Master in HSE Professional

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Informatie voor aanvragers

Aanvragers worden toegelaten tot de opleiding in voltijdse studie aan de vervolgstudie van de master. Er is geen examen in de toelatingsprocedure. Afgestudeerden van bacheloropleidingen met een vergelijkbare specialisatie kunnen worden toegelaten tot studie. De inhoud van eerdere cursussen wordt beoordeeld en vergeleken met de vereiste basisprincipes door de programmagarant op basis van een vergelijking van curriculumvakken en onderwijsbereiken. Er zal rekening worden gehouden met de resultaten van eerdere onderzoeken. De definitieve beslissing wordt genomen door de decaan.

Werk van afgestudeerde

Het doel van de studie is om de afgestudeerde uit te rusten met competenties die hem in staat stellen om zich succesvol toe te passen op de arbeidsmarkt op het gebied van HSE (Gezondheid, Veiligheid, Milieu).

Profiel

Het doel van het studieprogramma is professionals op het gebied van risicobeheer voor te bereiden - op het gebied van arbeidsveiligheid, gezondheid en milieubescherming, brandbeveiliging in de context van een geïntegreerd veiligheidsconcept, dat momenteel wordt gepromoot in multinationale bedrijven over de hele wereld. Het studieprogramma is multidisciplinair en omvat: risicoanalyse, risicopreventie, behandeling van restrisico's (nood- en crisisplanning), zie volledige risicobeheerscyclus volgens ISO 31000, met behulp van OHSAS (ISO 45001), ISO 14000 en ISO 22301.

Afgestudeerde kennis

Na afronding van het HSE Professional Study Program wordt de student voorbereid op de volgende kennis:

 • Aantonen van kennis van HSE-beleid, kaders, principes, normen en voorschriften, rekening houdend met technische, ethische en maatschappelijke kwesties.
 • Aantonen op onderzoek gebaseerde kennis en een uitgebreid begrip van alle stappen van risicobeheer (op basis van risicogebaseerde besluitvorming).
 • Begrijp de complexiteit van werkomstandigheden, procesveiligheid en bedrijfscontinuïteit en het vermogen om gezondheidsproblemen, sociaal-economische, politieke, fysieke en ecologische kwetsbaarheden te correleren.

Afgestudeerde vaardigheden

Na voltooiing van het HSE Professional Program wordt de student voorbereid op de volgende vaardigheden:

 • Passende methoden toepassen op de theoretische en praktische aspecten van HSE-management op basis van wetenschappelijke benaderingen en beste praktijken.
 • Identificeer, analyseer en evalueer risico's en kwetsbaarheden en stel adequate evidence-based preventie en risicoreductie voor.
 • Geïntegreerde risicoreductie, risicorespons en herstelactiviteiten implementeren en bewaken.
 • Geef academische bevindingen door aan een interdisciplinair publiek.
 • Effectief communiceren met stakeholders van HSE management, planning en operaties (inclusief openbaar bestuur en zelfbestuur).
 • Onderzoek incidenten en ongevallen en voer geleerde lessen uit.
 • Werk met complexe systemen, inclusief onzekerheid, identificeer en behandel nieuwe risico's en pas het voorzorgsbeginsel toe.
 • Bewaak en evalueer veiligheids- en gezondheidsindicatoren, neem beslissingen op basis daarvan.

Algemene competentie van de afgestudeerde

De afgestudeerde van de opleiding is uitgerust met het nodige scala aan technische, natuurwetenschappen en sociale disciplines, in voldoende mate om complexe veiligheidsproblemen in de praktijk op te lossen. Tijdens het studeren ligt de nadruk op het verwerven van vaardigheden, met name door stages en begeleide oefening. Afgestudeerden zijn ook voorbereid op wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van veiligheid en beveiliging.
Laatst bijgewerkt op jan 2020

Over de school

VSB-TUO is the top ranked university in Czech Republic, drawing on 160+ years of research and academic excellence to provide world class education to 19,000 students from six continents. according to ... Lees meer

VSB-TUO is the top ranked university in Czech Republic, drawing on 160+ years of research and academic excellence to provide world class education to 19,000 students from six continents. according to Times Higher Education Ranking Lees Minder