Master PARS - Remote Pilot Aircraft Systems

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De ontwikkeling en het toenemende gebruik van Remote Pilot Aircraft Systems (SAPR) - meestal drones - in veel toepassings- en onderzoeksgebieden vereist een uitgebreide training.

Het 1e niveau University Master - georganiseerd door de Universiteit van Rome "Tor Vergata" en door de ENAC, het Nationaal Agentschap voor Burgerluchtvaart met de deelname van organisaties en bedrijven in de sector - vormt drone-ontwerpers, processpecialisten en services gebaseerd op SAPR in 1500 totale uren (gelijk aan 60 studiepunten) waarvan

- 400 uur lessen en ontwerpworkshop
- 250 uur training bij bedrijven in de sector of institutionele organen.

Er zijn twee beurzen beschikbaar om de cursus van Telespazio volledig te dekken. Beurzen worden hoofdzakelijk op meritocratische basis toegekend, op basis van de ontvangen cv's die door een specifieke commissie worden beoordeeld.

Bovendien worden de leden die het masterdiploma hebben behaald en de praktische vaardigheidstest met een ENAC-examinator doorstaan, tegelijkertijd afgegeven door een door de ENAC geautoriseerd trainingscentrum en met de master het APR-pilootcertificaat (Remote Piloting Aircraft) afgesproken.

De master heeft daarom de ambitie om voor het eerst een nieuwe klasse van specialisten op te leiden die, terwijl ze overstappen van hun disciplinaire en sectorale training, in staat zijn om processen en kennissystemen op basis van SAPR te ontwerpen die geschikt zijn om te corresponderen met operationele processen referentie.

Hiervoor de meester

- biedt theoretische kennis met betrekking tot vliegsystemen, inclusief die met betrekking tot voortstuwing en aerodynamica;
- behandelt aspecten met betrekking tot automatisering, besturing en computerondersteunde besturing;
- behandelt de verschillende toepassingsscenario's door de technieken van teledetectie, sensoren en gegevensanalyse te illustreren. De kapitein vereist ook dat specifieke competentie wordt verworven met betrekking tot luchtvaartregelgeving, veiligheid en voorschriften voor het loodsen op afstand.

Verder zullen praktische activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met bedrijven die actief zijn in de sector, zodat deelnemers aan de masteropleiding de theoretische kennis kunnen opdoen die is verworven in een concrete toepassingscontext en wordt ook een samenwerking met de luchtmacht overwogen voor aspecten met betrekking tot de meest geavanceerde technologieën .

partners

126346_PARTNERS.png

inscripties

Om tot de cursus te worden toegelaten, is een diploma of een andere gelijkwaardige kwalificatie vereist. De master is voornamelijk gericht op afgestudeerden in technisch-wetenschappelijke vakken. Inschrijving is echter ook toegestaan voor afgestudeerden in andere disciplines, mits toestemming van de masterraad.

De master is beperkt in aantal en er worden maximaal 40 kandidaten toegelaten. De selectie van degenen die zijn toegelaten tot de Master zal worden gemaakt door een vergelijkende evaluatie van de curricula vitae et studiorum, op basis waarvan een rangorde zal worden vastgesteld. De kosten van de Master zijn vastgelegd in:

 • € 4.000 voor de masteropleiding gevolgd in één academiejaar
 • € 4.500 voor de master gevolgd in twee academische jaren
 • € 5.000 voor het masterprogramma gevolgd in drie academiejaren

De lessen van de meester worden 's middags gegeven in de Engineering Macro Area en andere structuren van de Universiteit van Rome "Tor Vergata".
Het onderwijzend personeel bestaat uit universitaire hoogleraren, externe hoogleraren en actieve docenten in onderzoekscentra die beschikken over langdurige onderwijservaring op academisch gebied. Studenten worden ook ondersteund en ondersteund door gekwalificeerde docenten die in staat zijn om geldige hulp te bieden voor elk probleem tijdens de hele training.

Modules en inhoud

De master heeft een jaarlijkse duur, maar kan worden verlengd tot twee of drie academiejaren als de student de examens niet binnen het eerste academiejaar afrondt. De trainingsactiviteit omvat 60 trainingspunten, gelijk aan 1500 uur , waarvan:

 • 400 uur lessen en workshops
 • 250 uur voor stageplaatsen

de resterende uren zullen worden besteed aan individuele studie- en scriptiewerkzaamheden.

Master bestaat uit de volgende leermodules:

 1. Mechanica van de vlucht (vliegtuigschema, vluchtassemblages, manoeuvres): 30 uur
 2. Productietechnologieën (ultramoderne materialen en productietechnologieën voor SAPR) 30 uur
 3. Voortstuwing (voortstuwing vanuit de lucht, motoren en opslagsystemen) 30 uur
 4. Aerodynamica (concepten van vloeistofdynamica en vleugelprofieltheorie) 30 uur
 5. Geo-informatie (teledetectie en satellietgegevens, GIS-systemen) 30 uur
 6. Automatische besturing (stabiliteit en dynamische respons, SAPR-systeembesturing) 30 uur
 7. Sensoren (sensorische apparaten, elektronische interface en communicatiesystemen) 30 uur
 8. Regelgeving en beveiliging (autorisatieprocedures, risicobeoordeling, luchtruimbeheer) 40 uur
 9. Gebruik van SAPR's (operationele aspecten van het gebruik van SAPR's met praktische oefeningen) 30 uur
 10. Ontwerplaboratorium (met praktische assemblagetests en vliegproeven) 120 uur

Hoogleraren

 • Prof. Daniele Carnevale (Universiteit "Tor Vergata")
 • ENAC leraar
 • Prof. Stefano Cordiner (University "Tor Vergata")
 • Prof. Fabio Del Frate (University "Tor Vergata")
 • Dott. Gabriele Di Marino (eerste politieagent)
 • Prof. Corrado Di Natale (Universiteit "Tor Vergata")
 • Prof. Franco Di Paolo (University "Tor Vergata")
 • Prof. Sergio Galeani (University "Tor Vergata")
 • Prof. Maria Ioannilli (Universiteit "Tor Vergata")
 • Prof. Mauro Leonardi (University "Tor Vergata")
 • Ing. Gaetano Massari (luchtfoto)
 • Prof. Vincenzo Mulone (University "Tor Vergata")
 • Prof. Fabrizio Quadrini (University "Tor Vergata")
 • Prof. Loredana Santo (Universiteit "Tor Vergata")
 • Dr. Loredana Scaffa (Aerovision)
 • Prof. Giovanni Schiavon (Universiteit "Tor Vergata")
 • Dr. Danilo Verde (Universiteit "Tor Vergata")
 • Prof. Roberto Verzicco (University "Tor Vergata")
 • Prof. Alessandro Zavoli (Sapienza University)

Het behalen van de kwalificatie

Aan het einde van de cursus wordt aan de studenten die de vereiste test hebben gevolgd en geslaagd zijn voor de tests voor de verificatie van de winst en het eindexamen, een diploma behaald van: 1e niveau University Master in "Ontwerp, toepassing en regulering van pilootsystemen" Remote (SAPR) "-" Ontwerp, toepassing, regeling van UAV (onbemande luchtvaartuigen) ".

Degenen die zijn ingeschreven in de individuele trainingsmodules krijgen na het behalen van de tests voor het verifiëren van de winst een certificaat van aanwezigheid met een indicatie van de behaalde credits.

Leden die het masterdiploma behalen en de praktische vaardigheidstest met een ENAC-examinator doorstaan, worden tegelijkertijd uitgegeven door een door de ENAC geautoriseerd trainingscentrum en het APR-pilootcertificaat (Remote Piloting Aircraft) wordt met de master overeengekomen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha iniziato l’attività didattica nel 1982. Progettata sul modello dei campus anglosassoni, occupa un territorio di circa 600 ettari. L’Ateneo è fortement ... Lees meer

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha iniziato l’attività didattica nel 1982. Progettata sul modello dei campus anglosassoni, occupa un territorio di circa 600 ettari. L’Ateneo è fortemente impegnato a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca, sia nei corsi di laurea che nei programmi di dottorato. Sono attivi, inoltre, programmi di ricerca congiunti (tematici e interdisciplinari), scambi accademici e convenzioni per il mutuo riconoscimento di crediti formativi con le più prestigiose università del mondo, con oltre 500 accordi (bilaterali e di cooperazione culturale/scientifica). Lees Minder