MSc in voedselkwaliteit en -veiligheid

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Voedsel is fundamenteel anders dan andere goederen: het bestaat uit (delen van) organismen die leefden of nog zijn. Naast de hogere complexiteit van de samenstelling en de variatie in de uitgangsmaterialen, resulteert dit in een groter risico op variabiliteit tijdens productie, transport en opslag. Hoe voorzien we zoveel mogelijk mensen op de meest duurzame manieren van hoogwaardig, gezond voedsel? Je behandelt deze en soortgelijke vragen in het masterprogramma "Food Quality & Safety".

Het onderzoeksgebied voedselkwaliteit en veiligheid verandert snel. De wereldbevolking groeit en de globalisering verandert de levensstijl en het dieet. Innovaties op het gebied van biochemische analyse, moderne sensortechnologie, intelligente gegevensverwerking en veredelingsmethoden openen momenteel interessante nieuwe kansen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar duurzaamheid bij de productie en distributie van voedsel toe, en problemen in complexe productie- en toeleveringsketens, die bijvoorbeeld leiden tot "voedselschandalen", laten een hoge mate van gevoeligheid en onzekerheid bij consumenten zien.

Profiel van het masterprogramma

De kerncompetenties die in het programma worden aangeleerd, stellen onze afstuderende masterstudenten in staat om problemen op het gebied van voedselkwaliteit en -veiligheid te begrijpen en op te lossen vanuit een integrerend, interdisciplinair perspectief. Daartoe is de cursus interdisciplinair van ontwerp, waarbij een levenswetenschappelijke focus (bijv. Biologie van gewassen en landbouwhuisdieren, voedselmicrobiologie, menselijke voeding, analytische methoden, biochemie van voedsel) wordt gecombineerd met een ongeveer gelijk aandeel van juridische en economische studies. De modules van het mastercurriculum omvatten biologie en biochemie van voedsel, menselijke biologie, voedselchemie, gegevenswetenschap / bio-informatica / statistiek, voedselwet, voedselhandelsrecht, veiligheids- en risicobeheerrecht, kwaliteitsmanagement, voedselvoorzieningsbeheer en wetenschapscommunicatie .

Werkgelegenheid

Vraagstukken op het gebied van voedselkwaliteit en -veiligheid zijn een onderzoeksgebied dat zich in hoog tempo ontwikkelt en daarom van toekomstige deskundigen een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen zullen vereisen. Als afgestudeerd aan de masteropleiding "Food Quality & Safety", ben je gekwalificeerd voor een carrière in onderzoek en voor leidende posities in de voedingsindustrie, bij autoriteiten, in de media en andere gebieden van politiek, administratie en bedrijfsleven .

Bayreuth Spirit op de Kulmbach Campus

De faculteit levenswetenschappen van de universiteit bevindt zich in het nabijgelegen stadje Kulmbach. Het is niet alleen de thuisbasis van verschillende internationaal opererende voedingsbedrijven, maar ook van het Max Rubner Instituut, de Beierse controleautoriteit voor voedselveiligheid en diergeneeskunde, het State Technical College for Food Technology, het Competence Center for Nutrition en het Kulmbach Clinical Center . Al deze instanties zijn betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten en bij de onderwijsactiviteiten van de faculteit.

Toelatingseisen

  • De toelatingseis is een bachelordiploma (of gelijkwaardig) in natuurwetenschappen of levenswetenschappen met een Duits eindcijfer van "2,5" of beter.
  • Gevorderde Engelse taalvaardigheid (minimaal C1-niveau, gebaseerd op het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen) en bewezen Duitse taalvaardigheid (A1).
  • Bovengemiddeld interdisciplinair belang, dat moet kort worden vermeld in uw sollicitatiebrief.

Toelatingsprocedure

Uw kwalificatie wordt beoordeeld in een bekwaamheidsbeoordelingsproces. De beslissing over de toelating van de studenten wordt genomen door een commissie op basis van de ontvangen aanvragen (twee-stappen proeve van bekwaamheid). De toelatingsvoorwaarden worden samen met de algemene aanvraaginformatie vermeld op de homepage van de Faculteit VII van de University of Bayreuth .

Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

As one of Germany’s youngest universities, we are able to operate in an unbiased, self-confident spirit of academic freedom, scientific progress, and social responsibility. In line with our vision, o ... Lees meer

As one of Germany’s youngest universities, we are able to operate in an unbiased, self-confident spirit of academic freedom, scientific progress, and social responsibility. In line with our vision, our top priorities are individual supervision, maintaining high academic standards, and creating programmes of study that take current research into account. Our interdisciplinary focus and the innovative collaboration between many of our disciplines are key features of Bayreuth’s research culture. Lees Minder