MSc in psychologie: klinische psychologie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Waarom blijven mensen te veel alcohol drinken, zelfs als ze echt willen stoppen? Waarom horen sommige mensen stemmen die niemand anders kan horen? Wat heeft walging met seks te maken?

Wat is een paniekaanval? Hoe effectief is mindfulness voor mensen die lijden aan een depressieve stoornis?

Je zult deze en soortgelijke andere vragen stellen tijdens je masterjaar Klinische Psychologie. Het programma richt zich op drie belangrijke, onderling gerelateerde onderwerpen:

 • Theorie: een beter begrip van psychopathologie
 • Diagnose: bepalen wat er aan de hand is
 • Interventie: verandering teweegbrengen

Deze master hanteert een evidence-based benadering in die zin dat het cursusmateriaal over deze drie gebieden is gebaseerd op bevindingen uit (experimenteel) empirisch onderzoek. Je leert hoe je wetenschappelijke bevindingen kunt toepassen op de klinische praktijk en hoe ervaringen in de kliniek kunnen worden vertaald in testbare onderzoeksvragen.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • Collegegeld van professionals uit het veld;
 • Fundamentele wetenschap ingebed in de klinische praktijk;
 • Sterke nadruk op bevindingen uit (experimenteel) klinisch onderzoek.

Programma

Jaar 1

Om te voldoen aan de vereisten voor dit mastertraject Klinische Psychologie, voltooi je 2 basiscursussen, 1 vaardigheidscursus, 2 keuzevakken, 1 methodecursus en een masterproef.

De masterproef heeft verschillende variëteiten maar omvat altijd de helft van de master (30 EC). Misschien wil je je masterproef in zijn geheel wijden aan onderzoek naar een klinisch relevant probleem. Voor dit doel kunt u betrokken zijn bij het testen van patiënten. Als alternatief kunt u deelnemen aan het testen van deelnemers zonder echte psychopathologie. Veel van de theorieën in de klinische psychologie zijn gebaseerd op experimentele studies die gericht zijn op het modelleren van klinisch relevante fenomenen in het psychologisch laboratorium.

Er is een optie om een praktische stage op te nemen in de eis van je masterproef. In dit geval ga je afzonderlijk onderzoek doen (meestal aan de universiteit) en klinisch werk (meestal in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg). Voor de klinische stage regelt u een plaats bij een gastinstelling in het land van uw keuze, buiten Nederland.

cursussen

 • Geselecteerde cursussen in andere tracks van de psychologie Master
  • Op feiten gebaseerde interventies (basis) (5 EC)
  • Multivariate modellen (methode) (5 EC)
  • Herhaalde maatregelen (methode) (5 EC)
 • Diagnostiek en interventies voor klinische psychologie (5 EC)
 • Diagnostische modellen en strategieën (keuzevakken) (5 EC)
 • Masterproef (5 EC)
 • Cognitieve modellen in psychopathologie (basis) (5 EC)
 • Klinische interventies en e-gezondheid voor volwassenen en jongeren (vaardigheden) (5 EC)
 • Testconstructie (methode) (5 EC)

Toelatingseisen

Nederlands diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Taaltest

Bachelorstudenten voldoen aan taaleisen. Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een HBO Toegepaste Psychologie bewijs leveren van bevredigende resultaten voor een van de standaardtests.

Vooropleiding

Om in aanmerking te komen voor toelating tot deze master, moet je een bachelor's degree in psychologie (of met een sterke focus op psychologie) van een onderzoeksuniversiteit hebben, op basis van brede psychologische kennis en vaardigheden, evenals geavanceerde statistische en methodologische kennis en vaardigheden . Voor sommige tracks is het mogelijk om een premaster te doen voor het geval je niet volledig aan de criteria voldoet.

Let op: voor de inschrijving voor de start van het masterprogramma in september 2021 is het zeer waarschijnlijk dat we een capaciteitsbeperking moeten opleggen aan het aantal studenten dat aan ons programma kan deelnemen. De regels voor de volgende selectie worden in de eerste helft van 2020 bekendgemaakt.

Internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Taaltest

Niet-native Engelse sprekers moeten het bewijs leveren van bevredigende resultaten voor een van de standaardtests.

Vooropleiding

Om in aanmerking te komen voor toelating tot deze master, moet je een bachelor's degree in psychologie (of met een sterke focus op psychologie) van een onderzoeksuniversiteit hebben, op basis van brede psychologische kennis en vaardigheden, evenals geavanceerde statistische en methodologische kennis en vaardigheden . Voor sommige tracks is het mogelijk om een premaster te doen voor het geval je niet volledig aan de criteria voldoet.

Let op: voor de inschrijving voor de start van het masterprogramma in september 2021 is het zeer waarschijnlijk dat we een capaciteitsbeperking moeten opleggen aan het aantal studenten dat aan ons programma kan deelnemen. De regels voor de volgende selectie worden in de eerste helft van 2020 bekendgemaakt.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

01 mei 2020

01 september 2020

EU / EER-studenten

01 mei 2020

01 september 2020

niet-EU / EER-studenten

01 april 2020

01 september 2020

Collegegeld

Nationaliteit Jaar honorarium Programma vorm
EU / EER 2019-2020 € 2083 full time
niet-EU / EER 2019-2020 € 14650 full time
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Als klinisch psycholoog op masterniveau heb je verschillende opties:

 • Klinische of professionele praktijk, zonder geavanceerde training:
  • Begeleider, coach
  • Psychologische werker
  • Beleidsvorming, management
  • Consultant, trainer
 • Klinische praktijk, met geavanceerde training:
 • In Nederland (alleen Nederlandse taalprogramma's)
  • Gezondheidszorgpsycholoog (2-jarig programma)
  • Klinisch Psycholoog (3-jarig programma bovenop de opleiding gezondheidszorgpsycholoog)
  • In Duitsland (alleen Duitse taalprogramma's),
  • Licentie als
  • Psychologische / Psychotherapeut / in (3 jaar voltijd of 5 jaar deeltijd)
  • om te worden betaald door de wettelijke ziekteverzekering.
  • Heilpraktiker Psychotherapie (HPG, geen extra vereisten)
  • om wettelijk patiënten te mogen behandelen, maar niet in aanmerking komen voor betaling door de wettelijke ziekteverzekering.

Onderzoek

Onderwerpen waarop de onderzoeksgroep zich richt:

 • Cognitieve bias
 • De rol van walging in seks
 • Serotonine, sociale interactie en depressie
 • Cognitieve processen bij psychotische stoornissen
 • De behandeling van gecompliceerd verdriet
 • Mindfulness, ontzag en verslaving
 • Trauma, geheugen en dissociatie
 • Eetstoornissen en lichaamsbeeld
 • Behandeling van angststoornissen
 • Cross-culturele klinische psychologie

De wereldwijde missie van de expertisegroep Experimentele psychotherapie en psychopathologie is om de belangrijkste kenmerken van psychopathologie die door veel van de psychiatrische aandoeningen worden gedeeld, te helpen verklaren en onze bevindingen te vertalen in klinische toepassingen.

Er zijn samenwerkingen met Mental Health Institutions (MHI's) zoals de polikliniek GGZ-Drenthe (bijvoorbeeld sectie psychotische aandoeningen) en het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Accare (bijvoorbeeld sectie angst- en stemmingsstoornissen, eten sectie stoornissen). Daarnaast nemen onderzoekers in de groep deel aan grootschalige longitudinale studies zoals de Nederlandse Studie naar Depressie

Onderwijzend personeel

Dr. Judith K. Daniels

 • Expertise: posttraumatische stressstoornis, dissociatie, neuro-imaging, traumatherapie
 • Cursussen: masterproef onderzoekstoezicht, klinische interventies en e-health voor volwassenen en jongeren
 • Mijn onderzoek richt zich op de langetermijngevolgen van jeugdtrauma. Ik bied masterproefbegeleiding op dit gebied. Ik bestudeer vooral patiënten die lijden aan posttraumatische stressstoornissen of dissociatieve aandoeningen. Hiertoe combineer ik neuro-biologische methoden zoals neuroimaging (fMRI) met gedrags- en zelfrapportagemethoden. Ik ben ook getraind in traumatherapie en geef mijn klinische kennis door in de praktijken die worden aangeboden in het Master-programma [link hier verwijst naar PSMKV-3). Een van mijn onderzoeksinteresses is daarom ook hoe therapeuten omgaan met het luisteren naar de traumaverhalen van hun patiënten en of ze 'secundaire traumatisering' ervaren.

Prof. Peter J. de Jong

 • Expertise: Cognitief

Dr. Rafaële JC Huntjens

 • Expertise: dissociatieve aandoeningen, trauma, geheugen
 • Cursussen: Cognitieve modellen in psychopathologie, Thematisch dissociatief; Capita Selecta Experimentele psychopathologie: dissociatieve stoornis en supervisie van masterproefonderzoek.
 • De belangrijkste focus van mijn onderzoek ligt op cognitieve en gedragsprocessen bij traumagerelateerde aandoeningen (dissociatieve aandoeningen en posttraumatische stressstoornis), met een speciale nadruk op geheugenprocessen.

Dr. Miriam JJ Lommen

 • Expertise: trauma en posttraumatische stressstoornis, angststoornissen, angstconditionering en cognitieve gedragstherapie.
 • Cursussen: Capita Selecta-therapie: behandelingsprotocollen; Cognitieve modellen in psychopathologie, thema dwangmatig gedrag, masterproef onderzoekstoezicht.
 • De combinatie van mijn onderzoek naar angst- en traumagerelateerde aandoeningen en de behandeling ervan, en mijn achtergrond als cognitieve gedragstherapeut passen perfect bij het onderwijzen van studenten over psychopathologie, inclusief het experimentele en klinische onderzoek op dit gebied, evenals fenomenologie en behandeling in de klinische praktijk.

Prof. Dr. Marieke Pijnenborg

 • Expertise: psychotische stoornissen, sociale cognitie, stoornissen in cognitief functioneren.
 • Cursussen: evidence-based interventies, thema psychose, Capita selecta diagnostische modellen en strategieën, masterproef onderzoek toezicht.
 • Mijn onderzoek: Cognitie bij psychotische stoornissen. Ik ben betrokken bij verschillende onderzoeken naar innovatieve behandelmethoden, zoals het trainen van sociale cognitie met Virtual Reality en het vergroten van de weerbaarheid van mensen met een psychotische stoornis door middel van kickboksen.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder