Master of science in stedelijke ontwikkeling (ud)

Algemeen

2 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

Master of Science in Stedelijke Ontwikkeling (UD)

Achtergrond en uitdagingen

Stedelijke groei transformeert het gezicht van de planeet op grote schaal. Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis woont nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en steden. Met een gemiddelde groeipercentage van 2,1% per jaar vanaf 1990-2003, heeft het MENA-gebied één van 's werelds snelst groeiende populaties, in toenemende mate geconcentreerd in stedelijke gebieden.

Steden in zowel de MENA-regio als andere delen van de wereld zijn motoren van groei, waardoor een onevenredig aandeel van inkomensmogelijkheden en toegang tot diensten wordt verleend. Tegelijkertijd zijn steden plekken om de sociale en economische ongelijkheid te vergroten, met steeds meer mensen die in armoede leven en de leefomstandigheden verslechteren. Bovendien vormt de urbanisatie een belangrijke uitdaging in de 21e eeuw, met ongeveer 80% van de globale broeikasgasemissies in verband met stedelijke gebieden. De enorme bijdrage van stedelijke gebieden tot de globale broeikasgasemissies zal nog meer toenemen.

Taken en doelstellingen

De uitdagingen rondom de stedelijke groei vereisen theoretische benaderingen en operationele instrumenten die op de specifieke sociale, economische en institutionele voorwaarden van een specifieke regio zijn afgestemd. Daarnaast zijn stedelijke koolstofarme concepten ter erkenning van lokale hulpbronnen, knowhow en managementcapaciteiten essentiële elementen van een effectieve planningstrategie voor de toekomst.

De centrale bezorgdheid van het masterprogramma is de deelnemers uit te rusten met een kritisch inzicht in de ontwikkeling van stedelijke gebieden, het onthullen van de politieke, economische en sociale krachten die aan de verschillende soorten stedelijke conflicten onderbouwen en concrete aanpakken om hun oorzaken aan te pakken verkennen. Het programma heeft een interdisciplinair en internationaal vergelijkend perspectief - met speciale aandacht voor het MENA-gebied - de specifieke voorwaarden voor interventies in verschillende stedelijke contexten onderzocht.

Studievelden

De onderstaande secties tonen de belangrijkste studievelden van de M.Sc. Stedelijke ontwikkeling. Aangezien er slechts kleine verschillen bestaan ​​tussen de oude en nieuwe studievoorschriften, kunnen ze gebruikt worden om een ​​algemeen overzicht te krijgen van het masterprogramma.

(I) Stedelijke planning

 • Stadsplanning (gereedschap)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Urban Landscape Design
 • Urban Sociologie

(II) Projectmanagement

 • Projectmanagement
 • Urban Economics
 • Ordeningsrecht
 • Stedelijke governance

(III) Technische Infrastructuur

 • Watervoorziening en Afvalwaterafval
 • Energievoorziening en Technologieën
 • Verkeersplanning
 • Waste Management

(IV) Interdisciplinaire Studies en Interculturele competentie

 • Termijnprojecten
 • Interculturele communicatie

(V) master thesis

 • Master's Thesis

Onderwijs-en leermethoden

Het programma Urban Development is onderverdeeld in een periode van drie semesters, aangevuld met een vierde semester waarin studenten hun masterproef schrijven. De eerste en derde semesters vinden plaats in El Gouna, Egypte, terwijl het tweede semester in Berlijn, Duitsland, vastgehouden is. De locatie van het vierde semester staat open voor de individuele keuze van de leerlingen.

De cursussen bestaan ​​uit lezingen, seminars, workshops, oefeningen en geïntegreerde projecten. De geïntegreerde projecten vormen de ruggengraat van de opleiding: op basis van echte gevallen worden interdisciplinaire teams samengesteld om oplossingen te vinden voor de ontwikkeling van complexe onderwerpen op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Het projectwerk omvat sitebezoeken (excursies), onderzoeksessies, gemodereerde groepbesprekingen, teamwork en studie- en bemiddelingsworkshops. De deelnemers krijgen professionele ervaring door te studeren, terwijl ze hun sociale en interculturele vaardigheden tegelijkertijd ontwikkelen. De prestaties van de leerlingen worden beoordeeld door middel van cursuswerk, examens en een eindverslag (master thesis).

