Master of Science in informatienetwerken

Algemeen

4 locaties beschikbaar
Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Het masterprogramma in informatienetwerken leidt multidisciplinaire denkers en innovators op met technische maar toch mensgerichte vaardigheden. Studenten verwerven een uitgebreid begrip van de interactie tussen mensen en digitale technologieën op individueel, groeps-, organisatorisch en maatschappelijk niveau.

Bestudeer doelstellingen

De grote uitdagingen van onze tijd, van klimaatcrisis tot informatiemanipulatie, hebben allemaal iets gemeen: het zijn complexe maatschappelijke verschijnselen en de oplossing ervan is onduidelijk. Deze zogenaamde slechte problemen vragen om holistische benaderingen die grotere verbanden tussen dingen erkennen. Het masterprogramma in informatienetwerken leidt multidisciplinaire denkers en innovators op met technische maar toch mensgerichte vaardigheden. Afgestemd op de behoeften van de moderne digitale economie en informatiemaatschappij, biedt het programma studenten een uitgebreid begrip van de interactie tussen mensen en digitale technologieën op individueel, groeps-, organisatorisch en maatschappelijk niveau.

Na het behalen van het masterprogramma Informatienetwerken hebben afgestudeerden:

 • Maatschappelijk perspectief naar genetwerkte technologieën. Afgestudeerden begrijpen de bredere impact van genetwerkte digitale technologieën en effenen de weg voor duurzame, menselijke en ethische visies op technologie in de samenleving.
 • Begrijpen hoe technologie en informatiesystemen bedrijven hervormen. Afgestudeerden hebben veel kennis over hoe technologieën van big data tot cloud computing en van IoT tot AI nieuwe bedrijfsmodellen en organisaties mogelijk maken.
 • Het vermogen om kritisch te denken. Afgestudeerden zijn bekwaam in het actief evalueren van informatie, technologie en bedrijfsmodellen vanuit ethische, filosofische en maatschappelijke perspectieven.
 • Sociaal bewuste technische mentaliteit. Afgestudeerden zijn bekwaam met hulpmiddelen en kennis over het creëren van maatschappelijk duurzame en ethisch verantwoorde technologieën, organisaties en bedrijven.
 • Sterke persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden. Afgestudeerden hebben sterke communicatieve vaardigheden en kunnen werken met een reeks verschillende persoonlijkheden en professionals. De afgestudeerden begrijpen ook hun eigen rol, identiteit en doelen in de context van technologie, business en maatschappelijke impact.

Taal van instructie

In de masteropleiding Informatienetwerken is de voertaal Engels.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

Het programma biedt één grote, informatienetwerken. De major omvat verplichte cursussen Informatienetwerken en studies uit het geselecteerde aandachtsgebied. De specifieke inhoud van de major hangt dus af van het eigen belang van de student. De studenten kunnen hun competentieprofiel opbouwen in een van de volgende aandachtsgebieden:

 • Software Engineering and Architectures richt zich op hoe software en gegevens worden ontworpen en ontwikkeld als grote architecturen, vooral in een bedrijfsomgeving.
 • Bedrijfs- en organisatieontwerp behandelt hoe organisaties en bedrijven worden gevormd om de gewenste waarde, impact en resultaten te creëren.
 • Sociale en digitale media behandelt hoe digitale communicatie, vooral in sociale media, de manier waarop informatie wordt gecreëerd, weergegeven en geconsumeerd, sterk vormgeeft.
 • User, Data en Design richten zich op hoe ontwerpprocessen en data worden gebruikt om digitale producten en diensten te creëren die bruikbaar, waardevol en functioneel zijn.

Om de beschreven tracks in meer detail te zien, bezoek de studentenportal Into. De studenten worden aangemoedigd om de kerninhoud van de major te selecteren om de interesses van hun masterproef te ondersteunen.

Onderwerpen

De gemeenschappelijke cursussen draaien rond onderwerpen als technologie en samenleving, filosofie, esthetiek en digitale ethiek. Afhankelijk van het aandachtsgebied dat de student kiest, omvatten de onderwerpen organisatieontwerp, serviceontwerp, gebruikerservaring, sociale media, bedrijfsontwerp en softwareontwerp. Om concrete voorbeelden te geven van de behandelde onderwerpen, zijn hier enkele cursussen gekozen uit het uitgebreide curriculum van het programma:

 • Maatschappelijk ontwerpproject (9 sp.)
 • Esthetiek (3 sp.)
 • Filosofie (3 sp.)
 • Verandering faciliteren (3 sp.)
 • Growth Hacking (5 sp.)
 • Informatiemanipulatie (5 sp.)
methoden

De faculteit zet zich in om open communicatie en gedeelde besluitvorming met de studenten te bevorderen. Volgens de studentenwelzijnsenquête van Aalto vindt de overgrote meerderheid van de studenten bij Informatienetwerken dat ze voldoende ondersteuning krijgen tijdens hun studie. De hechte gemeenschap is een van de sterke punten van het programma - het gilde van Informatienetwerken, Athene, organiseert actief verschillende evenementen en bedrijfssamenwerkingen.

De studiemethoden omvatten actief peer learning en probleemgestuurd leren. Diverse groepswerkopdrachten versterken de communicatie- en onderhandelingsvaardigheden van studenten en bereiden hen voor op echte werkomgevingen waar samenwerking cruciaal is. Information Networks heeft een nauwe band met de praktijk - via verschillende projectcursussen krijgen studenten briefingen van bedrijven, organisaties en goede doelen. Studenten leren creatief en ethisch problemen op te lossen en de eindresultaten te bespreken in nauwe samenwerking met professoren en stakeholders. Lesmethoden bootsen niet alleen realistische scenario's na, maar introduceren studenten ook in projecten met echte problemen en haalbare oplossingen.

De masteropleiding Informatienetwerken brengt een relatief klein aantal studenten samen, en er zijn een aantal manieren waarop studenten inspraak kunnen hebben in hun leerproces. De professoren zijn zeer toegewijd aan hun vakgebied en moedigen nauwe samenwerking en open communicatie tussen docenten en studenten aan.

Structuur

In totaal omvat de masteropleiding Informatienetwerken in totaal 120 ECTS-studiepunten. Het tweejarige programma bestaat uit:

 • Lange of compacte major (40-65 ECTS)
 • Masterproef (30 sp.)
 • Electieve studies (25-35 ECTS)
 • Mogelijke minor (20-25 ECTS)

Indien de student kiest voor een compacte major, is een minor (20–25 ECTS) verplicht.

Persoonlijk studieplan (PSP)

Het Persoonlijk Studieplan (PSP) is een praktisch hulpmiddel om het eigen studietraject van een student te definiëren en een optimale selectie van cursussen samen te stellen die aansluiten bij de interesses en programmavereisten van de student. PSP is ook een handig hulpmiddel voor studenten om hun studie bij te houden. Het laat op zijn best zien waar studenten zijn met hun studie en stelt concrete mijlpalen vast die ze kunnen volgen.

internationalisering

De studieomgeving in het programma Informatienetwerken is sterk internationaal en studies worden uitgevoerd in multiculturele groepen. De School of Science biedt diverse mogelijkheden voor studentenuitwisseling over de hele wereld. Uitwisselingsstudies kunnen in de opleiding worden opgenomen als bijvoorbeeld een internationale minor. Andere mogelijkheden voor het ontwikkelen van iemands mondiale competentie zijn onder meer het geven van een praktijkopleiding in het buitenland of het volgen van een zomercursus in het buitenland.

Aalto University is internationaal van aard en verwelkomt elk jaar duizenden buitenlandse studenten uit het buitenland. Deze studenten sluiten zich niet alleen aan bij de diverse Aalto gemeenschap door middel van hun studie, maar ook door middel van meerdere vrijetijdsevenementen, vieringen en buitenschoolse activiteiten op de campus. Actieve bijlesprogramma's en ondersteunende diensten werken er hard aan om internationale studenten te helpen integreren in de Scandinavische cultuur en zich thuis te voelen in Finland.

Multidisciplinaire mogelijkheden

Het programma volgt een transdisciplinaire aanpak en overbrugt de kloof tussen de samenleving, technologie, het bedrijfsleven en de menselijke factor. De cursussen zijn niet alleen op maat gemaakt zodat studenten een breed scala aan vaardigheden en creativiteit ontwikkelen om problemen van aanzienlijk belang aan te pakken, maar het programma brengt ook individuen met verschillende achtergronden samen.

