Lees de Officiële Beschrijving

Als u een eigen start-up wilt ontwikkelen, het volgende grote digitale platform wilt lanceren, een bestaand familiebedrijf wilt laten groeien, innovatie wilt gebruiken als katalysator voor verandering in een multinationale organisatie of een sociale onderneming wilt creëren om een maximale positieve impact te hebben, dan is dit Natuurlijk is voor jou.

Onze nieuwe MSc in ondernemerschap en innovatiemanagement geeft u zowel het theoretische inzicht in het nieuwste start-up en technisch denken, als de praktische vaardigheden om een complexe toekomst te navigeren en een versnelde bedrijfsgroei te leiden. Het programma is bedoeld om uw zakelijke vaardigheden vorm te geven zodat u onzekerheid kunt beheersen, krachtige initiatieven kunt ontwikkelen en een versnelde bedrijfsgroei in uw gekozen onderneming kunt leiden.

Je leert van professionals en professionals die ervaring hebben op het gebied van ondernemerschap en innovatie, evenals toonaangevende academici die het nieuwste onderzoek en denken integreren in hun onderwijs.

We zullen je niet alleen voorzien van fundamentele zakelijke vaardigheden, maar je ook blootstellen aan nieuwe ideeën, manieren van werken en de hulpmiddelen en kaders die essentieel zijn om ondernemer te zijn in het 'tijdperk van versnelling'.

Met praktische activiteiten, zoals hackathons, ontwerpsprints en live businesscases, ontwikkelt u uw ondernemersvaardigheden en leert u uit de eerste hand hoe u innovatie kunt aanpassen en beheren.

MSc ondernemerschaps- en innovatiemanagementbeurzen beschikbaar

Om beginnende ondernemers die willen studeren in ons nieuwe MSc-programma Ondernemerschap en Innovatiemanagement te ondersteunen, bieden we meerdere prijzen aan, van volledige studiebeurzen tot beurzen voor deelgeld.

Programmastructuur

Ondernemers opstarten van bedrijven (60 studiepunten)

Deze module ondersteunt het programma en bestaat zowel uit een sterke theoretische als een toegepaste aanpak. Met andere woorden, op een pragmatische manier biedt deze module u de tools, vaardigheden en het mentale kader om met succes een nieuwe onderneming te creëren en te laten groeien. Het behandelt de fundamentele pijlers van ondernemerschap om uw bredere begrip te versterken en geeft u een gedegen kennis van ondernemers, het ondernemersproces en het creëren van succesvolle nieuwe ondernemingen. Deze module concentreert zich op theorie en praktijk en stelt u in staat om uw eigen startup onderneming of een nieuwe onderneming binnen een bestaand bedrijf te creëren.

Hoewel we begrijpen dat je moet opdagen met motivatie en een brandende wens om te beginnen, stellen we ook vast dat ondernemerschap steunt op een reeks vaardigheden die voortdurend kan worden verbeterd. Deze module biedt een theoretisch raamwerk waarmee u kunt nadenken over uw sterke en zwakke punten. Zodra we hebben vastgesteld waaraan u moet werken, ondersteunen we u dienovereenkomstig, zodat u een effectieve ondernemer en innovator kunt worden.

Ondernemingspraktijk (30 studiepunten)

Deze module loopt het hele jaar door en is ontworpen om je praktische vaardigheden te verbeteren in het ontwikkelen van succesvolle groeibedrijven door middel van workshops en coachingsessies. Het culmineert in een project dat alle theoretische kennis die je hebt opgedaan in het programma samen met een toegepast project zal brengen.

De module gaat over de pragmatische toepassing van uw ondernemerskennis en -vaardigheden door middel van een live project dat de 'virtuele' oprichting van A) New venture project of B) Business groeiproject inhoudt. Dit kan een nieuwe onderneming zijn of u kunt werken aan nieuwe ondernemingen binnen een bestaand bedrijf, zoals een familiebedrijf. Het geeft je de mogelijkheid om ondernemerschap op een heel reële manier te beoefenen. De vloeiende aard van deze module maakt academisch leren mogelijk, gevolgd door individuele toepassing van nieuwe ondernemingsprocessen binnen één leerkader.