Carrièremogelijkheden

Het programma Urban Development is voornamelijk gericht op toekomstige leiders in het complexe veld van duurzame stedelijke ontwikkeling. Afgestudeerden zullen hooggekwalificeerd zijn om in leidende posities in de lokale, regionale, nationale of internationale contexten van stedelijke ontwikkeling te werken. Zij zullen kunnen werken in overheidsinstellingen, de particuliere sector of de academie.

De kwalificaties die in dit opleidingprogramma zijn verworven, zijn typisch vereist in de nationale of internationale velden van duurzame stedelijke ontwikkeling, stedenbouw, master planning, sector planning en stadsbeheer. Er is ook vraag naar strategische planning, duurzame stedelijke vernieuwing, gebieds- en projectontwikkeling, openbaar bestuur, lokale economische ontwikkeling, faciliteitsmanagement, bedrijfsontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en consultancy. Na de succesvolle afronding van dit masteropleiding zijn de studenten ook bevoegd om te solliciteren aan internationale Ph.D. programma's.

Nu toepassen het hele jaar door

We hebben de vaste applicatietijden verwijderd voor onze drie masterprogramma's in Energy Engineering (EE), Urban Development (UD) en Water Engineering (WE). De programma's beginnen een keer per jaar in oktober. U kunt nu maximaal twaalf maanden van tevoren de volgende inname aanvragen.

We verwachten dat deze procedureswijzigingen de kansen van onze potentiële studenten aanzienlijk verbeteren om geschikte beurzen te vinden, zoals veel donororganisaties meerdere maanden nodig hebben om financieringsverzoeken te verwerken. Daarom adviseren wij alle geïnteresseerde studenten om zo vroeg mogelijk aan te vragen voor onze masteropleidingen. Nadat u uw aanvraagdocumenten heeft beoordeeld en goedgekeurd, zullen wij een aanvaardingsbrief uitgeven, die u kunt verstrekken aan beurzen met een verzoek om financiële bijstand.

Om misverstanden tijdens uw aanvraag te vermijden, willen we benadrukken dat onze masteropleidingen in El Gouna, Egypte (twee of drie semesters, afhankelijk van het programma) en Berlijn, Duitsland (een semester of een maand excursie, afhankelijk van het programma). De collegegeld voor onze tweejarige masteropleidingen bedraagt ​​€ 20.000. Voor meer informatie, raadpleeg onze FAQ sectie.

Toepassing Periodes

Om het applicatieproces te verbeteren, zijn er drie verschillende applicatieperioden.

Vroege Toepassing - tot 28 februari 2017:
Aanvragen ingediend op 28 februari 2017 worden zo spoedig mogelijk beantwoord bij een Voorafgaande Aanneming, mits alle documenten (inclusief transcripties) zijn afgeleverd en de aanvrager voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria. Deze procedure ondersteunt onze kandidaten om externe financiering of beurzen te verkrijgen.

Regelmatige Toepassing - 1 maart tot 31 mei 2017:
Alle documenten moeten ingediend worden en alleen aanvullende aanvragen worden verwerkt. Wij verwachten dat de aanvragers van deze groep hun eigen financiering zullen regelen, aangezien het moeilijk is om beurzen te verkrijgen op zo'n korte termijn.

Late aanvraag - 1 juni tot 31 augustus 2017:
Na afloop van de normale applicatieperiode kunt u nog steeds voor onze masteropleidingen aanvragen tot het maximale aantal studenten voor elk programma is bereikt. Alle documenten moeten ingediend worden en alleen aanvullende aanvragen worden verwerkt. Wij verwachten dat de aanvragers van deze groep hun eigen financiering zullen regelen, aangezien het moeilijk is om beurzen te verkrijgen op zo'n korte termijn.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Campus El Gouna was established to act as a scientific and academic field office of Technische Universität Berlin on the Red Sea in Egypt. In its new satellite Campus in El Gouna, TU Berlin offers thr ... Lees meer

Campus El Gouna was established to act as a scientific and academic field office of Technische Universität Berlin on the Red Sea in Egypt. In its new satellite Campus in El Gouna, TU Berlin offers three Master degree programs and furthermore great possibilities for science, research and development and events of all kind. Lees Minder
Berlijn , El Gouna + 1 Meer Minder