MSc in strategische stedelijke en regionale planning

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Ben je benieuwd hoe het is om te studeren aan LiU? Neem deel aan een praatje over hoe het is om te wonen en studeren op onze campussen in Zweden. We bieden het hele jaar door gratis webinars en opnames voor zowel toekomstige als toegelaten studenten. Klik hier voor meer informatie!

Bekijk het webinar - oktober 2019

 • Start: herfst 2020
 • Plaats van studie: Linköping
 • Niveau: tweede cyclus
 • Toepassing code: LIU-91002

Onze steden en regio's worden momenteel geconfronteerd met fundamentele uitdagingen in verband met klimaatverandering, globalisering, verstedelijking, digitalisering en sociale ongelijkheid. Strategische stedelijke en regionale planning is een van de krachtigste lokale instrumenten om stedelijke en regionale ontwikkeling op lange termijn (opnieuw) vorm te geven en duurzame steden en regio's van morgen te creëren.

Het programma biedt u de mogelijkheid om uw kennis over maatschappelijke verandering te vergroten en uw mogelijkheden te vergroten om deel te nemen aan complexe planningsprocessen en agenda's, in samenwerking met burgers en andere belanghebbenden. Het programma richt zich speciaal op uitdagingen voor regionale ontwikkeling in Europese landen.

Nieuwe IT-infrastructuren in slimme energie- en transportsystemen, problemen met segregatie en de relatie tussen stad en platteland zijn slechts enkele uitdagingen waarop stedelijke en regionale planning moeten reageren en moeten beheren in een duurzaam perspectief op lange termijn. Het programma biedt training in stedelijke en regionale planning, met een focus op strategische planning. Kernelementen zijn het identificeren en beheren van planningskwesties binnen complexe sociale, ecologische en economische realiteit. Dit helpt je vaardigheden te ontwikkelen bij het uitvoeren van studies, het formuleren van strategieën en het coördineren van de algehele planning op verschillende niveaus van de samenleving. In overeenstemming met de LiU-traditie is er een nauwe samenwerking met openbare en particuliere werkgevers die echte leermogelijkheden bieden. Als student kun je je specialiseren in je interessegebied.

122711_photo-1474027867902-ad216abcc1c6.jpgPhil Hauser / Unsplash

Syllabus en cursus details

Cursus details

Het programma loopt over twee jaar en omvat 120 studiepunten, waaronder een scriptie.

Semester 1

 • Strategische stedelijke en regionale planning

Drie hoofdtracks worden geïntroduceerd; hoe strategische stedelijke en regionale planning verband houdt met uitdagingen zoals klimaatverandering, digitalisering, verstedelijking en globalisering; hoe stedelijke en landelijke planning wordt beïnvloed door geologische omstandigheden en hoe dit bijdraagt aan ruimtelijke patronen en veranderingen op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau; introduceert basisplanningstools zoals GIS.

 • Planning en openbaar bestuur

Introduceert stads- en regionaal planningbeheer en politieke organisatie vanuit een Europees perspectief. Verder kennis over hoe politieke controle van stedelijke en regionale planning kan worden bereikt via het openbaar bestuur. Het benadrukt ook hoe wet- en regelgeving en administratieve praktijken stedelijke en regionale planning zowel mogelijk maken als beperken.

 • Strategische planning van stedelijke klimaatovergangen

Drie delen van strategische planning en beheer worden besproken: behoeftenanalyse, doelstellingen en principes voor algemeen bestuur, evenals maatregelen en oplossingen. Methoden en strategische planning worden toegepast op verschillende soorten steden, zoals megasteden, plattelandsgemeenten of middelgrote gemeentelijke / regionale centra.

Semester 2

 • Gewijzigde voorwaarden voor strategische stedelijke en regionale planning - verstedelijking en globalisering

Pakt de grootschalige trends van verstedelijking en globalisering aan vanuit een perspectief van duurzame stedelijke en regionale planning. Zal ook bestuderen hoe globalisering en verstedelijking de economische en sociale omstandigheden voor verschillende actoren in steden, regio's, plattelandsgebieden, bedrijven en organisaties veranderen.

 • Planning voor een duurzame informatiemaatschappij

Hoe digitalisering en informatie- en communicatietechnologie (ICT) van invloed zijn op kansen voor stedelijke en regionale ontwikkeling en nieuwe voorwaarden creëren voor strategische stedelijke en regionale planning. Digitale infrastructuren, toegang tot en analyse van big data, digitale serviceplatforms en nieuwe mogelijkheden voor communicatie en visualisatie hebben het potentieel om planningrelevante sectoren zoals transport, energie, industriële productie en dienstenontwikkeling radicaal te veranderen.

 • Strategische planning - regio's en de EU

Behandelt planning van regionale ontwikkeling, gericht op EU-lidstaten. Hoe het beleid en de programma's voor regionale ontwikkeling van de EU worden geïmplementeerd via de strategische planning van de regio's. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de manier waarop regionale ontwikkelingsplanning uitdagingen aanpakt met betrekking tot klimaatverandering, verstedelijking, digitalisering en sociale gelijkheid.

 • Onderzoeksmethoden in strategische stedelijke en regionale planning

Introduceert onderzoeksmethoden en ontwerp van onderzoeksprojecten die relevant zijn voor strategische stedelijke en regionale planning. De cursus bespreekt centrale kwalitatieve en kwantitatieve methoden die in het veld worden gebruikt en hoe deze methoden zijn ontworpen, ontwikkeld, gepresenteerd en geïmplementeerd in zowel onderzoek als praktijk.

Semester 3

 • Specialisatiecursussen (voor 30 studiepunten) of Studies Abroad

Semester 4

 • Masterproef

Toekomstige kansen

Het programma bereidt je voor op een professionele carrière als plannings- en milieustrateeg, planmanager, overzichtsplanner, districtsontwikkelaar, stadsplanner of externe analist. Je komt in aanmerking voor functies in regionale verenigingen, provinciale raden, verschillende overheidsinstanties, particuliere ondernemingen en non-profitorganisaties. Je komt ook in aanmerking voor doctoraatsstudies.

Toelatingseisen

Bachelor's degree in stedelijke en regionale planning of een ander relevant vakgebied gelijkwaardig aan een Zweedse Kandidatexamen.

Engels dat overeenkomt met het niveau van het Engels in het Zweeds hoger secundair onderwijs (Engels 6 / B). Vrijstelling van Zweeds 3.

Speciale selectie

Selectie zal gebaseerd zijn op:

 • Academische verdiensten en Letter of Intent

Elke aanvrager dient daarom een intentieverklaring in het Engels bij te voegen waarin wordt uitgelegd waarom hij dit programma wil bestuderen en een samenvatting van zijn bachelor-essay of project. Als aanvragers in het bezit zijn van een diploma dat geen bachelor-essay of project bevat, moet hun intentieverklaring eerdere studies en academische activiteiten beschrijven die verband houden met de masteropleiding of de aangevraagde programma's.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the ... Lees meer

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the same spirit, the university offers many innovative educational programs, many of them with a clear vocational focus, leading to qualification as, for example, doctors, teachers, economists, and engineers. Lees Minder
Linköping , Norrköping , Linköping , Linköping , Lidingö + 4 Meer Minder