MSc-ingenieurs voor slimme steden

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Een multidisciplinaire studie-ervaring met slimme stadsinnovaties en bedrijfsoplossingen als gevolg van de transitie naar duurzame stedelijke omgevingen.

 • Diploma: Diplome Universitaire
 • Duur: 1 jaar
 • FI (initiële opleiding) / FC (uitvoerende opleiding) / FP (bijscholing)
 • Locatie: Nice / IMREDD
 • Taal Engels


Het programma stimuleert talenten bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve smart city-projecten. Deskundigen uit de academische wereld en de industrie stellen een innovatieve leerervaring voor die deelnemers voorziet van de juiste competenties om te gedijen in een snel evoluerend werkgelegenheidslandschap.

Het programma is ook afgestemd op overheids- en zakelijke professionals die op zoek zijn naar loopbaanontwikkeling.


Doelen

1. Doel van het programma:

Het doel van het programma is om de onderlinge afhankelijkheid van stedelijke systemen te onderzoeken en te onderzoeken hoe deze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de burgers. Het programma biedt een multidisciplinaire studie-ervaring gericht op slimme stadsinnovaties en bedrijfsoplossingen die worden aangewakkerd door de uitdagingen van vandaag waar steden en territoria voor staan:

 • de stedelijke revolutie (tegen 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden),
 • de digitale revolutie (de verspreiding van ICT in alle sectoren),
 • klimaat, energie, economische en sociale kwesties die een nieuwe overgang opleggen.

2. Eindcompetenties:

 • interpreteren en karakteriseren van grote stedelijke systemen, hun ontwikkeling en hun onderlinge samenhang;
 • de uitdagingen van stedelijke ontwikkeling onderzoeken in relevante casestudy's;
 • analyseren en kritiseren van de stedelijke omgeving vanuit theoretische en technische perspectieven;
 • een systeemperspectief ontwikkelen in de vorm van een geïntegreerde aanpak van de oplossing van complexe stedelijke kwesties;
 • evalueren van de impact van oplossingen op specifieke stedelijke problemen in relatie tot bredere onderling verbonden systemen;
 • beoordeling van voorstellen en ideeën voor de ontwikkeling van stedelijke projecten;
 • analyseer strategische en beheerskwesties veroorzaakt door de inzet van innovaties voor digitale en duurzame steden.


Programma en inhoud

De studie biedt een breed scala aan slimme stad onderwerpen en cursussen op maat van de industrie, professionele organisaties en overheidsfunctionarissen die op zoek zijn naar persoonlijke verrijking en professionele ontwikkeling in een dynamische en ondersteunende omgeving die ook waardevolle professionele netwerken bevordert. Een programma voor permanente educatie biedt werkgevers de gelegenheid hun personeelsbestand te ontwikkelen en te motiveren en hun loopbaan te verbeteren. Academische en industriële docenten zijn experts op het gebied van mobiliteit, energie, bestuur, bedrijfsvoering en management, stedenbouw, stedelijke veerkracht, telecommunicatie, digitale transformatie, duurzame ontwikkeling, maatschappelijke participatie en betrokkenheid, en nog veel meer onderwerpen.

 • Verschillende studie-opties worden aangeboden:
 • Postgraduaat: Universitaire opleiding op masterniveau (1 jaar voltijds of 2 jaar parttime);
 • Specialistencertificaat: een of meer modules van degenen die voor de Postgraduate Degree zijn onderwezen;
 • Professioneel certificaat: op maat gemaakte cursussen die zijn ontworpen en aangepast voor een gedefinieerde groep.


Toelating

De opleiding is geschikt voor afgestudeerden en ervaren beoefenaars uit een breed scala van achtergronden met een gemeenschappelijke interesse in slimme steden en innovatie.

Huidige deelnemers hebben verschillende academische en professionele achtergronden, zoals techniek, architectuur, bedrijfskunde en milieuwetenschappen.

Aanvragen worden holistisch beoordeeld, met de nadruk op academische excellentie van sollicitanten en persoonlijke betrokkenheid.

De basiseisen voor toegang zijn onder meer:

 • Kwalificatie gelijk aan een 4-jarige opleiding in het hoger onderwijs in een geschikt onderwerp, of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie; standaard of passende beroepservaring;
 • Engelse taalvaardigheid gelijk aan het CEFR B2-niveau;
 • Franse taalvaardigheid gelijk aan CEFR B2-niveau (bij voorkeur).


Toekomstige loopbaan

De Europese banenmarkt met betrekking tot het beheer en de planning van slimme steden heeft een dringende vereiste voor leidinggevenden die in staat zijn om beleid te ontwerpen en uit te voeren voor het geïntegreerde beheer van slimme steden en innovatieve projecten. De verworven vaardigheden zullen studenten in staat stellen om in private en publieke entiteiten te werken en projecten op slimme stad producten en diensten in te zetten.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

Université Côte d’Azur is a recently created cluster of higher education establishments on the French Riviera that brings together all the major players in higher education and research in the region. ... Lees meer

Université Côte d’Azur is a recently created cluster of higher education establishments on the French Riviera that brings together all the major players in higher education and research in the region. Université Côte d’Azur aims to develop a new, 21st-century model for French universities, based on new interactions between disciplines, a new form of coordination between research, teaching, and innovation, and strong partnerships with the private sector and local authorities. In January 2016, Université Côte d’Azur won a prestigious “IDEX” award from the French government for its UCAJEDI project, placing it among the top 10 world-class, comprehensive universities in France. Lees Minder