Master in bio-economisch management in de context van duurzame groei

Danubius University

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Master in bio-economisch management in de context van duurzame groei

Danubius University

Deze masteropleiding binnen de Faculteit der Economische Wetenschappen streeft naar het bereiken van de volgende doelstellingen:

 • Het vormen van gekwalificeerde specialisten die voldoen aan de huidige eisen van de banenmarkten uit Roemenië en de landen van de Europese Unie, en een reeks waarden promoten die gebaseerd zijn op solidariteit, non-discriminatie, ethiek, wetenschappelijke objectiviteit, creativiteit en dynamiek;
 • Studenten betrekken bij wetenschappelijk onderzoek door betrokken te raken bij nationale en internationale wetenschappelijke projecten;
 • Zorgen voor een groep specialisten op economisch gebied, in overeenstemming met de nationale en internationale normen.

Masterstudenten kunnen de volgende gespecialiseerde vaardigheden behalen na het behalen van hun diploma:

 • Kennis van de elementen die specifiek zijn voor de bio-economie, die met betrekking tot de ethiek van de activiteit en de manier waarop deze worden georganiseerd en nagestreefd;
 • Het vermogen om bepaalde problemen die specifiek zijn voor de bio-economie te analyseren en te interpreteren en om beslissingen te baseren op de verstrekte informatie;
 • Een diep inzicht ontwikkelen op een operationeel niveau van bio-economie in de context van de toepassing van Europese en wereldstrategieën;
 • Vaardigheden ontwikkelen op het gebied van bio-economie voor ondernemers, industrie en agro-voeding;
 • Het vermogen om concepten, theorieën en onderzoeksmethoden op het gebied van bio-economie cognitief en professioneel toe te passen.

  Sommige van de bestudeerde onderwerpen binnen dit programma zijn de basis van de bio-economie, de bio-economische strategie van de Europese Unie, de wereldstrategie voor bio-economie, bio-business, bio-economisch recht, industrie en bio-economie.

Het studieprogramma omvat fasen van specialisatie in het eerste studiejaar, 3 weken en 90 uur aan het einde van het tweede semester.

Mogelijke loopbaantrajecten:

 • Bedrijfsadviseur in de landbouw.
 • Consultant / expert / econoom in milieu-economie.
 • Econoom-onderzoeker in milieu-economie.
 • Econoom-onderzoeker in de agro-alimentaire economie.
 • Adviseur in ecologie en milieu.
 • Onderzoeks-assistent-econoom in de agro-alimentaire economie.

Toelating is op basis van de documenten die in het door de kandidaten, rekening houdend met de undergraduate Grade gemiddelde.

Deze school biedt programma's in:
 • Engels
 • Roemeense


Laatst bijgewerkt op December 24, 2017
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Contact school
Duration
Duur
2 jaar
Voltijd
Price
Prijs
2,900 EUR
Locations
Roemenië - Galaţi, District Galați
Startdatum : Contact school
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Oct. 1, 2020
Dates
Contact school
Roemenië - Galaţi, District Galați
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Oct. 1, 2020