Aalto University staat bekend om het overbruggen van disciplines van bedrijfsleven, kunst, technologie en wetenschap. De levendige campus en de vrijheid om keuzevakken aan de hele universiteit te kiezen, brengen studenten uit verschillende vakgebieden onder één dak. Deze spontane multidisciplinariteitsomgeving leidt tot nieuwe ideeën, verzamelt enthousiasten om hen heen en baart vriendschappen, netwerken en zo nu en dan startups.

Carrièremogelijkheden

Maatschappelijk bewuste ingenieurs, die het grotere geheel kunnen overzien, worden steeds meer gewild op de arbeidsmarkt. Multidisciplinaire probleemidentificatie, probleemoplossing, continu leren en innovatie zijn kwaliteiten die deuren openen naar een uitzonderlijk breed scala aan carrières. Afgestudeerden kunnen het beste worden gedefinieerd als actieve co-creators, facilitators en integrators van mensgerichte innovatie in de netwerkwereld.

In het voorjaar van 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de loopbaanpaden van alumni van Informatienetwerken. 99,1% van de respondenten zegt in dienst te zijn. Voorbeelden van functietitels voor pas afgestudeerden zijn:

 • Consultant
 • UX Designer
 • Service Designer
 • Directeur
 • Analyst
 • Software ontwikkelaar
 • Social Media Producer
 • Journalist

De meest voorkomende werkplekken voor pas afgestudeerden waren Aalto University , Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia Company, Terveystalo, Veikkaus en Nitor .

Aalto University heeft gevestigde carrièrediensten om de werkgelegenheid van studenten in Finland en in het buitenland te ondersteunen. Dankzij het flexibele curriculum werken veel Aalto studenten al tijdens hun studie en garanderen ze zich voor het afstuderen instapposities. Er is ook een zeer actieve ondernemersgemeenschap bij Aalto , die als springplank fungeert voor het oprichten van een bedrijf.

Postdoctorale kansen

De masteropleiding Informatienetwerken aan Aalto wordt beschouwd als een uitstekende basis voor doctoraatsstudies en postdoctorale posities.

Programmaspecifieke evaluatiecriteria

De aanvragen moeten eerst voldoen aan de algemene subsidiabiliteitsvereisten van Aalto . Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria voor masterstudies worden geëvalueerd en gerangschikt volgens het hieronder beschreven proces.

De aanvragen worden eerst beoordeeld op basis van de volgende kritisch belangrijke criteria:

 • Relevantie van eerdere onderzoeken
 • Academische prestatie
 • Geschiktheid
 • Erkenning en kwaliteit van een instelling

Alleen de aanvragen die aan de vereisten voor deze criteria voldoen, worden verder beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria:

 • Andere competentiegebieden

De beste kandidaten worden geselecteerd op basis van de gezamenlijke evaluatie van alle bovenstaande criteria. Het programma heeft geen minimumquotum dat moet worden ingevuld en niet alle in aanmerking komende aanvragers zullen noodzakelijkerwijs worden toegelaten.

Relevantie van eerdere onderzoeken
Wat wordt er geëvalueerd? Inhoud en kwantiteit in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen
Wat we zoeken in een sollicitant

Met een acceptabel bachelordiploma van de kandidaat kunnen ze de technische master in twee jaar afronden. Geschikte graden zijn dus in informatica, mediatechnologie, industriële engineering en management, of in een combinatie van deze vakgebieden. We moedigen mensen met een andere bachelordiploma aan om ook te solliciteren, zolang ze aan de onderstaande criteria voldoen. Het officiële studietranscript van de aanvrager moet aangeven:

 • elementaire wiskunde op universitair niveau zoals calculus, lineaire algebra, kansrekening en statistiek ongeveer 20 ECTS gecombineerd
 • programmeren of informatica ongeveer 20 ECTS
 • cursussen in mediatechnologie, gebruikerservaring, service design, operations en service management, organisatiegedrag en leiderschap, communicatie, sociale wetenschappen en filosofie zijn verdiensten voor de aanvrager.

