Master in Philosophy: Philosophy of Law and Governance

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Update deadline aanvraag

 • Niet-EU / EER-studenten: 1 mei (de oorspronkelijke deadline van 1 april is verlengd vanwege COVID-19)
 • EU / EER-studenten en studenten die geen studievisum / verblijfsvergunning via VU Amsterdam * nodig hebben: 1 juni (de oorspronkelijke deadline van 1 mei is verlengd vanwege COVID-19)

Filosofie van recht en bestuur

De specialisatie Philosophy of Law and Governance, van de tweejarige masteropleiding Philosophy, is speciaal ontworpen voor Bachelors in Law met een interesse in de grondslagen van hedendaagse westerse systemen van positief recht. Het programma leidt studenten op om filosofisch te reflecteren op juridische basisconcepten en -beginselen. Wat is wet? Wat betekent het om een vrije en gelijke burger te zijn in een moderne democratische staat? Hoe kunnen onrechtvaardigheden van de staat in het verleden worden aangepakt? Deze en andere vragen komen aan bod in deze specialisatie.

Het programma bestaat uit inleidende filosofiecursussen, cursussen in rechtsfilosofie en een eigen selectie van cursussen in de rechten. Reeds verworven kennis van het recht wordt verdiept door studie van filosofische theorieën en concepten. Masters in filosofie in recht en bestuur verwerven een theoretisch begrip van recht, evenals een praktische kijk op filosofie.

Waarom filosofie van recht en bestuur aan de VU?

 • Dit programma is de perfecte combinatie van cursussen in filosofie en rechten.
 • Met wat extra moeite kun je een masterdiploma behalen in twee disciplines: een in de filosofie en een in je oorspronkelijke discipline.
 • Alle cursussen worden gegeven door echte experts van de verschillende afdelingen.
 • Het programma is kleinschalig: er is intensief contact met de professoren.

Studieprogramma

Deze masteropleiding is echt multidisciplinair. Studenten combineren cursussen in de filosofie, een totale waarde van 84 ECTS, met hun eigen selectie van cursussen in de rechten, ter waarde van 36 ECTS. De cursussen filosofie brengen studenten op de hoogte van fundamentele filosofische discussies (30 ECTS) of zijn speciaal ontworpen voor deze specialisatie en hebben specifiek betrekking op rechtsfilosofie (54 ECTS).

Toelatingseisen

Specifieke toelatingseisen voor de tweejarige masteropleiding in de wijsbegeerte, specialisatie in de rechtsfilosofie en governance :

 • Een bachelor in de rechten

Vereisten voor invoer van Engelse talen
Alle studenten van wie de eerste taal niet Engels is, inclusief binnenlandse en internationale studenten, moeten recent kunnen aantonen dat hun gesproken en geschreven beheersing van de Engelse taal geschikt is. Deze vereiste is gespecificeerd om ervoor te zorgen dat de academische vooruitgang van studenten niet wordt gehinderd door taalproblemen.

Aanvaardbare kwalificaties
Hieronder vindt u alle Engelse taalkwalificaties en tests en het vereiste niveau om te voldoen aan onze vereisten voor Engelse taalinvoer. Het kwalificatie- of testresultaat moet uiterlijk twee jaar vóór de voorgestelde datum van inschrijving zijn toegekend.

 • IELTS Academische versie: algemeen cijfer 7,0 met een minimum van 6,5 in elk van de subtests.
 • TOEFL-test op papier: algemeen cijfer van 600 met een minimum van 55 in elk van de subtests plus 4.0 in TWE.
 • TOEFL-test op internet: algemeen cijfer 100 met een minimum van 20-23 in elk van de subtests.
 • Cambridge Advanced English: A, B of C.

Vrijstelling
Vrijstelling van de hierboven genoemde vereisten kan worden toegekend aan studenten die niet langer dan twee jaar vóór de datum van inschrijving aan de volgende vereisten hebben voldaan:

 • studenten die hebben voldaan aan de vereisten van de VU Engelse taalvaardigheidstoets TOEFL ITP, met de vereiste scores. Raadpleeg Taalloket voor meer informatie.
 • Studenten met een substantiële opleiding (minimaal 12 maanden) die in het Engels worden uitgevoerd in een Engels sprekend land.
 • Studenten met een internationale baccalaureaat in het Engels.

Het vereiste bewijs moet, indien mogelijk, bij de volledige aanvraag worden gevoegd. Als bij de aanvraag onvoldoende of geen bewijs van Engelse taalvaardigheid is geleverd, is toelating afhankelijk van het leveren van dergelijk bewijs. Deze voorwaarde wordt duidelijk aangegeven op de aanbiedingsbrief en moet worden vervuld vóór inschrijving aan de VU Amsterdam .

Toepassing

Studenten uit het buitenland melden zich vóór 1 april aan op www.vu.nl/application. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van het programma (zie onder het kopje CONTACT).

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de toelatingscommissie van de faculteit Geesteswetenschappen . Je wordt via Studielink geïnformeerd of je bent toegelaten.

Overzicht filosofie: filosofie van recht en bestuur.

 • Voertaal: Engels
 • Duur: 2 jaar (voltijd), 4 jaar (deeltijd)
 • Aanmelddeadline: 1 juni voor Nederlandse en EU-studenten. 1 april voor niet-EU-studenten.
 • Startdatum: 1 september
 • Studietype: Voltijd, Deeltijd
 • Interessegebied: economie, bedrijfskunde en recht, filosofie
Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,00 ... Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,000 students from all over the world. Students and staff of 122 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Lees Minder