Master degree in Environment, Agriculture and Resource Management (INTER-EnAgro)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Studieprogramma - INTER-EnAgro

Algemene informatie

De graduate studieprogramma INTER-EnAgro biedt theoretische en praktische kennis gericht op duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals bodem en water, evenals positieve en negatieve effecten van menselijke activiteiten, voornamelijk landbouw, op deze bronnen. Het programma is ontworpen als een voortzetting van de undergraduate studies en maakt de voortzetting van studies op postdoctoraal niveau.

Op basis van het hedendaagse onderwijsproces en volledig Engelstalige studieprogramma (met de deelname van nationale en internationale docenten), zullen studenten in staat zijn om generieke en veldspecifieke competenties te verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken en om te werken op verschillende gebieden van landbouw, milieubescherming en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het doel is om deskundigen op te leiden die over de kennis, vaardigheden en competenties beschikken in de fundamentele en toegepaste wetenschappelijke domeinen van de landbouw, milieubescherming en aanverwante natuurlijke, technische en biotechnische wetenschappen. Verder is het de bedoeling om studenten op te leiden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van landbouw en milieubescherming dat wordt uitgevoerd in instellingen voor hoger onderwijs en wetenschappelijke onderzoeksinstituten, alsmede voor vervolgonderwijs aan de postdoctorale studie. Onderwijs in het Engels maakt deelname aan programma's op internationaal niveau mogelijk en vergemakkelijkt ook de uitwisseling van informatie, het verbeteren en verbeteren van studie-inhoud, samenwerking met een internationale partner en capaciteitsopbouw in onderwijs en onderzoek.131744_7.jpg

Programma specificiteit

De graduate studieprogramma stelt studenten in staat om hun kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en toe te passen op de volgende gebieden: - Kennis / begrip op fundamenteel wetenschappelijke gebieden van: landbouw, milieubescherming en verwante natuurlijke, technische en biotechnische wetenschappen; - Intellectuele vaardigheden op fundamentele en toegepaste wetenschappelijke gebieden - het functioneren van natuurlijke en agro-ecosystemen met behulp van de interdisciplinaire, holistische benadering; - Praktische vaardigheden en competenties bij het herkennen van de huidige behoeften en trends in duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden, met name de rol van de landbouw.

Werkgelegenheid

De studie opent werkgelegenheidskansen op gebieden zoals ontwikkelingsprojecten of instellingen die actief zijn op het gebied van ontwikkeling, hoger onderwijs, onderzoek, particulier ondernemerschap, adviesbureaus, instellingen die verantwoordelijk zijn voor het passeren van wettelijke voorschriften en het vaststellen ervan, overheids- en niet-gouvernementele organisaties, lokale , nationale en internationale instellingen.

Wetenschappelijk deel van de opleiding

Biotechnische wetenschappen

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 jaar met een studielast van minimaal 120 ECTS131745_5.jpg

Toelatingseisen

De graduate studieprogramma staat open voor kandidaten die al een bachelor-of gelijkwaardige graad in de landbouw of bosbouw, ecologie, biologie, geologie, geografie of andere aanverwante gebieden, met een minimum van 180 ECTS verworven.

  • Uitdrukking van interesse (vereiste documenten)
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Kopie van bachelordiploma (indien verkregen)
  • Transcript of records
  • CV
  • Engelse taalvaardigheid

Taal van instructie

Alle lezingen, oefeningen en groepswerk worden in het Engels gegeven. Studenten moeten een goede kennis van het Engels hebben, die ze moeten bewijzen met ten minste niveau B2 volgens het Europese referentiekader of door hun Cambridge Advanced Certificate in het Engels te presenteren.

Collegegeld

17.500,00 HRK (2.500,00 €) per academiejaar.

Studenten met Kroatisch staatsburgerschap en studenten uit EU-landen betalen 50% van het collegegeld.

Contact

Prof. Gabrijel Ondrasek, PhD - coördinator studieprogramma
E-mail: gondrasek@agr.hr
Telefoon: 385 1 239 3702

Bureau Internationale Betrekkingen
E-mail: umo@agr.hr
Telefoon: 385 1 239 3611131743_2.jpg

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Zagreb (1669) is the oldest and biggest university in South-Eastern Europe. As a comprehensive public Central European University, University of Zagreb offers education and research ... Lees meer

The University of Zagreb (1669) is the oldest and biggest university in South-Eastern Europe. As a comprehensive public Central European University, University of Zagreb offers education and research and in all scientific fields (arts, biomedicine, biotechnology, engineering, humanities, natural sciences and social sciences) and a broad spectrum of courses at all study levels, from undergraduate to postgraduate. With 29 Faculties, 3 Art Academies and the University Centre for Croatian Studies it is the flagship educational institution in the country, a place where more than 7900 teachers and 72480 students develop knowledge and acquire skills. Lees Minder