De inhoud van de eerdere graad (en) van de aanvrager wordt geëvalueerd op basis van de cursussen die beschikbaar zijn op het officiële transcript of records. Relevante werkervaring, beroepscertificaten en / of online cursussen worden geval per geval beoordeeld, maar ze compenseren in het algemeen niet de universitaire studies die ook de theoretische basis van de vereiste vakken omvatten.

Geëvalueerde documenten Diploma, cijferlijst (en) van records, cursusbeschrijvingen van die cursussen (max. 10) die de aanvrager het meest relevant acht voor hun aanvraag.
Criticality Kritisch
Academische prestatie

Wat wordt er geëvalueerd? Cijfers van de voorgaande graad (en) en studietempo
Wat we zoeken in een sollicitant

Een aanvaardbare kandidaat heeft consequent zeer goede cijfers behaald op zijn eigen universiteit. Met de beoordelingsschaal die wordt gebruikt in de Finse universiteiten van 1 tot 5 (5 = uitstekend), zou de gewogen GPA ongeveer 4 moeten zijn. Bij het evalueren van de academische prestaties van elke kandidaat, benadrukken we vooral de cijfers die zijn behaald in de mate die toelaat om in aanmerking te komen voor aanmelding.

Geëvalueerde documenten

Transcript (en) van records, getuigschrift (en)

Criticality

kritisch

Geschiktheid

Wat wordt er geëvalueerd? Geschiktheid van de aanvrager voor het programma, motivatie, toewijding aan studies en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Wat we zoeken in een sollicitant

We zijn op zoek naar kandidaten die 1) een duidelijke interesse tonen in mensen als individuen, groepen, gemeenschappen of organisaties en de samenleving die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie, 2) in staat zijn om de redenen voor het solliciteren naar de studieoptie duidelijk te omschrijven, 3) beschrijven waarom ze goede kandidaten zouden zijn voor de studieoptie, en 4) zijn vastbesloten om 30 ECTS per semester te studeren.

Studies in het masterprogramma moeten echt nieuwe kennis voor de aanvrager opleveren. Als de aanvrager al een masterdiploma heeft, moet in de motivatiebrief duidelijk worden aangegeven waarom een ​​ander masterdiploma nodig is. In de meeste gevallen worden niet-universitaire of bijv. Open universitaire studies aanbevolen in plaats van studies om het eerdere diploma aan te vullen of om de professionele vaardigheden te verbeteren.

Methode om competentie aan te tonen

Motivatiebrief

Criticality

kritisch

Erkenning en kwaliteit van de instelling
Wat wordt er geëvalueerd? Erkenning en kwaliteit van de vorige instelling van de aanvrager
Wat we zoeken in een sollicitant We verwachten dat acceptabele kandidaten hun eerdere diploma hebben behaald aan een hoogwaardige instelling en programma voor hoger onderwijs. De erkenning van de thuisuniversiteit van de aanvrager is ook van invloed op de uiteindelijke interpretatie van academische prestaties.
Methode om competentie aan te tonen Internationale en nationale ranglijsten van instellingen voor hoger onderwijs
Criticality Kritisch
Andere competentiegebieden
Wat wordt er geëvalueerd? Werkervaring en andere verworven kennis / prestaties, bijv. Publicaties, niet-formeel onderwijs, wedstrijden
Wat we zoeken in een sollicitant

We zijn op zoek naar kandidaten die een duidelijke interesse tonen in mensen als individuen, groepen of gemeenschappen, of organisaties en de samenleving die informatie- en communicatietechnologie gebruiken. Aanvragers profiteren van het volgende:

 • werkervaring op de bovengenoemde gebieden, bijvoorbeeld in gebruikersonderzoek, ontwerp, bedrijfsbeheer, softwareontwikkeling of ondernemerschap
 • niet-werkgerelateerde activiteiten (vrijwillig) op bovengenoemde gebieden
 • Een aanbevelingsbrief waarin de geschiktheid van de aanvrager op het (de) vakgebied (en) van de studiemogelijkheid wordt vermeld
Methode om competentie aan te tonen Referentiebrief, bewijs van dienstverband
Criticality Kritisch
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder