Lees de Officiële Beschrijving

Deze multidisciplinaire masteropleiding biedt diepgaand kennis over duurzame ontwikkeling en duurzaamheidsleiderschap. Het programma biedt studenten een inzicht in de organisatie en leiderschapstheorie in het kader van duurzaamheid. Het geeft ook studenten kennis van onderzoeksmethoden voor duurzame besluitvorming. Het onderwijs vormt een solide basis voor degenen die duurzame initiatieven in de werkplek, de gemeenschap en de wereld willen leiden of beheren.

Wat is Leadership for Sustainability about?

De masteropleiding is gebaseerd op vier kerngebouwen:

 1. Duurzaamheid vereist nieuwe vormen van organisatie, met name als het gaat om projectgebaseerde organisaties waarbij diverse stakeholders betrokken zijn.
 2. Organiseren en leiden van duurzaamheid vereist nieuwe en diverse leidende en organisatorische vaardigheden, begrip en kennis voor managers en leiders van duurzame projecten.
 3. Organiseren en leiden van duurzaamheid vereist een nieuwe manier om duurzaamheid binnen en tussen organisaties te denken. Huidig ​​onderzoek naar maatschappelijk ondernemerschap en sociale innovatie kan hierbij nieuwe methodes en strategieën onthullen.
 4. Methodologische en methodische kennis en begrip zijn nodig om leiders in staat te stellen duurzame beslissingen te nemen.

Op basis van deze vier ruimten brengt het programma samen de gebieden van organisatie theorie, leiderschap, projectmanagement, sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, zodat samen nieuwe manieren van organisatie en leidende duurzaamheid kunnen worden gecreëerd. Dit stelt studenten in staat om vaak opvattingen over leiderschap en organisatorische ontwikkeling te heroverwegen.

Wat maakt Leadership for Sustainability uniek?

In dit programma worden de studenten geleerd over organisatorische en leiderschapsvraagstukken die verband houden met organisatorische ontwikkeling en duurzaamheid. Dit programma biedt studenten kennis en kritisch begrip van het huidige onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, maatschappelijk ondernemerschap en sociale innovatie in het kader van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Dit masterprogramma is ook gericht op actie en doen via diverse projecten en het proefwerk. Dit is een manier om de professionele, conceptuele en menselijke relatievaardigheden van studenten te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld toekomstige duurzame leiders en maatschappelijke ondernemers, duurzame veranderingen hebben en de mogelijkheid hebben om ingelegde beslissingen te nemen over organisatorische en leiderschapskwesties in het beheer van duurzaam organisaties en projecten.

Ten slotte is in dit programma ingebed, dat duurzaamheid bereikt kan worden als individuen vaak de opvattingen van leiderschap en organisatieontwikkeling heroverwegen.

Leer methodes

Lezingen, seminars en workshops maken interactie mogelijk in kleine en grote klaslokaal instellingen. Groepwerk wordt gebruikt om discussies over duurzaamheid te genereren, met name tijdens casestudies. Studiebezoeken en gastlezingen verbinden leren met de praktijk. Individuele papieren, individuele studies en het proefschriftwerk dat zich richt op diepgaande kennis en beheersing van een specifiek onderwerp.

Welke carrière ben ik voorbereid op?

Dit programma vormt een solide basis voor degenen die willen werken als belangrijke spelers in projectmanagement en organisatorische ontwikkelingsomgevingen, en waar de bredere vraagstukken van maatschappelijke ontwikkeling belangrijk zijn. De verworven vaardigheden zijn relevant voor managers in lokale, nationale en internationale overheidsinstanties, de particuliere en non-profit sector en in advieswerkzaamheden.

De ondernemende inhoud van de cursus is bedoeld om studenten te stimuleren en aan te moedigen om projecten, bedrijven of organisaties te initiëren met het doel om te werken aan duurzame ontwikkeling.

Toelatingseisen

Bacheloropleiding, bestaande uit 180 studiepunten. Het equivalent van Engels B / Engels 6 in de Zweedse middelbare school.

Organisatie

Het masterprogramma 'Leadership for Sustainability' is bedoeld voor studenten en professionals binnen een breed gebied van verschillende achtergronden, maar met een gemeenschappelijk belang om hun kennis, begrip en vaardigheden in leidende projecten en organisatieontwikkeling te ontwikkelen om duurzaamheid te bereiken.

Het masterprogramma "Leadership for Sustainability" is een multidisciplinaire master die zich bezighoudt met de organisatie van organisaties en leidende organisatorische ontwikkelingen om duurzaamheid te bereiken. Het standpunt van deze meester is dat duurzaamheid nieuwe vormen nodig heeft voor het organiseren van in het bijzonder projectgebaseerde organisaties waarbij diverse belanghebbenden betrokken zijn. Organiseren en leiden van duurzaamheid vereisen dus nieuwe en diverse leidende en organisatorische vaardigheden, begrip en kennis voor project managers en leiders. Het vereist ook een nieuwe manier om duurzaamheid binnen en tussen organisaties te denken. Deze nieuwe manier is te vinden in hedendaags en voortdurend onderzoek op het gebied van sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Het masterprogramma biedt methodologische en methodische kennis, begrip en vaardigheden van onderzoek om duurzame besluitvorming in organisaties mogelijk te maken.

