Master Engineer in Environmental Engineering

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De belangrijkste missie van milieu-ingenieurs is om concrete actie te ondernemen voor het milieu in een grote verscheidenheid aan sectoren. Ze vormen de kern van de uitdagingen van de circulaire economie en werken aan processen om de kwaliteit van lucht, water en bodem te verbeteren, afval beter te recyclen en terug te winnen en om hernieuwbare energie te ontwikkelen.

Om de klimaatverandering, mariene vervuiling en de ineenstorting van de biodiversiteit beter te bestrijden, zijn UniLaSalle milieu-ingenieurs experts:

 • beheer van de milieueffecten van menselijke activiteiten: preventie, vermindering, behandeling en compensatie;
 • verbetering van de milieuprestaties van organisaties (bedrijven, lokale autoriteiten, openbare sector, beroepsverenigingen, ngo's, enz.);
 • duurzame ruimtelijke ordening, industriële risico's, ecologische engineering;
 • optimalisatie van processen (chemie, natuurkunde, biotechnologie, enz.) toegepast op het milieu.

Sterke punten

 • Stages en projecten vanaf het 1e jaar
 • Meerdere vaardigheden verwerven rond milieukwesties
 • Een aanpasbaar trainingspad
 • Een sterke internationale dimensie (tot 2 semesters in het buitenland)
 • Contacten met professionals: conferenties, locatiebezoeken, projecten, etc.
 • Generalistische vaardigheden voor een betere integratie op alle gebieden van milieutechniek

opnames

Na de Bac> Toelating tot het 1e jaar van de voorbereidende cyclus

Toelatingsvoorwaarden

Training toegankelijk na:

 • Bac S
 • Bac ES wiskundige optie
 • Bac STAV,
 • Bac STI2D,
 • Bac STL

Toelatingsvoorwaarden

 • Toelating van toepassing en interview.
 • Verplichte Parcoursup-procedure (inschrijvingen tussen 22 januari en 12 maart).
 • Vind de Environmental Engineer training op Parcoursup:
  • Selecteer bij "type training" "engineering training".
  • Selecteer vervolgens in het item "regio" "Bretagne".

Na 1 tot 3 jaar hoger onderwijs> Toelating tot 2e, 3e of 4e leerjaar

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding van ingenieur Milieutechniek is gericht op studenten van:

 • van een wetenschappelijke universitaire cyclus (DUT, L2 of L3)
 • van een voorbereidende les voor Grandes Ecoles BCPST
 • van een CPGE MP, PC of PSI door de E3A-wedstrijd. Voor in aanmerking komende kandidaten is er binnen de instelling een motivatiegesprek gepland.
 • van heroriëntatie: voorbereidende klas van een andere school, andere bac + 2 wetenschappelijk, buitenlands curriculum, in PACES-cursus (toelating mogelijk vanaf oktober of in het 2e semester)

Toelatingsvoorwaarden

 • MP, PC, PSI prep
  • E3A competitie + motivatiegesprek
 • Andere sectoren
 • Toegang tot dossier + motivatie-interview.
 • Procedure via online aanvraag op onze website.

Handel en kansen

 • Eco-industriële bedrijven
 • Industriële of dienstverlenende bedrijven
 • Ontwerpbureaus, adviesbureaus, verificatiebureaus
 • Openbare of particuliere instellingen
 • Voortzetting van studies bij UniLaSalle

Belangrijkste activiteitengebieden

 • Milieueffectbeoordeling
 • Beheer en milieu, HQE, HSE
 • Waterbeheer en -behandeling
 • Afvalbeheer en behandeling
 • Energieproductie en -distributie, hernieuwbare energie, energiebesparing
 • Beheer en behandeling van atmosferische effluenten
 • Eco-ontwerp van producten, levenscyclusanalyse
 • Schone technologieën of eco-processen
 • Ecosystemen en omgevingen
 • Het gebouw
 • Duurzame ontwikkeling

Belangrijkste functies

 • Manager, afdelingshoofd, senior executive
 • Milieu-ingenieur
 • Milieustudies officier
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van eco-processen
 • Milieu-adviseur
 • Verantwoordelijk voor het sturen en implementeren van milieubeleid
 • QSE Manager
 • Projectmanager milieu
 • Directeur Milieu
 • Verantwoordelijk voor het sturen en implementeren van oplossingen voor het voorkomen of behandelen van vervuiling

Collegegeld

 • Pre-engineer cyclus 1e jaar: € 6300
 • Pre-engineer cyclus 2e jaar: € 6.120
 • 3e tot 5e jaar: € 7230, - per jaar
Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the envir ... Lees meer

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the environment. Student intake is selective. Academic programmes are research-informed to support the curriculum of the great range of scientific disciplines taught at the school. Lees Minder
Beauvais , Mont-Saint-Aignan , Parijs , Rennes + 3 Meer Minder