Master of Science in de architectuur

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Architectuur is technisch en artistiek, het is een sociale kunst en ook een kunstzinnige wetenschap. Architectuur gaat over het creëren van ruimtes voor alle soorten menselijke activiteiten. Om een succesvolle architect te zijn, moet je problemen vanuit verschillende perspectieven kunnen zien, wat de basis vormt voor de breedte van de opleiding. Bij het Aalto Architecture-programma wordt je wetenschappelijke en artistieke denkwijze ontwikkeld, waardoor je gebouwen en steden kunt ontwerpen voor een duurzame toekomst, terwijl je gezondheid en welzijn bevordert en esthetisch leven verrijkt.

Doel van het onderwijs

Architectuur is een veld op het snijvlak van technologie en kunst. Architecten moeten problemen niet alleen vanuit technisch of artistiek perspectief kunnen benaderen, maar moeten ook de sociale, culturele, ecologische en economische implicaties van hun werk begrijpen. Dit is de reden voor het brede karakter van het onderwijs in de architectuur. Daarom is het masterprogramma gericht op het ontwikkelen van het technische, wetenschappelijke en artistieke denken van de student met betrekking tot de constructie van een maatschappelijk verantwoorde en duurzame toekomst. Na afronding van de opleiding hebben studenten:

 • het vermogen om architecturale ontwerpen te maken die zowel aan esthetische als technische eisen voldoen.
 • kennis van de geschiedenis en theorieën van architectuur en aanverwante gebieden van kunst, technologie en menswetenschappen.
 • kennis van stedenbouw en planning en de vaardigheden die betrokken zijn bij het planningsproces.
 • begrip van de relaties tussen mensen en de gebouwde omgeving evenals tussen de gebouwde omgeving en de natuurlijke omgeving.
 • inzicht in de structurele, constructie- en engineeringproblemen die samenhangen met het ontwerp van gebouwen en het vermogen om gebouwen te voorzien van interne comfort- en beschermingsvoorwaarden.

De leerresultaten van het programma zijn in overeenstemming met de voorschriften van de EU-richtlijn die van toepassing is op de uitoefening van de professionele activiteiten van een architect (Richtlijn 2005/36 / EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties). Daarom stelt het programma studenten ook in staat om:

 • de methoden voor onderzoek en voorbereiding van een opdracht voor een ontwerpproject begrijpen.
 • voldoen aan hun ontwerpen met de eisen van de gebruikers van het gebouw binnen de beperkingen die worden opgelegd door kostenfactoren en bouwvoorschriften.
 • de verschillende voorschriften en procedures begrijpen van de industrieën en organisaties die betrokken zijn bij het vertalen van ontwerpconcepten in gebouwen en stadsplanning.

Het programma stelt studenten in staat om een carrière in de architectuur binnen Finland maar ook in het buitenland na te streven, ongeacht of het doel is om te werken als een werknemer in de private of publieke sector of als een ondernemer. Het versterkt ook de competentie van de student in coördinatietaken met betrekking tot ontwerp, waardoor afgestudeerden in staat worden gesteld om te werken als hoofdontwerper van veeleisende bouwprojecten.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Taal van instructie

De voertaal in het masterprogramma in de architectuur is Engels. Een deel van de cursussen op het gebied van architectuurgeschiedenis en renovatie wordt echter in het Fins gegeven. De graad kan worden voltooid in het Fins, Zweeds of Engels.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Inhoud van het onderwijs

De belangrijkste focus in de masteropleiding ligt op het ontwikkelen en verdiepen van vaardigheden en kennis die tijdens de bachelorfase zijn opgedaan. De onderwerpen omvatten de geschiedenis en theorie van de architectuur, bouwontwerp en Finse bouwkunst, evenals stedenbouw en ontwerp. Cursus- en ontwerpstudio-onderwijs worden verbeterd door middel van multidisciplinaire samenwerking en geavanceerde lesmethoden. Een aantal cursussen is gebaseerd op een leer-door-do-aanpak en het werken aan 'echte' ontwerpopdrachten, vaak in samenwerking met de lokale gemeenschap. Daarnaast worden experimentele en op onderzoek gerichte cursussen aangeboden die een diepgaande verkenning van gespecialiseerde onderwerpen mogelijk maken en de ontwikkeling van individuele expressie en stem als ontwerper.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Carrièremogelijkheden

De meerderheid van de architecten werkt als projectarchitect in een bedrijf of als ondernemer in hun eigen architectenbureau, werkend met nieuwe of renovatieprojecten. De publieke sector is een andere belangrijke werkgever, met functietitels waaronder bestemmingsarchitect, vergunning architect, culturele omgevingsmanager, museumdirecteur en gemeentelijke architect. Architecten werken als academische onderzoekers of docenten, zoals hoogleraren of docenten. Architecten kunnen ook bouwmanagers, projectontwerpers of deskundigen op het gebied van onroerend goed zijn; senior inspecteurs of specialisten op het gebied van milieu of tentoonstelling architecten en curatoren op het gebied van kunst. De taken van een architect breiden gestaag uit van traditionele ontwerptaken naar andere gebieden die uitgebreide visie en creatief probleemoplossend vermogen vereisen.

