Master in de Toegepaste Biologische Wetenschappen: Environmental Health


Tegenwoordig is het bekend dat het milieu en de gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Milieuverontreinigende stoffen in het milieu zal de menselijke gezondheid beïnvloeden vroeger of later. Deze discipline zal de basis te leggen voor het begrip van hoe milieu verontreinigende stoffen invloed hebben op de gezondheid. Deskundig, capabel, en technisch geschoold personeel, dat zowel een praktisch en theoretisch begrip van milieu en gezondheid hebben, zijn nodig om onderzoek en academisch werk te verrichten, zodat zij hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen voor het identificeren en voorkomen dat gezondheids-en milieuproblemen. Ervaring afgestudeerden zijn ook nodig om chemische of biologische stoffen te identificeren of te synthetiseren om te genezen of te voorkomen ziekten en om hun kennis en expertise te gebruiken om waarde toe te voegen aan de natuurlijke hulpbronnen.

Het programma is bedoeld om studenten voor een loopbaan voor te bereiden in de volksgezondheid, drug discovery en ontwikkeling, en aanverwante gebieden die te maken hebben met de toepassing van de moderne biologie aan praktische hedendaagse problemen. Het programma is onderzoek georiënteerd en richt zich op de methode-ontwikkeling en meer gedetailleerde technische kwesties. Afgestudeerden zullen worden getraind om zowel denkers en praktijkmensen.

&nbsp

&nbsp

Toelatingseis s

  • Kandidaten moeten een Bachelor's degree of het equivalent daarvan met een cumulatieve GPA van ten minste 2,75 te houden.
  • Gewenste achtergrond: Science (inclusief biologie, Biologische Wetenschappen, Biochemie, Biotechnologie, Microbiologie, Milieuwetenschappen), Farmacie, Farmaceutische Wetenschappen, Verpleegkunde, geneeskunde, medische technologie, of andere aanverwante gebieden <./ Li>Engels Proficiency

Alle kandidaten moeten een officiële test score hoger dan de minimale score voor toelating in een van de volgende gestandaardiseerde Engels examens te bereiken.


Internationaal Engels Language Testing System (IELTS): 5

Test van het Engels als vreemde taal (TOEFL):

* Papier-based: 500

* Computer-based: 173

* Internet-based: 61

CU-Test van het Engels Taalvaardigheid (CU-TEP): 60

Echter, zijn de aanvragers uit landen waar Engels de moedertaal vrijgesteld van deze eis. Daarnaast kunnen aanvragers met een eerdere diploma van een universiteit waar de enige voertaal is Engels een certificaat van de Universiteit Medium van Instructie aan deze eis te voldoen dienen.

Zie 2 andere vakken van Chulabhorn Graduate Institute »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
Juni 2020
Duration
Op locaties
Op datum
Begindatum
Juni 2020
Aanmeldingslimiet

Juni 2020

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum