Master in de wetenschappen in waterbouwkunde (wij)

Algemeen

2 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

Master of Science in Water Engineering (WE)

Welkom bij het Master's programma Water Engineering

Het geavanceerde masterprogramma in watertechniek op Campus El Gouna, de fysieke tak van TU Berlijn aan de Rode Zee, biedt een uitstekend onderwijs in belangrijke sectoren van een geïntegreerd waterbeheer. Het nieuwe programma in Watertechniek is sterk geworteld in de langdurige traditie van de TU Berlijn, ontworpen voor de specifieke behoeften van (semi) droge landen en regio's, zoals grondwaterbeheer, water- / afvalwaterbehandeling en behandeld afvalwatergebruik. Na de succesvolle afronding van het programma zullen de studenten afstuderen met een officiële Master of Science in Watertechniek van TU Berlijn.

Achtergrond en uitdagingen

In de laatste decennia zijn de waterbronnen onder druk gegaan, veroorzaakt door de kloof tussen de behoefte aan water en de beschikbaarheid ervan, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit. Dit is een bijzonder probleem in dorre en halve gebieden. Naast traditionele sectoren waar water in grote vraag is, wordt dit fenomeen versterkt door snel groeiende populaties, verhoogde agrarische irrigatie voor voedselproductie, intensivering van de urbanisatie en klimaatverandering. Om dit dilemma te verhelpen wordt een waterhulpbronbeheer dat volgt op een geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak, ruimschoots voorgesteld, inclusief duurzame capaciteitsopbouw.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is de masteropleiding in Watertechnologie ontwikkeld om zich te concentreren op de specifieke eisen van droge en halve landen en gebieden op het gebied van hydrogeologie, hydraulica, wateruitbuiting, waterbehandeling, watervoorziening, afvalwaterbehandeling, behandeld water hergebruik En duurzaam waterbeheer.

Taken en doelstellingen

Het programma heeft tot doel:

 • Studenten een brede, technische georiënteerde kennis in watergerelateerde techniek en natuurwetenschappen,
 • De complexe uitdagingen voor de watersector in de droge klimaatregio's bepalen,
 • Relevante academische en wetenschappelijke probleemoplossende strategieën ontwikkelen,
 • Leer de studenten hoe ze in internationale projectteams op multidisciplinaire onderwerpen werken om duurzaam, geïntegreerd water te kunnen aanpakken.

Het tweejarige, voltijdse, modulair programma was ontworpen om de eisen van de Europese Bologna-ministeriële verklaring van 1999 voor het Europese Hoger Onderwijsgebied te vervullen. De opleiding is georganiseerd in vier hoofdgebieden van expertise: Water En Afvalwaterbehandeling, Waterwetenschappen, Hydro-Engineering Infrastructuur, Interdisciplinaire Studies en Interculturele Competentie, afgerond door een stage en de master thesis (120 studiepunten in totaal).

Cursussen worden voornamelijk aangeboden in El Gouna, Egypte. Ervaring in het buitenland wordt verkregen via een excursie-, stage- en facultatieve taalcursus die in Duitsland plaatsvindt (2-3 maanden). Het masterproef kan op elke locatie van de individuele voorkeur van de studenten (6 maanden) worden uitgevoerd.

Studiegebieden en Modules

De masteropleiding Water Engineering is een twee jaar lange, voltijdse, geavanceerde nagraadse opleiding. De meeste cursussen worden gehouden op de El Gouna campus in Egypte. De studenten besteden het tweede semester in Berlijn, een geweldige kans om de fascinerende hoofdstad van Duitsland te ervaren en cursussen op de hoofdcampus van de universiteit bij te wonen. De masteropleiding in Watertechniek wordt volledig in Engels geleerd en behandelt de volgende kernstudiegebieden (I-VI):

(I) Waterbehandeling

 • Watervoorziening en sanitatie I
 • Watervoorziening II
 • Water Sanitatie II
 • Industriële Afvalwaterbehandeling
 • Water Hergebruik Technologie

(II) Waterwetenschappen

 • Water Chemie
 • Waterbiologie
 • Engineering Hydrologie
 • Basishydrogeologie
 • Toegepaste Hydrogeologie
 • Veld Hydrogeologie

(III) Hydro-Engineering Infrastructure

 • Hydraulische Engineering en Modellering van Hydrosystems
 • Milieu Hydraulica
 • Water en Afvalwatervervoer

(IV) Interdisciplinaire Studies en Interculturele competentie

 • Water Economie
 • Geïntegreerd Project I
 • Geïntegreerd Project II
 • Interculturele communicatie
 • Excursie in het Duits

(V) stage

 • Stage

(VI) master thesis

Belangrijkste focuspunten van het curriculum zijn:

De belangrijkste focuspunten van het curriculum zijn:

 • Conventionele en geavanceerde behandeling van water- en afvalwater, afvalwaterafvoersystemen, gedecentraliseerde sanitaire oplossingen, watertanks en netwerken, slibbehandeling, slibafvoer en waterhergebruik;
 • Technische hydrologie, basis-, toegepaste en veldhydrogeologie, modellering van watergerelateerde en milieuzystemen voor duurzame verkenning van waterbronnen, in het bijzonder grondwater;
 • Biologische en chemische aspecten van waterkwaliteitsmanagement, inclusief bescherming van waterbronnen;
 • Modellering van hydrosystemen en hydraulische engineering, evenals water- en afvalwatervervoer;
 • Grondslagen van internationale waterwetgeving, economie en sociaal-economische aspecten van water;
 • Twee projectmanagementblokken op "Integrated Water Resources Management" (IWRM);
 • Zachte vaardigheden, interculturele competentie en wetenschappelijk werk;
 • Praktische ervaring, inclusief werk in het laboratorium en op test stands, veldtochten, demo site excursies en een industrie stage.

Onderwijs-en leermethoden

Aanpak van een duurzame benadering in het onderwijs, conventionele methoden zoals lezingen, seminars en zelfstudies worden afgerond door geïntegreerde cursussen, vakantiereizen, stages, geïntegreerde projecten en een stage in de industrie. Om het internationale karakter van dit programma te verbeteren, worden alle cursussen in het Engels gehouden. Klassen worden gehouden door gevestigde internationale professoren en docenten van de Technische Universität Berlin, die allemaal gespecialiseerd zijn in watergebieden. Associate professors kunnen ook de wetenschappelijke expertise verbreden. Dit zorgt voor een permanente integratie van geavanceerd toegepast onderzoek naar de cursusinhoud.

Experimentele, Modellerende of Analyse Oefeningen

In vergelijking met de opleidingen waar docenten hoofdzakelijk les geven aan studenten in regelmatige lezingen, behandelen geïntegreerde vakken onderwerpen in verschillende methodologische vormen, variërend van experimentele, modellerende of analyserende oefeningen, case studies en groepswerk aan presentaties, om de participatie te ondersteunen.

Seminars stimuleren de onafhankelijke academische en wetenschappelijke verkenning en verdiepen van de kennis van studenten over specifieke onderwerpen en problemen.

Beperkte aantal studenten en kleine projectgroepen

Voorlesingen, oefeningen, seminars of veldtochten worden gegeven op de campus in de vorm van blokcursussen. De werklast voor elke module omvat ook tijd voor voorbereiding en voorbereiding en examenvoorbereiding, die in zelfstudies of groepswerk kan worden uitgevoerd, afhankelijk van de betreffende cursus. Schriftelijke, mondelinge of gelijkwaardige examens (bijv. Presentatie, rapport) zijn mogelijk.

Tenslotte wordt uitgebreide monitoring en individuele ondersteuning gegarandeerd door diverse onderzoeksassistenten, een beperkt aantal studenten en kleine projectgroepen, alsmede door het kader van het twin-supervisie met samenwerkingspartners.

Uitstekende werkomstandigheden

Studenten in het programma genieten van uitstekende arbeidsomstandigheden, met voldoende studieruimte, toegang tot de bibliotheek van de hoofdbibliotheek TU Berlin, de bibliotheek van de departementen en de ambassade van de bibliotheek van Alexandrië in El Gouna.

Ze hebben ook toegang tot IT-apparatuur (PC-kamer). Bovendien bieden veldtochten studenten de mogelijkheid om instructies op te doen en kennis te krijgen van hun vakgebied buiten de universitaire omgeving. Een praktijkgerichte studie wordt verzekerd door werken met state-of-the-art laboratoriumapparatuur (zoals AAS, ICP, HPLC, GC, enz.) En veldapparatuur (zoals Geoprobe), evenals de werkzaamheden bij teststanden en pilooteenheden. . Om de overdracht van de kennis van de studenten verder te ondersteunen en de interdisciplinaire uitwisseling te bevorderen, worden samenwerkende praktische projecten uitgevoerd samen met studenten van de afdeling Energie en Stedelijke Ontwikkeling in het kader van het Integratieve Project II, mogelijk ook in de master's scriptie.

Met het doel om studenten inzicht te geven in potentiële latere werkvelden, variërend van de lokale naar de internationale markt, kan een stage van de industrie worden afgerond op elke instelling of instelling die op het gebied van watertechniek overal in de wereld werkt.

Zakelijke en academische mogelijkheden

Studenten uit het programma krijgen een officiële meestersgraad van de Technische Universität Berlijn in Watertechniek. De vraag naar kundige ingenieurs die zijn opgeleid in het gebruik en de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor wateruitbuiting, waterbehandeling en hergebruik, stijgt verder, met name in droge en semi-regio's, om de waterbronnen op een veelzijdige en geïntegreerde manier te beheren. Afgestudeerden van de masteropleiding zijn gekwalificeerd om in leidende posities in de lokale, regionale, nationale of internationale context van duurzame watertechniek te werken. Zij zijn in staat om in de private sector, overheidsinstellingen, non-gouvernementele organisaties, verenigingen en adviesbureaus te werken en zijn ook in staat om internationale promotieprogramma's aan te vragen bij onderzoeksinstituten, universiteiten of in de industrie.

Nu toepassen het hele jaar door

We hebben de vaste applicatietijden verwijderd voor onze drie masterprogramma's in Energy Engineering (EE), Urban Development (UD) en Water Engineering (WE). De programma's beginnen een keer per jaar in oktober. U kunt nu maximaal twaalf maanden van tevoren de volgende inname aanvragen.

We verwachten dat deze procedureswijzigingen de kansen van onze potentiële studenten aanzienlijk verbeteren om geschikte beurzen te vinden, zoals veel donororganisaties meerdere maanden nodig hebben om financieringsverzoeken te verwerken. Daarom adviseren wij alle geïnteresseerde studenten om zo vroeg mogelijk aan te vragen voor onze masteropleidingen. Nadat u uw aanvraagdocumenten heeft beoordeeld en goedgekeurd, zullen wij een aanvaardingsbrief uitgeven, die u kunt verstrekken aan beurzen met een verzoek om financiële bijstand.

Om misverstanden tijdens uw aanvraag te vermijden, willen we benadrukken dat onze masteropleidingen in El Gouna, Egypte (twee of drie semesters, afhankelijk van het programma) en Berlijn, Duitsland (een semester of een maand excursie, afhankelijk van het programma). De collegegeld voor onze tweejarige masteropleidingen bedraagt ​​€ 20.000. Voor meer informatie, raadpleeg onze FAQ sectie.

Toepassing Periodes

Om het applicatieproces te verbeteren, zijn er drie verschillende applicatieperioden.

Vroege Toepassing - tot 28 februari 2017:
Aanvragen ingediend op 28 februari 2017 worden zo spoedig mogelijk beantwoord bij een Voorafgaande Aanneming, mits alle documenten (inclusief transcripties) zijn afgeleverd en de aanvrager voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria. Deze procedure ondersteunt onze kandidaten om externe financiering of beurzen te verkrijgen.

Regelmatige Toepassing - 1 maart tot 31 mei 2017:
Alle documenten moeten ingediend worden en alleen aanvullende aanvragen worden verwerkt. Wij verwachten dat de aanvragers van deze groep hun eigen financiering zullen regelen, aangezien het moeilijk is om beurzen te verkrijgen op zo'n korte termijn.

Late aanvraag - 1 juni tot 31 augustus 2017:
Na afloop van de normale applicatieperiode kunt u nog steeds voor onze masteropleidingen aanvragen tot het maximale aantal studenten voor elk programma is bereikt. Alle documenten moeten ingediend worden en alleen aanvullende aanvragen worden verwerkt. Wij verwachten dat de aanvragers van deze groep hun eigen financiering zullen regelen, aangezien het moeilijk is om beurzen te verkrijgen op zo'n korte termijn.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Campus El Gouna was established to act as a scientific and academic field office of Technische Universität Berlin on the Red Sea in Egypt. In its new satellite Campus in El Gouna, TU Berlin offers thr ... Lees meer

Campus El Gouna was established to act as a scientific and academic field office of Technische Universität Berlin on the Red Sea in Egypt. In its new satellite Campus in El Gouna, TU Berlin offers three Master degree programs and furthermore great possibilities for science, research and development and events of all kind. Lees Minder
Berlijn , El Gouna + 1 Meer Minder