Master in Luchtvaarttechniek

Algemeen

Beschrijving van opleiding

over

Wij bieden een training in Transverse Aeronautical Engineering, gericht op het trainen van professionals om hun beroep uit te oefenen en te integreren in multidisciplinaire werkgroepen, met ethische en verantwoordelijke attitudes, met respect voor mensen, de sociale omgeving en het milieu.

Als je geïnteresseerd bent om te leren

 • Ontwerp, bouw, inspecteer, certificeer en onderhoud alle soorten vliegtuigen en ruimtevoertuigen, met hun bijbehorende subsystemen.
 • Plan, projecteer en beheer de bouwprocessen van infrastructuur, gebouwen en luchthavenfaciliteiten.
 • Algemeen directeur en technisch directeur zijn van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in luchtvaart- en ruimtevaartbedrijven en -centra.
 • Integreer complexe ruimtevaartsystemen en multidisciplinaire werkteams.
 • Plan, project, beheer en certificeer de procedures, infrastructuren en systemen die ruimtevaartactiviteiten ondersteunen, inclusief luchtvaartnavigatiesystemen.
 • Projecten uitvoeren voor ruimtevaart- en ruimteconstructies en -installaties.

Wat bieden wij jou

 • Ervaring en traditie in de opleiding van ingenieurs.
 • Samenwerkingsovereenkomst met de luchtmacht voor training en oefeningen.
 • Laboratoria uitgerust met hoogwaardige en recente technologie.
 • Training met een sterke praktische oriëntatie.
 • Talrijke studiebeurzen voor studie aan Europese instellingen en de rest van de wereld.
 • Sterke impuls van de onderzoeksactiviteit en innovatie.

Professionele uitstapjes

 • Fabricage en onderhoud van ruimtevaartvoertuigen.
 • Ontwerp, bouw en onderhoud van ruimtevaartinfrastructuren.
 • Controle, beheer en exploitatie van de verschillende ondersteunende systemen voor ruimtevaartactiviteit.
 • Certificering van voertuigen en ruimtevaartuigen.

competenties

BASIC

CB6 - Kennis bezitten en begrijpen die een basis of mogelijkheid biedt om origineel te zijn in de ontwikkeling en / of toepassing van ideeën, vaak in een onderzoekscontext.

CB7 - Dat de studenten weten hoe de verworven kennis en hun vermogen om problemen op te lossen in nieuwe of weinig bekende omgevingen in bredere (of multidisciplinaire) contexten met betrekking tot hun studiegebied kunnen worden toegepast.

CB8 - Dat studenten kennis kunnen integreren en geconfronteerd worden met de complexiteit van het maken van oordelen op basis van informatie die onvolledig of beperkt is, inclusief reflecties over sociale en ethische verantwoordelijkheden in verband met de toepassing van hun kennis en oordelen.

CB9 - Dat de studenten weten hoe ze hun conclusies, en de ultieme kennis en redenen die hen ondersteunen, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier kunnen communiceren naar gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde doelgroepen.

CB10 - Dat studenten de leervaardigheden bezitten die hen in staat stellen te blijven studeren op een manier die grotendeels zelfgestuurd of autonoom zal zijn.

ALGEMEEN

GE1 - Mogelijkheid om alle soorten vliegtuigen en ruimtevoertuigen met hun bijbehorende subsystemen te projecteren, bouwen, inspecteren, certificeren en onderhouden.

GE2 - Mogelijkheid om de bouwprocessen van infrastructuur, gebouwen en luchthavenfaciliteiten te plannen, te projecteren en te controleren, evenals hun onderhoud, behoud en exploitatie.

GE3 - Vermogen voor algemeen beheer en technisch beheer van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in bedrijven en centra voor lucht- en ruimtevaarttechnologie.

GE4 - Mogelijkheid om complexe ruimtevaartsystemen en multidisciplinaire werkteams te integreren.

GE5 - Mogelijkheid om de ecologische en sociale impact van de technische oplossingen van elk ruimtevaartsysteem te analyseren en te corrigeren.

GE6 - Mogelijkheid om ruimtevaartproblemen in nieuwe of onbekende omgevingen te analyseren en op te lossen, binnen brede en complexe contexten.

GE7 - Competentie voor het plannen, projecteren, beheren en certificeren van de procedures, infrastructuren en systemen die ruimtevaartactiviteiten ondersteunen, inclusief luchtvaartnavigatiesystemen.

GE8 - Competentie voor het project van luchtvaart- en ruimteconstructies en -installaties, waarvoor een gezamenlijk geïntegreerd project vereist is vanwege de diversiteit van de technologieën, de complexiteit of de vereiste uitgebreide technische kennis.

GE9 - Competentie op alle gebieden die verband houden met luchthaven-, luchtvaart- of ruimtetechnologieën die door hun aard niet exclusief zijn voor andere takken van engineering.

GE10 - Kennis, begrip en vermogen om de nodige wetgeving toe te passen bij de uitoefening van het beroep van luchtvaartingenieur.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Existen al menos diez razones para escoger León como destino académico aunque estamos seguros de que tú encontrarás muchas más.

Existen al menos diez razones para escoger León como destino académico aunque estamos seguros de que tú encontrarás muchas más. Lees Minder
León , Ponferrada + 1 Meer Minder