Het programma is georganiseerd rond zes vakken, verdeeld in twee semesters. Aan het begin van het eerste semester bieden de cursussen "Organisatie en Leiding Duurzame Organisaties" (OL641E - 7,5 studiepunten) en "Leiderschap en Organisatie voor Duurzaamheid - Onderzoeksmethoden" (OL642E - 7,5 studiepunten) studenten een gemeenschappelijke kennis en inzicht in organisatie theorieën, leiderschapsteorieën en onderzoeksmethoden, met een focus op duurzaamheid. Het eerste semester eindigt met de cursus 'Project Management and Sustainability' (OL643E - 15 studiepunten) waarmee studenten in het theorie en de praktijk projectmanagement kunnen aanraken terwijl studenten hun duurzaam project plannen.

Gedurende het eerste deel van het tweede semester gaan de studenten diepgaand in duurzaamheid en duurzame ontwikkeling door middel van de respectieve vakken "Duurzame ontwikkeling: Individueel, organisatorisch en netwerkperspectief" (OL644E - 7,5 studiepunten) en "Sociaal ondernemerschap, sociale innovatie en duurzaamheid "(OL645E - 7,5 studiepunten) die parallel worden geleerd. Het einde van het tweede semester wordt dan gewijd aan de proefschrift "Master Thesis met een focus op Leiderschap en Organisatie voor Duurzaamheid" (OL646E - 15 studiepunten). Hier hebben de studenten, in paren, de gelegenheid om zich te concentreren op problemen in organisatie en leiderschap voor duurzaamheid waarin zij bijzondere interesse hebben.

Inhoud

Cursus overzicht:

 • Leiderschap voor duurzaamheid, masteropleiding (één jaar), 60 studiepunten - herfst 2018 (Malmö dagtijd 100%)
 • Leiderschap voor duurzaamheid, masteropleiding (één jaar), 60 studiepunten - herfst 2018 (Malmö dagtijd 100%)

Leeruitkomsten

Kennis en begrip

Na een succesvolle afronding van dit programma zal de student in staat zijn om:

 • inzicht geven in actueel onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, maatschappelijk ondernemerschap en sociale innovatie in het kader van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
 • Kritisch inzicht krijgen in de velden: leiderschap en organisatie, projectmanagement, maatschappelijk ondernemerschap en sociale innovatie in het kader van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
 • begrip voor de uitdagingen die betrokken zijn bij het organiseren en leiden van duurzame ontwikkeling, evenals organisatorische ontwikkeling en projectmanagement.
 • verwerven en ontwikkelen van een reeks perspectieven en instrumenten om de uitdagingen van organisatorische ontwikkeling te benaderen en in het bijzonder verschillende aanpakken van projectmanagement en een begrip te geven van hoe deze tools betrekking hebben op het creëren en onderhouden van een coalitie van belanghebbenden.
 • kennis tonen van een aantal verschillende modellen en technieken voor brede betrokkenheid van stakeholders.
 • bespreek basiswaarden die onderbouwen van sociaal ondernemerschap en duurzaamheid.
 • een kritisch inzicht krijgen in filosofische, methodologische en ethische benaderingen in onderzoek gericht op leiderschap en organisatie.

Vaardigheden en competenties

Na een succesvolle afronding van dit programma zal de student in staat zijn om:

 • vinden, evalueren en synthetiseren van actueel onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, maatschappelijk ondernemerschap en sociale innovatie in het kader van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
 • ethische kwesties identificeren en beoordelen om de belangen van verschillende belanghebbenden in evenwicht te brengen met het oog op duurzame ontwikkeling.
 • kritisch reflecteren op de rol van leiders en maatschappelijke ondernemers als veranderende agenten en op de rol van volgelingen in het kader van duurzame ontwikkeling en reflecteren derhalve op hun toekomstige rol in duurzame ontwikkeling.
 • organisaties en leiderschapsprocessen ontwikkelen volgens wetenschappelijke methodologische en methodische normen in leiderschaps- en organisatiestudies.
 • geïnformeerde beslissingen nemen over keuzes van organisatorische en leiderschapsmodellen en strategieën in het beheer van duurzame projecten.

Oordeel en aanpak

Na een succesvolle afronding van dit programma zal de student in staat zijn om:

 • capaciteit demonstreert om zijn / haar begrip van het huidige onderzoek op het gebied van organisatie en leiderschap, projectmanagement, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie kritisch te gebruiken in het kader van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling om een ​​probleem te identificeren, te analyseren en op te lossen via de generatie van nieuwe alternatieven / kennis.
 • ontwikkelen van een multi-frame set van gedachten om duurzame ontwikkeling aan te pakken in het kader van organisatie en leiderschap.
 • evalueren uitdagingen in een duurzaam project of organisatieontwikkeling en kunnen reflecteren op de leidersrol in gebieden die geschikt zijn voor zijn / haar competenties.
 • argumenteren voor een aanpak van organisatorische ontwikkeling op basis van een ontwikkeld begrip van de implicaties ervan voor duurzame ontwikkeling.
 • kritisch en reflexief betrekking hebben op hedendaags onderzoek op het gebied van leiderschap en organisatie, projectmanagement, maatschappelijk ondernemerschap en sociale innovatie in het kader van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
Opleiding te volgen in:
Engels
Malmö University

Zie 16 andere vakken van Malmö University »

Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Duration
1 jaar
Voltijd
Prijs
80,000 SEK
Op locaties
Op datum
Begindatum
Sept. 2019
Aanmeldingslimiet

Sept. 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum