Master in media- en regiostudies (MARS)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Wat is Mars?

De Master in Media and Area Studies (MARS) combineert twee belangrijke hedendaagse studiegebieden: Media Studies en Area Studies. Deze combinatie biedt diepgaande en kritische kennis over processen van bemiddeling en betekenisgeving, en hoe ruimte en geografie - de politieke en sociale specificiteiten van een gebied - elkaar kruisen. MARS zal met name een grondig begrip van de rol van context mogelijk maken. Media- (en communicatie-) studies hebben een lange traditie in het benadrukken van het belang van context, bijvoorbeeld bij het omgaan met mediaproductie, inhoud en interpretatie / receptie. En natuurlijk zijn contexten ook ruimtelijk. Regio's en landen, met hun ingebeelde gemeenschappen, hun politiek, hun institutionele structuren, hun binnen- en buitenkanten, zijn bijzonder, en de impact op bepaalde manieren op media (infra) structuren, media-inhoud en publiekspraktijken. MARS zorgt voor een beter begrip van de complexiteit van deze context. Regio's en landen zijn niet intern homogeen en kunnen niet afzonderlijk worden onderzocht en omdat ze structureel verschillen van andere regio's en landen. MARS houdt er nog steeds rekening mee dat deze regio's en landen bijzondere sociaal-politieke en culturele entiteiten zijn met karakteristieke maar complexe (en soms tegenstrijdige) bijzonderheden, die uiterst belangrijk zijn voor de studie van de mediasferen die in deze regio's en landen zijn ingebed.

De ruggengraat van MARS is een basis in Praag, Tsjechië, Centraal- en Oost-Europa en de Europese Unie. Dit maakt twee bijzondere ruimtelijke knooppunten mogelijk, die de ruggengraat vormen van het MARS-programma, namelijk Midden- en Oost-Europa en de Europese Unie. Tegelijkertijd vermijdt MARS een exclusieve focus op Centraal- en Oost-Europa en biedt (meestal maar niet uitsluitend via de keuzevakken) kennis aan over andere Europese regio's, of over Europa als geheel. Een tweede uitbreiding heeft betrekking op meer transnationale en transculturele benaderingen, waarbij we afstand nemen van de logica van de homogeniteit van natiestaten, met de nadruk op intern conflict en uitsluiting. Deze MARS-ruggengraat wordt gecombineerd met en versterkt door twee hoofdcomponenten: een theoretische component, die bestaat uit een combinatie van postkoloniale theorie, mediasociologie, geheugenstudies en politieke geografie. Bovendien zorgt ook een methodologische component voor de nodige ondersteuning. Deze twee speerpunten en de theoretische en methodologische componenten structureren het MARS-programma.

MARS is een samenwerking tussen het Institute of Communication Studies and Journalism (ICSJ FSV UK ) en het Institute of International Studies (IIS FSV UK ).

Wat hebben MARS-afgestudeerden na het afronden van het programma verworven?

Afgestudeerden in het masterprogramma van MARS hebben feitelijke kennis verworven van de culturele en historische positie van media en mediacommunicatie binnen het geografische gebied van Centraal-Oost-Europa. Ze zullen de sociale en politieke context van Centraal-Oost-Europa begrijpen, en de bredere context van de Europese Unie en de aangrenzende Europese regio's. Ze kennen de terminologie, de sleutelconcepten en theorieën van het onderzoeksveld van interpersoonlijke en gemedieerde communicatie en van politieke studies. Ze zullen de sociale, politieke en culturele rol van gemedieerde communicatie kunnen analyseren en ze zullen de regionale, transnationale en Europese politieke dynamiek en conflicten begrijpen. Ze zullen verschillende informatiebronnen kritisch kunnen evalueren, ze hebben de regels van academisch schrijven geleerd en ze zullen hun eigen onderzoeksproject kunnen beheren.

Toekomst carrières

MARS-afgestudeerden zullen diepgaande kennis hebben opgedaan over de media en de politieke ecologie in Centraal-Oost-Europa en de Europese Unie. Dit zal hun toekomstige tewerkstelling in meer senior / adviserende functies op verschillende sociale gebieden en organisaties ondersteunen, waaronder overheidsdiensten, de particuliere sector (inclusief media), openbare instellingen en non-profitorganisaties.

Voor wie is dit programma?

MARS is ideaal voor studenten die meer kennis willen opdoen over de maatschappelijke rol van media en politiek, en die willen begrijpen hoe verschillende contexten met elkaar omgaan. MARS verwelkomt studenten die hun kritische en nieuwsgierige geest willen aanscherpen en die diepgaande kennis willen opdoen over hoe de Tsjechische Republiek, Centraal- en Oost-Europa en de Europese Unie functioneren.

Waarom zijn Media Studies en Area Studies belangrijk?

Media zijn alomtegenwoordig in de samenleving en spelen een sleutelrol bij het verspreiden van een grote verscheidenheid aan voorstellingen over een even grote diversiteit aan kwesties. Meer dan ooit zijn verschillende technologieën en organisaties zeer actief geworden in het bemiddelen van onze werelden. Deze representaties, technologieën en organisaties zijn op zichzelf niet neutraal, maar grijpen actief in in hoe we onze werelden zien. Bovendien zijn het cruciale locaties om te begrijpen hoe processen van maken-maken functioneren. Gebiedsstudies zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat ruimte ertoe doet en dat bepaalde ruimtes specifieke kenmerken hebben die op zichzelf moeten worden bestudeerd. Maar tegelijkertijd worden gebiedsstudies gekenmerkt door de permanente herinnering dat geen ruimte homogeen is en dat ruimtes elkaar beïnvloeden, bijvoorbeeld in contexten van globalisering en postkolonialiteit. Ten slotte richten gebiedsstudies zich ook kritisch op machtsverhoudingen binnen en tussen verschillende gebieden, waarbij thema's als dominantie en verzet worden gethematiseerd.

Cursusstructuur

Totaal tegoed

 • Verplichte vakken: 69 studiepunten
 • Verplichte opleidingsonderdelen - afstudeeropdracht: 15 studiepunten
 • Verplichte keuzevakken: 24 studiepunten
 • Keuzevakken: 12 studiepunten

Verplichte vakken

 • Media en samenleving
 • Communicatie en politiek
 • Tsjechisch mediasysteem in Europese vergelijking
 • Conflict en media in Zuid-Europa
 • Inleiding tot de postkoloniale theorie
 • Politieke geografie
 • Theoriserend geheugen: sociaal en cultureel herinneren
 • Politieke systemen van Oost-Europese landen vandaag
 • EU-instellingen
 • Grote debatten over Europese integratie
 • De methodologie van de sociale wetenschappen
 • Academisch schrijven

Verplichte vakken - afstudeerscriptie

 • Masterproefseminarie I
 • Masterproefseminarie II

Verplichte keuzevakken

12 studiepunten om uit lijst 1 te kiezen:

 • Audiovisuele interpretatie van realiteit
 • Culturele Studies
 • Nieuwe media en convergentiecultuur
 • Politieke economie van communicatie
 • Media en technische afbeeldingen
 • Contexten van televisie
 • Praxis

12 studiepunten om uit lijst 2 te kiezen:

 • Cultuur en politiek in Europa
 • Migratie en mobiliteit: vergelijkende vraagstukken in West-Europese landen
 • De transnationale geschiedenis van het hedendaagse Europa
 • Huidige uitdagingen in Europa
 • Concepten en interpretaties van de Centraal-Europese geschiedenis
 • Sociale uitsluiting en Roma in Centraal-Europa
 • Etnische conflicten in Midden- en Oost-Europa

Graduatievereisten

In de loop van het programma behalen studenten in totaal 120 ECTS-credits, inclusief de verplichte vakken. Bovendien moeten studenten slagen voor het staatsexamen, dat bestaat uit de verdediging van de afstudeerscriptie en een academisch essay van 2000 woorden over een willekeurig toegewezen onderwerp op het gebied van media- en gebiedsstudies.

Admissions

Kandidaten voor het MARS-programma moeten hun BA-certificaten hebben behaald tegen het begin van het eerste semester van hun studie (elk jaar eind september). Een achtergrond in media- en communicatiestudies, internationale betrekkingen, politieke studies / wetenschappen of andere verwante disciplines zal in de loop van het programma voordelig zijn voor de studenten, maar we verwelkomen ook zeer gemotiveerde aanvragers met achtergronden op andere gebieden. Wat essentieel is voor het succes van de aanvrager tijdens de selectieprocedure, is het aantonen van een actieve interesse in media, communicatie en politiek.

Naast het aanvraagformulier moeten de volgende documenten worden verstrekt:

 • Kopie van een diploma om de voltooide bachelorstudies te tonen, of bevestiging van lopende bachelorstudies in het academiejaar dat die studies zullen worden afgerond
 • Transcript van cijfers en academische resultaten van eerdere bachelorstudies
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Document met niveau behaald in de Engelse taal (indien van toepassing)

Toepassingen kunnen ook zijn:

 • Referenties of aanbevelingsbrieven
 • Schriftvoorbeeld - de meest relevante academische tekst die door de student is geschreven (essay, scriptie, analyse, casestudy, enz.)

Alle documenten die niet oorspronkelijk in het Tsjechisch, Slowaaks of Engels zijn, moeten nauwkeurig in het Engels zijn vertaald. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het organiseren van cursusinschrijving.

Aanvragers die moedertaalsprekers zijn van het Engels of wiens studies in het Engels zijn uitgevoerd, hoeven geen bewijs van hun niveau van het Engels te leveren. Andere aanvragers moeten een van de volgende resultaten verstrekken: IELTS Academic - de minimaal vereiste totale bandscore van 6,5, met bandscore 6,0 of hoger in alle vier de componenten, TOEFL Internet Based Test - de minimaal vereiste algemene score van 80, of Cambridge ESOL FCE - minimale schaalscore van 173.

Aanvragen die compleet zijn en aan alle eisen voldoen, worden beoordeeld door de toelatingscommissie. De focus van de evaluatie ligt op de academische kwaliteit van eerdere activiteiten, niveaus van verworven kennis, vaardigheden en motivatie. De commissie beoordeelt alle in behandeling genomen aanvragen op basis van een toegekende score op een schaal van 1 tot 100 punten. Deze score is als volgt samengesteld: (1) academische kwaliteit van eerdere activiteiten en niveaus van verworven kennis (inclusief eerdere studies): 0-30 punten; (2) vaardigheden (inclusief Engelse taalvaardigheid): 0-30 punten; (3) motivatie: 0-40 punten. Om überhaupt gerangschikt te worden, moet de score van elk scorend onderdeel meer dan 50% van de maximale score zijn.

vergoedingen

Collegegeld

 • 3000 EUR per jaar voor studenten uit de EU en EER-landen
 • 6000 EUR per jaar voor studenten uit andere landen

Houd er rekening mee dat deze vergoedingen alleen de kosten van instructie en examens dekken en dat studenten verantwoordelijk zijn voor het betalen van hun eigen kosten van levensonderhoud (eten, accommodatie, enz.). De kosten van levensonderhoud in Praag worden over het algemeen als betaalbaar beschouwd in vergelijking met bijvoorbeeld veel West-Europese hoofdsteden.

Verlaging of kwijtschelding van de vergoeding

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft als doel toekomstige studenten en hun studie te ondersteunen. Daarom bieden we een reeks beurzen en tariefverlagingen aan.

Beurzen en financiering

International Visegrad Fund Scholarships

Het International Visegrad Fund (IVF) is een gezamenlijk initiatief van de regeringen van de vier Visegrad Group-landen (Slowakije, Tsjechië, Polen en Hongarije). Het biedt beurzen voor studie in het buitenland, zowel voor studenten uit de Visegrad-groep als voor buurlanden zoals Wit-Rusland en Oekraïne. Indien nodig kunnen beursaanvragers een voorlopige bevestiging van acceptatie aanvragen bij het International Office van FSV UK .

Fulbright Commission Scholarships

De Fulbright-commissie biedt Amerikaanse burgers de mogelijkheid om in Tsjechië te studeren, les te geven of onderzoek te doen. Informatie over de beurzen vind je hier. Naast de Fulbright-beurzen zijn er nog andere beursprogramma's beschikbaar voor Amerikaanse studenten.

Andere bronnen

Studyin.cz biedt essentiële informatie over het hoger onderwijssysteem, studiemogelijkheden en beurzen, evenals over het studentenleven in Tsjechië.

Waarom Praag?

 • Praag, met zijn bijzondere geografische locatie en geschiedenis, is een perfecte plek om media en politiek te bestuderen;
 • Charles University behoort tot 's werelds beste universiteiten;
 • Charles University heeft samenwerkingsverbanden met andere topuniversiteiten over de hele wereld;
 • Praag is een favoriete bestemming onder internationale studenten vanwege de kosmopolitische omgeving en de geweldige vacatures zowel tijdens als na je studie;
 • Onze uitstekende docenten gebruiken een persoonlijke en studentgerichte benadering van leren, terwijl ze tegelijkertijd de intellectuele autonomie van de student stimuleren;
 • Praag is een vriendelijke, gastvrije en gastvrije stad, zonder ernstige veiligheidsproblemen.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is c ... Lees meer

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is currently ranked among the top 2% of the world´s universities in Shanghai University’s Academic Ranking of World Universities. It is the number one university in Eastern Europe according to the The Webometrics Ranking of World Universities. Lees Minder