MSc in pedagogische wetenschappen: leren in interactie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Hoe leren studenten op school? Welke rol spelen individuele verschillen bij het leren? Hoe kun je leeromgevingen verbeteren om leerlingen optimaal te leren en te ontwikkelen?

Gemeenschappelijk voor alle processen waarnaar in de bovenstaande vragen wordt verwezen, is dat ze plaatsvinden terwijl en omdat we met elkaar omgaan. Interactie is de motor van leren en ontwikkeling, en is daarom de sleutel tot het verbeteren van het onderwijs.

Hoewel we deze interacties allemaal kunnen herkennen, leer je op het niveau van deze meester een wetenschappelijke, evidence-based benadering te volgen om deze dagelijkse interacties beter te onderzoeken. Deze master zoomt in op de complexe processen waarmee we academische vakken leren, cognitieve en metacognitieve vaardigheden ontwikkelen en sociale competenties verwerven.

Verschillende theoretische perspectieven en didactische benaderingen komen samen in het spoor van deze meester. Je zult leerprocessen in context begrijpen en in staat zijn om de uitdagingen te onderzoeken die zich voordoen bij het optimaliseren van leeromgevingen naar de behoeften van leerlingen.

Programma

Jaar 1

Het eerste semester is grotendeels gereserveerd voor methodologische en theoretische verdieping. De tweede helft van het eerste semester omvat ook een stage of professionele oriëntatie, waarbij de student het latere beroepsveld verkent op basis van een concrete vraag.

Het tweede semester is, naast het volgen van enkele cursussen, grotendeels gewijd aan het werken aan de masterproef, onder toezicht van een supervisor van een onderzoeksproject. Een forum is de voltooiing van dit deel. De student geeft een mondelinge presentatie met een debat over het onderzoeksproject.

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel

Toelatingseisen

Nederlands diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Vooropleiding

Toelichting op de tabel "Doorstroommogelijkheden". HBO-opleidingen zijn: ALO / CALO, PABO (van PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie.

Schriftelijk verzoek

Studenten met een

 • Ander bachelordiploma aan de RUG
 • Bachelordiploma aan een andere universiteit dan RUG
 • Niet verwant hbo- of universitair diploma
 • Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen van Onderwijskunde / Onderwetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG
Overige toelatingsvoorwaarden

Voor de toelatingseisen toegespitst op de tracks zie de pagina van Onderwijsinnovatie en Learning in Interaction.Vragen? Contacten voor vragen over toelating, de inhoud van de opleiding en meer vind je onder de knop Contact lager op deze pagina.

Internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Overige toelatingsvoorwaarden
 • Bachelor's degree in onderwijs of een bachelor's degree in een onderwerp gerelateerd aan onderwijs
 • Goede kennis van onderzoeksmethodologie en gerelateerde statistieken (een diagnostische test is beschikbaar op de website) * goede kennis van onderwijspsychologie
 • Geavanceerde analyse en synthetische cognitieve vaardigheden
 • Vereiste Engels: TOEFL 580 of IELTS 6.5
 • Alle aanvragen worden onderworpen aan een academische beoordeling door de toelatingscommissie

Taalvereisten

tentamen Minimale score
C1 Advanced (voorheen CAE) C1
C2 Proficiency (voorheen CPE) C2
IELTS algemene band 6.5
IELTS luistert 6
IELTS lezen 6
IELTS schrijven 6
IELTS aan het woord 6
TOEFL op papier 580
TOEFL computergebaseerd 237
TOEFL op internet gebaseerd 92

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

01 juni 2021

01 september 2021

EU / EER-studenten

01 juni 2021

01 september 2021

niet-EU / EER-studenten

01 juni 2021

01 september 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 15.000 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

De Master of Educational Sciences bereidt je voor op beleids- en adviesfuncties. U kunt leerlingen en leraren adviseren, maar ook schoolteams, besturen en beleidsmakers. Je behandelt leer- en organisatieproblemen, zoals de introductie van onderwijsinnovaties. Je kunt ook binnen de overheid werken aan onderwijsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe vormen en methoden van onderwijs.

Werkterreinen voor pedagogen:

 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, medewerker, medewerker kwaliteitszorg, studieadviseur, schooldecaan of loopbaanadviseur bij grote onderwijsinstellingen zoals universiteiten, lerarenopleidingen, middelbaar of hoger beroepsonderwijs of volwasseneneducatie.
 • Onderwijsbeleidsmedewerker bij de gemeentelijke, provinciale of nationale overheid
 • Voor educatieve begeleidingsdiensten als school, leraar of leerlingbegeleider / coach
 • De werknemer bij educatieve ondersteuningsdiensten
 • Beleidsmedewerker bij de koepelorganisaties van onderwijs of verenigingen
 • Schoolbegeleider / onderwijsmanager / coördinator binnen een onderwijsinstelling
 • (Plaatsvervangend) Directeur / management
 • Wetenschappelijk onderzoek: overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit - Ph.D .: beurzen voor oa de lerende leraar of onderzoeksmaster (als deelnemer)
 • Leraar middelbaar of hoger beroepsonderwijs (HBO / MBO)
 • De media (radio, televisie, pers) als educatieve journalisten

Onderzoek

GION: Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs

GION (Groningen Institute for Research and Education) levert een concrete bijdrage aan beter onderwijs door wetenschappelijk onderzoek. Onderwijs is beter als het gunstiger gevolgen heeft voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen. Het doel van het onderzoeksinstituut is om de kennis over het onderwijs te vergroten en de onderwijspraktijk te verbeteren. GION verricht daarom zowel fundamenteel onderzoek als onderzoek in opdracht.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek van GION richt zich op vier onderzoeksthema's:

 • Leerling, leraar en instructie

Onderzoek naar wat er in de klas gebeurt. Hoe leren studenten? Wat doen leraren in de klas? Op welke manieren kunnen we het leren van studenten verbeteren?

 • Schoolbesturen en onderwijsbeleid

Onderzoek uitgevoerd op het niveau van de school (organisatie). Hoe worden scholen beheerd? Hoe werken medewerkers en management samen? Op welke manieren kunnen we het onderwijsbeleid verbeteren?

 • Maatschappij, cultuur en politiek

Soms overschrijden onderzoeksvragen het niveau van de klas of school. Deze studies zijn breed, divers en richten zich op de sociale, culturele en / of politieke kant van het onderwijs. GION heeft bijvoorbeeld onderwijs- en onderzoeksenquêtes uitgevoerd naar het nationale niveau van leerlingen op het gebied van taal- en bewegingseducatie.

 • Educatieve onderzoeksmethoden

Sommige van onze onderzoekers richten zich op theoretische en fundamentele aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld naar de manier waarop onderzoek wordt uitgevoerd binnen het educatieve veld en naar welke methoden worden gebruikt.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder