Lees de Officiële Beschrijving

Overzicht

Voor de selectie en het juiste gebruik van een materiaal is een chemische expertise vereist die gebaseerd is op kennis van de sectoren voor materiaalvoorbereiding en karakterisering en training in interpretatie en modellering van de structurele en functionele eigenschappen van materialen. Het CPCM-curriculum is speciaal ontworpen voor studenten die vakken volgen waarin chemie het overheersende onderwerp is, en biedt trainingscursussen in elk van deze verschillende sectoren. De inhoud van het lesprogramma is het resultaat van een algemene synthese over duurzame ontwikkeling en het gebruik van innovatieve materialen die een potentieel antwoord bieden op nieuwe eisen en uitdagingen met betrekking tot energie en het milieu.

Het onderwijsprogramma, bestaande uit hoorcolleges, begeleid en praktisch werk en case studies, wordt gegeven door universitaire docenten en onderzoekers, maar ook door personeel uit de sociaal-professionele sector.

De praktische werkzaamheden en casestudy's worden uitgevoerd in de laboratoria van het Multidisciplinair Onderzoeksinstituut voor Milieu en Materialen (IPREM CNRS UMR 5254), met behulp van hoogwaardige apparatuur en apparaten van het hoogste niveau. Het programma omvat ook modules die studenten voorbereiden op het invoeren van de wereld van werk, het gebruik van Engels in cursussen en voor het schrijven van wetenschappelijke publicaties, en stages in bedrijven en academische onderzoekslaboratoria.

Programmadoelen

- Bereid studenten voor op een geavanceerd gespecialiseerd niveau om de huidige en toekomstige uitdagingen op specialistische gebieden in chemie, polymeren, anorganische chemie en modellering aan te gaan

- Ontwikkel technische onderzoeksvaardigheden om deel te nemen aan kwalitatief en succesvol onderzoek

- Bereid studenten voor op leidende posities in de afdelingen Research en Development van de industrie en overheid:

 • Projectleider
 • Senior manager in ontwerp en ontwikkeling (ontwerpingenieur), in productie (procesingenieur, productie-ingenieur), verantwoordelijk voor kwaliteitswerkzaamheden of zelfs productiebeheer
 • Technisch directeur (R
 • Docent-onderzoeker (mogelijk aan het einde van een doctoraat)

MASTER 2

SEMESTER 1

 • Materialen voor energieopslag en -conversie 4 ECTS
 • Materialen: nanomaterialen, biomaterialen en hybride materialen 4 sp
 • Oppervlaktechemie en -interfaces 4 ECTS
 • Modelisering van materialen met specifieke eigenschappen 4 ECTS
 • Optische eigenschappen van materialen 4 ECTS
 • Methoden en technieken voor polymeermaterialen Synthese 4 sp

OPTIES

 • Natuurlijke polymeren - biomassa valorisatie 4 sp
 • Projectbeheer - Industrieel eigendom en octrooien 2 ECTS
 • Formulering van lijmen 2 ECTS
 • Theoretische chemie toegepast op de studie van materialen 4 ECTS
 • Theoretische chemie en spectroscopie 4 ECTS
 • Organische Nanomaterialen van (nano) morfologieën tot geavanceerde eigenschappen 2 ECTS

SEMESTER 2

 • Stage in onderzoek op het gebied van polymeerchemie, anorganische chemie, materialen, energie, opslag en conversie, fysische chemie, theoretische chemie 30 ECTS

Leerresultaten van studenten

Aan het einde van dit programma zullen de studenten in de "Materials Science and Engineering: Chemistry and Physico-Chemistry of Materials master's degree" in staat zijn om:

 • Bereid materialen en monsters voor,
 • Gebruik oppervlakte- en volume-analysetechnieken om een ​​goede beheersing van materiaalkarakterisering te verkrijgen,
 • Valideren, interpreteren en modelleren experimentele resultaten,
 • Schrijf een syntheseverslag en communiceer op gepaste wijze met deskundigen,
 • Produceer kwaliteitsonderzoek,
 • Voer een onderzoeksproject uit.

Vooruitzichten voor werkgelegenheid of verdere studie

SECTOREN:

 • Chemie
 • Energie (fotovoltaïsche energie, batterijen, brandstofcellen, kunstmatige fotosynthese ...)
 • Milieu (niet-vervuilende materialen, materialen voor verontreinigingsbeheersing en opslag ...)
 • Luchtvaart (composietmaterialen, oppervlaktebehandelingen ...)
 • Gebouwen (thermische en geluidsisolerende coatings ...)
 • schoonheidsmiddelen

FIELDS:

 • Onderzoek en ontwikkeling

Aantal:

 • Research and Innovation Engineer
 • PhD studenten

Toelatingseisen

ENGELS TAALVOORWAARDEN

 • Minimaal vereiste score: CECRL B2-niveau in het Engels

FRANSE TAALVOORWAARDEN

 • Alleen de cursussen Frans zijn bij de formatie inbegrepen

TOELATINGSEISEN

 • Kandidaten moeten vloeiend Engels spreken, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Een aanvrager wiens moedertaal geen Engels is, moet een erkende internationale Engelse toets afleggen.

Contact

Voor aanvullende informatie of vragen met betrekking tot de toepassing:

laurent.billon@univ-pau.fr

didier.begue@univ-pau.fr

MEER INFORMATIE:

http://formation.univ-pau.fr/m-mse-cpcm

INTERNATIONAAL WELKOM DESK:

http://univ-pau.fr/en/welcome-desk

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 9 andere vakken van Université de Pau et des Pays de l'Adour »

Laatst bijgewerkt op December 3, 2018
Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Duration
1 jaar
Voltijd
Deadline
Apr. 30, 2020
TThe application documents must be uploaded on the website : https://aap-e2s.univ-pau.fr/siaap/pub/appel/view/5
Op locaties
Op datum
Begindatum
Sept. 2019
Einddatum
Juni 30, 2020
Aanmeldingslimiet
Apr. 30, 2020
TThe application documents must be uploaded on the website : https://aap-e2s.univ-pau.fr/siaap/pub/appel/view/5

Sept. 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Apr. 30, 2020
TThe application documents must be uploaded on the website : https://aap-e2s.univ-pau.fr/siaap/pub/appel/view/5
Einddatum
Juni 30, 2020