Bij het ontwikkelen van uw nieuwe onderneming brengt deze module u van idee naar lancering. Het is ontworpen om u door de fasen van opstarten te leiden van validatie, MVP (minimaal levensvatbaar product), te testen en te herhalen naar marktpassing. Wij zijn geïnteresseerd in het creëren van goede bedrijven en we weten dat ze tijd en toewijding vergen, daarom zullen we u tijdens deze reis ondersteunen. We zorgen ervoor dat u over de knowhow beschikt om een ondernemende organisatie te leiden, vorm te geven, te behouden en te ontwikkelen om de snelle bedrijfsgroei tot ver in de toekomst voort te zetten.

Je hebt continu toegang tot de prototyping / maker-ruimtevoorzieningen en een uitgebreide 'bibliotheek van dingen' om je idee te ontwikkelen. We zijn geïnteresseerd in het creëren van goede bedrijven en we weten dat ze tijd en toewijding in beslag nemen en we zullen je tijdens deze reis ondersteunen. We zorgen ervoor dat u over de knowhow beschikt om een ondernemende organisatie te leiden, vorm te geven, te behouden en te ontwikkelen om de snelle bedrijfsgroei tot ver in de toekomst voort te zetten.

Agile Innovation (30 credits)

Innovatie effectief beheren is een eerste vereiste voor zakelijk succes in de 21e eeuw. Innovatie als een kernbedrijfsproces is fundamenteel en het begrijpen hoe nieuwe ideeën te vinden of te creëren, de meest robuuste initiatieven te selecteren en deze vervolgens te implementeren, is een cruciaal vermogen voor organisatorische groei. Terwijl bedrijven van oudsher geconfronteerd worden met een landschap van snelle verandering, biedt deze module u inzicht in hoe u waarde kunt leveren in een VUCA-omgeving (vluchtige, onzekere, complexe en ambigue).

Een belangrijk doel is dat u de strategische en operationele problemen begrijpt die van invloed zijn op het innovatieproces. Dit vereist een goed begrip van de dimensies van verantwoorde innovatie en hoe deze worden geïmplementeerd. De module onderzoekt de uitdagingen bij het opzetten en ondersteunen van een dergelijke benadering van innovatie en introduceert een reeks van hulpmiddelen, modellen en structuren. Verder zal deze module de deelnemer betrekken bij de opkomende technologische innovaties die worden beschreven als de volgende industriële revolutie. Het is gericht op het vergroten van het vermogen van de deelnemer om technische innovaties te begrijpen en deze duidelijk te communiceren binnen een divers team, om het vermogen om meer waarde te creëren te vergroten.

Ondernemingsrecht en risicoverminderingsrisico (15 studiepunten)

Beheers het vermogen om bedrijfsrisico's te beheersen en te beperken door het verwerven van het vermogen om belangrijke beleids- en wettelijke vereisten te identificeren en te begrijpen. Alle groottes van organisaties werken steeds vaker over internationale grenzen heen, waarbij veel kleine en middelgrote ondernemingen'multi- multinationals 'worden. Bedrijven vertrouwen op de wet om te worden erkend als een handelsentiteit, om hun belangen te beschermen en om hun toenemende diverse relaties te vergemakkelijken. In de praktijk geeft deze cursus u de mogelijkheid om de vereisten voor het opzetten van uw eigen bedrijf te begrijpen en om u in staat te stellen met succes door de juridische ruimte te navigeren.

Financiering, boekhouding en financiën (15 credits)

In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste concepten van het onderwerp en krijg je meer zelfvertrouwen over hoe je met succes de financierings-, boekhoudkundige en financiële ruimte kunt navigeren. Bedrijven over de hele wereld hebben een veelheid aan mogelijkheden om kapitaal aan te trekken om verdere groei te creëren. Je leert hoe je de beste financieringsmogelijkheden kunt identificeren en beheren, van overheidsleningen, crowdfunding, engelinvesteringen tot durfkapitaal. Door goed op de hoogte te zijn van hoe u met geld om moet gaan en het voor u kunt laten werken, geeft het u het vertrouwen om uw bedrijf financieel duurzaam op te bouwen, te lanceren en te maken.

Operaties en projectbeheer (15 credits)

Efficiëntie kunnen organiseren en stimuleren via de processen en assets van uw bedrijf is essentieel om concurrerend te blijven. Deze module biedt een fundamentele basis voor het ontwerp van duurzame bedrijfsstrategieën door zich te richten op het bereiken van een efficiënt en effectief beheer van middelen en activiteiten. De module biedt u de middelen om operationele activiteiten te analyseren en oplossingen te ontwerpen om verspillende operationele processen en problemen te omzeilen. Het biedt de deelnemer ook de vaardigheden om projecten te beheren om deze doelen te bereiken.

Organisatie en Talent Management (15 studiepunten)

Evolueer uw organisatie door resources op de juiste manier te matchen om uw groeidoelstellingen te behalen. Het managen van talent en de groei van uw startup zullen een essentieel aspect zijn bij het opschalen van uw onderneming. Deze module zal u kennis laten maken met de processen en tools van human resource management om talent aan te trekken, te behouden en te koesteren binnen uw startup op lange termijn. Het bereidt je voor om de groeiende moeite om een organisatie te schalen succesvol af te handelen en om de juiste systemen en structuren te identificeren die geschikt zijn voor jouw type organisatie.

De modules die we hier schetsen, bieden voorbeelden van wat u op deze cursus kunt verwachten op basis van recent academisch onderwijs. De precieze modules die u in de komende jaren ter beschikking staan, kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van het personeel en onderzoeksinteresses, nieuwe onderwerpen van studie, roostering en de vraag van studenten.

Leren en onderwijzen

De MSc in ondernemerschap en innovatiebeheer is niet jouw typische postdoctorale programma. Je zult worden blootgesteld aan een breed scala aan innovatieve leerervaringen, zoals hackathons en ontwerpsprints, in combinatie met meer traditionele benaderingen zoals lezingen, groepswerk en tutorials.

Je zult 'leren door te doen' met een klein cohort van gelijkgestemde studenten, die proberen de traditionele manier van werken te verstoren en verandering beïnvloeden.

Alles wordt in het werk gesteld om een hoog niveau van uiteenlopende leerervaringen aan te bieden, waardoor elk onderwerp toegankelijk wordt. Dit gaat van pre-online leren tot een-op-een coaching.

Modules worden beoordeeld door een combinatie van groepswerk, cursussen, projectwerk en examens; de weging van elk van deze componenten zal variëren volgens de academische vereisten van de module.

Toelatingseisen

  • UG-graad 2: 2 en IELTS 7.0 of hoger niet minder dan 6.0 in een sectie.
  • Aanvragers moeten een persoonlijke verklaring afleggen over waarom zij het programma willen studeren
  • Aanvragers worden in overweging genomen als ze geen eerste graad hebben, maar wel over relevante werkervaring beschikken

Vereisten voor internationale studenten

Als u een internationale student bent, bezoekt u onze internationale equivalentiepagina's zodat u kunt zien of uw bestaande academische kwalificaties voldoen aan onze toelatingseisen.

Engelse taalvereisten

IELTS (Academisch)

Ten minste 7.0 algemeen en niet minder dan 6.0 in een ander gedeelte.

TOEFL IBT *

Ten minste 100 met minimumscores van 21 voor schrijven, 21 voor luisteren, 22 voor lezen en 23 voor spreken.

Pearson-test van Engels (academisch)

65 met niet minder dan 55 in alle communicatieve vaardigheden.

Andere geaccepteerde tests

Informatie over andere aanvaardbare tests van taalvaardigheid is te vinden op onze Engelstalige vereistenpagina.

Pre-sessie Engels

Kandidaten met een lagere Engelstalige testscore kunnen mogelijk pre-zittings Engels volgen aan de INTO University of Exeter voordat ze aan hun programma beginnen.

Careers

De master in ondernemerschap en innovatiemanagement stelt je in staat om snel en vol vertrouwen te werken aan het identificeren van kansen en deze om te zetten in tastbare ondernemingen. Dit programma bouwt de kennis en vaardigheden op waarmee je je eigen carrièrepad kunt bepalen, of het nu gaat om het creëren van impact door sociaal ondernemerschap, het implementeren van innovatie in een multinationale organisatie, het versnellen van de groei van een familiebedrijf of het creëren van de volgende succesvolle digitale start-up in een garage - het is aan jou.

Opleiding te volgen in:
Engels
University of Exeter Business School

Zie 4 andere vakken van University of Exeter Business School »

Laatst bijgewerkt op February 25, 2019
Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Duration
1 jaar
Voltijd
Op locaties
Op datum
Begindatum
Sept. 2019
Einddatum
Juni 30, 2020
Aanmeldingslimiet

Sept. 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum
Juni 30, 2020