Plichten van een architect

 • Project planning
 • Bouwontwerp op alle schalen
 • Bouw, vastgoedontwikkeling
 • Stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijke ordening / zonering van regionale entiteiten
 • Museum werk
 • Voorraadinventarisaties en enquêtes maken
 • Administratieve, onderwijs-, management- en onderzoekstaken, deskundige taken
 • Meubeldesign, binnenhuisinrichting, design, tentoonstellingsontwerp
 • Architecturale grafieken, IT, multimedia

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

titels

De meerderheid van de architecten werkt als projectarchitect in een bedrijf of als ondernemer in hun eigen architectenbureau, werkend met nieuwe of renovatieprojecten. De publieke sector is een andere belangrijke werkgever, met functietitels waaronder bestemmingsarchitect, vergunning architect, culturele omgevingsmanager, museumdirecteur en gemeentelijke architect. Architecten werken als academische onderzoekers of docenten, zoals hoogleraren of docenten. Architecten kunnen ook bouwmanagers, projectontwerpers of deskundigen op het gebied van onroerend goed zijn; senior inspecteurs of specialisten op het gebied van milieu of tentoonstelling architecten en curatoren op het gebied van kunst. De taken van een architect breiden gestaag uit van traditionele ontwerptaken naar andere gebieden die uitgebreide visie en creatief probleemoplossend vermogen vereisen.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

internationalisering

Studies bieden de mogelijkheid voor internationalisering door bijvoorbeeld uitwisselingsstudies en internationale studentencompetities en studiereizen. De stage die een optioneel onderdeel van de opleiding is, kan in het buitenland worden voltooid en studenten kunnen ook veldwerk doen buiten Finland. Sommige afdelingsmedewerkers zijn internationaal en docenten en gasten van internationale architectuurscholen bezoeken de afdeling. De afdeling heeft internationale onderzoeks- en onderwijsprojecten met verschillende universiteiten.

Department of Architecture heeft internationale studenten, zowel studenten als uitwisselingsstudenten. Het onderwijs wordt deels in het Engels gegeven en alle studenten studeren in dezelfde vakken. Studenten nemen deel aan internationale studentenevenementen via de overkoepelende organisatie van EASA voor studenten en studenten wisselen uit tussen de gilden.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Toelatingsprocedure en evaluatiecriteria

Waar zoeken we naar in een sollicitant?

Architectuur is een veld op het snijvlak van technologie en kunst. Daarom moeten studenten goede kennis hebben van architecturale constructie, constructief ontwerp en bouwfysica en het vermogen om deze kennis te gebruiken bij het vormgeven van onze leefomgeving door middel van het creëren van ruimte, atmosferen en sociale omstandigheden.

Evaluatiecriteria

 • Bachelor's graad in architectuur of gelijkwaardig
 • Goede communicatieve vaardigheden in visueel formaat en schriftelijk
 • De academische prestaties van de aanvrager die goede representatievaardigheden en goede technische vaardigheden zijn, een goed ontwikkeld begrip van architectuur in relatie tot de context en het vermogen om voldoende ruimtelijke omstandigheden en dynamiek te creëren. De academische prestaties worden geëvalueerd per portfolio.
 • De motivatie voor studies aan Aalto University van Aalto University en de inzet van de aanvrager op basis van een motivatiebrief.

Vereiste aanvraagdocumenten

De vereisten van Study Option voor de aanvraagdocumenten worden hieronder vermeld. Let ook op de vereisten voor de aanvraagdocumenten in de algemene aanvraaginstructies.

Portfolio inclusief CV en motivatiebrief moet per post worden aangeleverd.

Portefeuille

De portefeuille moet de academische excellentie van de aanvrager aantonen met betrekking tot de in punt 3 van de evaluatiecriteria genoemde criteria. Een coherente lay-out en consistente kwaliteit van tekeningen en afbeeldingen wordt verwacht. De omvang van de portefeuille mag niet meer zijn dan 20 pagina's (max. A3) en in het geval van teamwerk moet de bijdrage van de aanvrager duidelijk worden vermeld. De portefeuille moet een cv van de aanvrager en de motivatiebrief bevatten.

CV

Het cv moet maximaal 1 pagina bevatten en ten minste informatie bevatten over eerdere studies, werkervaring, softwarevaardigheden en prijzen. Het CV moet in de portefeuille worden opgenomen.

Motivatiebrief

In de motivatiebrief moet duidelijk de reden voor het studeren van architectuur en de relevantie van het studeren aan Aalto University van Aalto University voor de ontwikkeling van het loopbaanplan van de aanvrager worden vermeld. De motivatiebrief mag maximaal twee pagina's bevatten en in de portfolio worden opgenomen.

Taal van aanvraagdocumenten

Aalto-user-generated-content">Aanvraagdocumenten moeten bij voorkeur in het Engels worden ingediend, maar aanvragen in het Fins of Zweeds worden ook geaccepteerd.
Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Aanvullende studies

Van de student kan worden verlangd dat hij aanvullende studies aflegt (max. 20 ECTS). Deze studies zullen ten laatste aan het begin van de studies individueel worden bepaald tijdens het maken van het persoonlijke studieplan.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder