Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

We leven in een digitale wereld. Computers en software spelen een centrale rol in de samenleving: in bedrijven, in onderwijs en onderzoek en in ons dagelijks leven. Jaar na jaar raken onze dagelijkse activiteiten meer verbonden met de digitale dimensie. In dit kader stuurt het Departement Computerwetenschappen van de KU Leuven de meest nieuwe evoluties aan en ontwikkelt het de technologie die nodig is voor de volgende generatie applicaties.

Waar gaat de Master in Computer Science over?

Deze Master leidt je op om een expert te worden in het ontwikkelen en vooraf professioneel gebruik van computer- en softwaresystemen. Tegenwoordig zijn deze systemen onmisbaar in bijna alle domeinen van onze samenleving: in de industrie, de publieke sector, gezondheid en veel sociale toepassingen voor eindgebruikers. Het zijn ook de meest complexe systemen die ooit door mensen zijn gemaakt.

Het programma leert u geavanceerde softwaresystemen te specificeren, ontwerpen, implementeren, testen en onderhouden. U leert hoe u met complexiteit kunt omgaan en hoe u kunt omgaan met diverse vereisten zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, betrouwbaarheid, intelligentie, efficiëntie en kosten.

Je verwerft alle benodigde vaardigheden om complexe onderzoeksvragen aan te pakken, je eigen onderzoeksdoelen te formuleren en deze met succes te behalen.

Je wordt getraind in communicatieve vaardigheden en gestimuleerd om een brede maatschappelijke visie te verwerven over de relevantie van informatica en technologie van vandaag.

Sluitingsdatum voor 2018-2019

 • 1 maart 2018 (voor niet-EER burgers)
 • 1 juni 2018 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online aanvraagsysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en indienen via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaamse opleiding kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Voor meer informatie over ons collegegeld, surf naar www.kuleuven.be/collegegeld

Structuur

Het programma is opgebouwd rond een verplichte kern (42 studiepunten) waarvan 18 studiepunten afhankelijk zijn van het bachelortraject gevolgd door de inkomende student. Deze kern is sterk gericht op softwareontwikkeling en vormt de belangrijkste basis van het programma.

U kunt kiezen tussen twee geavanceerde specialisatiegebieden: softwarebeveiliging of kunstmatige intelligentie. In beide specialisaties voer je je eigen onderzoek uit en ontwikkel je nieuwe technologie, begeleid door topexperts in de internationale onderzoeksgemeenschap.

De masterproef beslaat 24 studiepunten en wordt gestart aan het begin van de tweede fase.

Algemene onderwijscursussen (12-14 studiepunten) bestrijken een breed scala aan onderwerpen, zoals geavanceerde taalcursussen, economie, rechten, geavanceerde wiskundecursussen. Alle studenten hebben de extra mogelijkheid om hun programma af te ronden met elke cursus die door de universiteit wordt aangeboden (6 studiepunten).

Internationale

Aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen krijgen studenten de kans om een of twee semesters van hun opleiding binnen het Erasmus + -programma te voltooien aan een Europese universiteit of een universiteit buiten Europa.

Studenten worden ook aangemoedigd om industriële en onderzoeksstages in het buitenland uit te voeren onder toezicht van de afdelingsstagecoördinator. Deze stages vinden plaats tussen het derde bachelorjaar en het eerste masterjaar, of tussen de twee masterjaren.

Andere mogelijkheden voor studie in het buitenland zijn korte zomercursussen die worden georganiseerd door het bestuur van het European Students of Technology (BEST) -netwerk of door universiteiten over de hele wereld.

De Faculteit Ingenieurswetenschappen is ook lid van de internationale netwerken CESAER, CLUSTER en ATHENE en biedt ook internationale kansen.

Meer informatie over de internationale mogelijkheden van de faculteit vind je op de website.

Sterke punten

Het programma, de cursussen en de specialisaties zijn sterk verbonden met de onderzoeksgroepen. Dit staat garant voor een state-of-the-art opleiding op het gebied van informatica. Onderzoeksactiviteiten (bv. Masterscriptie) maken ook deel uit van de curricula van een student.

Een aanzienlijk aantal cursussen is gericht op branchegerelateerde vaardigheden en inhoud. Het aantal branchegerelateerde onderzoeksprojecten op de afdeling informatica stelt ons in staat relevante inhoud in onze cursussen op te nemen.

Uit de studentenenquête van 2015 bleek dat de volgende aspecten van ons programma zeer hoog scoren: structuur van het programma, keuzevakken, theoretische grondslagen, onderzoek en wetenschappelijke inhoud, kwaliteit van het onderwijzend personeel, algehele logistiek.

Dit is een initiële masteropleiding en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Is dit het juiste programma voor mij?

 • Je hebt een bacheloropleiding informatica of informatica afgerond.
 • Je bent zeer vertrouwd met programmeren, inclusief objectgeoriënteerd programmeren, en hebt kennis van computerarchitectuur, netwerken en databases.
 • Je hebt een grondige opleiding in wiskunde gevolgd, waaronder analyse, lineaire algebra, numerieke wiskunde, statistiek en bij voorkeur discrete wiskunde.
 • Ervaring met werken in teams heeft ook de voorkeur.

Carrièrepaden

Software-ingenieurs zijn te vinden in bijna alle sectoren van de samenleving. De software is een cruciaal onderdeel in alle industriële processen, in de service- en entertainmentindustrie en in onze samenleving als geheel. Masters of Computer Science zijn actief in de softwareontwikkelingsindustrie, evenals in de telecommunicatie en andere industrieën. Veel van onze afgestudeerden werken in ziekenhuizen, in de banksector, bij maatschappelijke organisaties en voor de overheid als hoofden van ICT.

Doelen

1. Bekwaam in een of meer wetenschappelijke disciplines

1. Heeft geavanceerde kennis en inzicht op de volgende gebieden van de informatica:

 • Software engineering: principes en technieken van modellering, ontwerp en ontwikkeling van software; principes en realisatie van software architecturen;
 • Een breed scala aan verschillende soorten programmeertalen en algoritmen;
 • Systeemsoftware (besturingssystemen en gedistribueerde systemen);
 • Theoretische en wiskundige grondslagen van de informatica.

2. En beschikt over gespecialiseerde kennis in ten minste een van de volgende disciplines van de informatica:

 • Kunstmatige intelligentie
 • Computationele informatica
 • Gedistribueerde systemen
 • Menselijke computerinteractie
 • Software engineering
 • Veilige software

3. Is in staat kennis uit verschillende informatica-disciplines toe te passen, uit te breiden, te verdiepen en te integreren.

2. Bekwaam in het uitvoeren van onderzoek

4. Kan alle wetenschappelijke informatie over een complex probleem verzamelen, de relevantie beoordelen en de waardevolle aspecten verwerken.

5. Kan specifieke onderzoeksvragen formuleren.

6. Kan zelfstandig verschillende fasen van het onderzoeksproces plannen en uitvoeren.

7. Kan onderzoeksresultaten kritisch evalueren.

8. Betrekt waar nodig andere disciplines bij het onderzoek.

3. Bekwaam in ontwerpen

9. Heeft specifieke expertise verworven met betrekking tot alle stadia van het softwareontwikkelingsproces: het opstellen van vereisten, analyse, ontwerp, implementatie, testen en onderhoud.

10. Kan verschillende paradigma's en tools gebruiken om softwaresystemen te ontwikkelen.

11. Kan projectontwikkeling projectmatig aansturen en controleren.

12. Kan een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet hergebruiken van een bestaande software-oplossing op basis van de kwaliteit van het ontwerp en de implementatie.

13. Kan softwareoplossingen creëren voor multidisciplinaire problemen met een open einde waarvan de oplossingsruimte erg groot is.

4. Een wetenschappelijke benadering

14. Kan bestaande theorieën, modellen of interpretaties op het gebied van informatica kritisch onderzoeken.

15. Kan nieuwe modellen ontwikkelen, gebruiken en valideren op verschillende abstractieniveaus.

16. Observeert de beperkingen en grenzen van oplossingsmethoden.

17. Toont academische integriteit in denken en doen.

18. Is in staat zelfstandig de ontwikkelingen in het veld bij te houden.

5. Basis intellectuele vaardigheden

19. Kan zich een oordeel vormen op basis van objectief bewijs.

20. Kan rationeel omgaan met onvolledige of irrelevante gegevens.

21. Kan zelfstandig kritisch en constructief reflecteren op hun eigen denken, besluitvorming en handelen.

22. Heeft een kritische en constructieve benadering van ontwikkelingen in het veld.

23. Is in staat tot abstract en structureel denken.

6. Bekwaam in samenwerken en communiceren

24. Kan mondeling en schriftelijk communiceren over en rapporteren over zijn of haar onderzoek en oplossingen in het Nederlands en / of Engels met leken, specialisten en andere stakeholders.

25. Kan op projectbasis efficiënt in groepen werken, teamrollen dragen en omgaan met sociale dynamiek.

26. Kan deadlines hanteren door middel van een onafhankelijk opgesteld werkschema.

7. Houdt rekening met de temporele en sociale context

27. Houdt rekening met de sociale en economische beperkingen en de verschillende aspecten van de sectoren waar hij / zij deel van zal uitmaken (bijv. Industrie, bankwezen en verzekeringen, gezondheidszorg, overheid en onderwijs)

28. is zich bewust van hun sociale en ethische verantwoordelijkheid en handelt daarnaar.

29. Heeft inzicht in de bredere context van informatica in de samenleving (juridische, economische, sociologische, culturele, politieke en technisch-industriële context).

Verdere studies

Wanneer toegestaan:

 • Master in de kunstmatige intelligentie (Leuven)
 • Master of Welding Engineering (Sint-Katelijne-Waver)
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school