MSc in opto-elektronica en fotonica

Algemeen

Beschrijving van opleiding

In de masteropleiding Opto-elektronica en fotonica verwerven de studenten een grondige kennisbasis en vaardigheden op het gebied van opto-elektronica en fotonica. Het programma is opgezet als een interdisciplinair cursusprogramma met ongeveer gelijke delen van geavanceerde cursussen (masterniveau) uit de natuurkunde en elektrotechniek en informatietechnologie. De afgestudeerden verwerven een diepgaande analytische vaardigheden en de vereiste vaardigheden voor disciplinair en interdisciplinair werk in onderzoek en ontwikkeling, met een bijzondere focus op moderne optische technologieën en opto-elektronische informatieverwerking. Het programma wordt volledig in het Engels aangeboden, kennis van het Duits is niet vereist, zodat onze afgestudeerden goed voorbereid zijn op de internationale arbeidsmarkt. Naast hoorcolleges en werkcolleges bevat het cursusprogramma een aanzienlijk deel van de praktijkgerichte praktijkcursussen, inclusief gevorderd laboratoriumwerk en numerieke modellering op de computer. Op deze manier, met een focus op optische technologieën, verwerven de studenten het vermogen om experimenten te ontwerpen, hun resultaten te analyseren en deze te gebruiken om toekomstige technologische ontwikkeling te bevorderen.

Als aanvulling op deze vakgerelateerde kwalificaties worden sociale vaardigheden, een besef van de verantwoordelijkheid van de wetenschap en de bereidheid om zich aan de regels van goede wetenschappelijke praktijk te houden verworven. Verder wordt het vermogen ontwikkeld om te debatteren over complexe wetenschappelijke onderwerpen en de eigen wetenschappelijke resultaten in relatie tot de huidige stand van het onderzoek en om zowel schriftelijke als mondelinge presentaties te geven.

In het eerste jaar bestaat het programma uit basisvakken en kernvakken, aangevuld met gevorderd laboratoriumwerk en algemene studies waarin aanvullende soft skills kunnen worden verworven. In het tweede jaar wordt een aantal keuzevakken gekozen en door middel van een uitgebreid labproject gaan de studenten zich specialiseren in een deelgebied waarin later ook de masterproef kan worden afgerond. Het masterexamen is bedoeld om na te gaan of de studenten de inhoud van het vak beheersen en het systematisch overzicht en de methodologische tools hebben verworven die nodig zijn voor onafhankelijk wetenschappelijk of technisch werk in het domein van optische technologieën.

Curriculum start in het wintersemester

csm_Verlauf_WiSe_03be6f916a.jpg

Paderborn University

Curriculum start in het zomersemester

csm_Verlauf_SS_76ce01950e.png

Paderborn University

Toelatingseisen

Bachelordiploma in

  • Natuurkunde (of een gelijkwaardige graad in natuurwetenschappen of ingenieurswetenschappen die fysische en wiskundige grondbeginselen en een cursus kwantumtheorie omvat)
  • Vloeiend in het Engels (geaccrediteerde verificatie is vereist)

Carrièreperspectieven

Omdat ze praktischer zijn dan een puur wetenschappelijke masteropleiding, maar toch veel van de academische strengheid behouden, zullen succesvolle afgestudeerden van het programma goed voorbereid en zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt. Naast bestaande technische industriële sectoren, zoals R&D, procestechniek, technische informatica en vele andere, opent het programma perspectieven in opkomende sectoren zoals de kwantumtechnologie, die nu al slimme, goed opgeleide afgestudeerden aantrekt voor de volgende generatie van tech start-ups.

Afgestudeerden die hun studie willen voortzetten na de masteropleiding, zijn hiervoor perfect geplaatst. Paderborn University is goed ingeburgerd als een centrum van opto-elektronica en fotonica-onderzoek en vooruitgang om te studeren voor een Ph.D. binnen een van de vele boeiende en internationaal actieve onderzoeksgroepen verloopt uiterst soepel.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Paderborn University is the University for the Information Society. Our strong foundation in computer science and its applications, as well as the importance of IT for a growing number of disciplines, ... Lees meer

Paderborn University is the University for the Information Society. Our strong foundation in computer science and its applications, as well as the importance of IT for a growing number of disciplines, are the pillars for this claim. But we want to achieve more: we want to contribute to the scientific and technical development of the information society, simultaneously critically reflecting these developments by taking into account the history, norms, and values of our society. Lees Minder