecteerde themacursussen en werk je geleidelijk aan richting je eigen specialisatie. Dit culmineert in je individuele afstudeeronderwerp.

 • Intensieve begeleiding, buitenschoolse activiteiten

Het programma bestaat uit zeer interactieve tutorials, workshops en intensieve individuele begeleiding. Gezien de relatief kleine schaal van het programma (50-70 studenten verdeeld over drie specialisaties), leer je je professoren echt kennen en zullen ze je kennen. Buitenschoolse onderzoeksseminars, excursies en workshops bieden u de mogelijkheid om ook met politiek en (politieke) organisaties buiten het klaslokaal om te gaan.

 • Sterke onderzoekscomponent

Het programma stimuleert de inzet van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en biedt je een breed scala aan theoretische benaderingen, van de meer traditionele theorieën van de discipline tot de kritische theorie. Binnen de verschillende cursussen wordt speciale aandacht besteed aan de combinatie van theoretische kennis en vaardigheden (redeneren, schrijven, presenteren en onderzoekstechnieken) en er is een grote nadruk op het ontwikkelen van argumentatie om uw eigen bevindingen te ondersteunen. Tot slot, onder toezicht van een medewerker met expertise in uw specialisatie, verricht u onafhankelijk onderzoek voor uw masterproef.

 • Internationale reputatie

Het programma is ontwikkeld en wordt gegeven door een internationaal gerenommeerd team met een uitgebreid internationaal netwerk. De kwaliteit van ons onderwijs blijkt uit positieve beoordelingsresultaten: de afgelopen jaren zijn onze leraren uitgeroepen tot de beste in Nederland. Het programma heeft een internationaal karakter, want minstens 35% van de medewerkers is internationaal en ongeveer 50% van de studenten die elk jaar starten, komen uit het buitenland.

 • Dubbele graad

Het is mogelijk om een ​​dubbele graad te behalen. Als u hiervoor kiest, volgt u een 2-jarig programma waarbij u een jaar aan de VU en een jaar aan de University of North Carolina in Chapel Hill doorbrengt. Zie hieronder voor meer informatie: 'Double degree European governance'.

 • Wat studenten zeggen

Studenten van de Master Politicologie aan de VU hebben in de nationale studentenenquête 2017 aangegeven tevreden te zijn met het uitdagende onderwijs, de internationalisering, de studiefaciliteiten, lesroosters, studielast en groepsgrootte van het programma.

Carriere vooruitzichten

Als afgestudeerde van de master Politieke Wetenschappen aan de VU Amsterdam je in staat om effectief te werken in een multidisciplinaire omgeving: je kent en hebt een solide basis in de benaderingen die worden gebruikt in de wijdere wereld van de sociale wetenschappen. Je hebt vaardigheden ontwikkeld in onderzoeksmethoden (analyse, gegevensverzameling en verwerking), schrijven, presenteren, spreken in het openbaar en teamwork.

Vanwege de nadruk op onderzoeksmethodologie en schrijven, vinden veel afgestudeerden werk als beleidsanalist of adviseur binnen een internationale gouvernementele of niet-gouvernementele organisatie, in de privésector of als ambtenaar in een overheidsministerie. Je bent ook goed gekwalificeerd om te werken op het gebied van journalistiek. Afgestudeerden vinden ook banen in communicatie en externe relaties. De grondige toepassing van onderzoeksvaardigheden die door het programma worden aangeboden, bereidt je ook voor op een verdere carrière in de academische wereld. Veel van onze afgestudeerden nemen deel aan gerenommeerde Ph.D. programma's over de hele wereld.

stages
Het vinden van een functie in een (internationale) organisatie kan moeilijk zijn, vooral in de huidige banenmarkt. Tijdens het programma kom je meer te weten over je eigen interesses en hoe je ze kunt gebruiken voor een internationale carrière. Na het behalen van de master kunnen zeer gemotiveerde studenten hun hoogleraren benaderen voor stageplaatsen binnen het professorennetwerk. Een onderzoeksstage bij onze eigen afdeling Politieke Wetenschap is ook een optie. Deze werkervaring zal je verder helpen in je carrière.

Deze school biedt programma's in:
 • Engels


Laatst bijgewerkt op November 8, 2018
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 1, 2019
Duration
Duur
1 jaar
Voltijd
Price
Prijs
2,083 EUR
voor EER-EU-studenten.
Information
Deadline
Juni 1, 2019
1 April for non-EU-students.
Locations
Nederlanden - Amsterdam, Noord-Holland
Startdatum : Sept. 1, 2019
Aanmeldingslimiet Juni 1, 2019
1 April for non-EU-students.
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 1, 2019
Nederlanden - Amsterdam, Noord-Holland
Aanmeldingslimiet Juni 1, 2019
1 April for non-EU-students.
Einddatum Vraag informatie aan