MSc in milieubeheer (afval, energie, water, olie en gas)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Geaccrediteerd door: CIWEM EI CIBSE

Milieu-uitdagingen vereisen complexe oplossingen, die wetenschappelijke, sociale, politieke en economische perspectieven samenbrengen. GCW's MSc Environmental Management biedt u het interdisciplinaire perspectief en de verschillende vaardigheden om milieuproblemen in een leidende rol op te lossen. U kunt uw gemeenschap helpen om op een verantwoorde manier met milieuoverwegingen om te gaan, een positieve impact te hebben en het algemeen welzijn te ondersteunen.

Het programma is geaccrediteerd door de Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM), de Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) en het Energy Institute (EI). Met de goedkeuring van vier prestigieuze professionele organisaties biedt de MSc Environmental Management een gerespecteerd diploma dat relevant is voor werkgevers over de hele wereld.

Je hebt de mogelijkheid om een ​​algemeen programma te voltooien - dat je een breed begrip geeft over een breed scala van milieudisciplines - of je kunt kiezen uit vier Pathways voor specialisatie.

  • Afval - Omdat de samenleving ernaar streeft om hulpbronnen efficiënter te gebruiken, moeten we ervoor zorgen dat afval op de juiste manier en veilig wordt beheerd. Je bestudeert duurzaam afvalbeheer, vervuild land en storttechniek, hergebruik en recycling in de verwerkende industrie en meer.
  • Energie - De wereldwijde vraag naar energie heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu, en hernieuwbare energie is slechts een deel van een bredere strategie. Je onderzoekt energietechnologie, hernieuwbare energie en bouw- en energieprestaties.
  • Water - Gemeenschappen zijn afhankelijk van schoon, overvloedig water om te overleven, maar er zijn uitdagingen op het gebied van watervoorraden over de hele wereld. Je bestudeert behandelingsvereisten voor de waterkringloop, beleidskaders voor het beheer van het aanbod, internationaal beleid, afvalwaterbehandeling en meer.
  • Olie en gas - Olie- en gasactiviteiten vormen een uitdaging voor het milieu, met name offshore-activiteiten. Je leert over het minimaliseren van de impact van emissies van olieproductie, onderzoek naar olie en gas en milieuregels.

Graduate prospects

Als afgestudeerde van GCU's MSc Environmental Management, heb je uitstekende carrièrevooruitzichten in zowel de publieke als de private sector. Afgestudeerden uit het verleden hebben werk gevonden bij organisaties zoals het Scottish Environmental Protection Agency (SEPA), internationale adviesbureaus waaronder Carl Bro Group, ERS Land Regeneration en Valpak, en andere overheidsinstanties en adviesbureaus.

Wat ga je studeren

De MSc Environmental Management bestaat uit acht modules die worden onderwezen. Drie verplichte modules, vier optionele modules en een Masters-project. Je hebt ook de mogelijkheid om je begrip van milieukwesties te verbreden via het algemene mastercurriculum of om modules te selecteren uit een van de vier specifieke Pathways ; afval, energie, water en olie en gas.

Gezondheid, veiligheid en milieubeheer

Deze module introduceert de gezondheids-, veiligheids- en milieueisen waarmee de industrie vandaag wordt geconfronteerd. Bestudeer de rol van wetgeving bij het bereiken van duurzaamheid en het gebruik van milieubeheer om de verantwoordelijkheid van bedrijven te verbeteren.

Klimaatverandering en koolstofbeheer

Onderzoek de mondiale problemen van klimaatverandering binnen de context van de gebouwde omgeving en leer een praktisch onderzoek te doen naar koolstofbeheer.

Energietechnologie

Verken conventionele en opkomende technologieën, waaronder terugwinning van afvalwarmte, energieopslag en brandstofcellen.

GIS en milieubeheer

Bestudeer de principes en concepten van GIS en zijn rol in milieubeheer.

Renewable Energy Technologies

Ontdek technologieën die ons in staat stellen om energie-efficiënter te worden, inclusief alternatieve energiebronnen, conversietechnologieën en duurzaam energiegebruik.

Waterkwaliteit en afvalwaterbehandeling

Onderzoek de waterkwaliteit en de levering van drinkwater in het VK.

Extra energiemodules omvatten:

Renewable Energy Technologies

Onderzoek de technologieën voor hernieuwbare energie die waarschijnlijk zullen slagen in het Verenigd Koninkrijk en andere gematigde landen, dat wil zeggen zonne-energie, energie uit afval, wind, waterkracht en biomassa.

Simulatie van gebouwen en energieprestaties

Bestudeer de factoren die de energie-efficiëntie van gebouwen bepalen, inclusief de eigenschappen van de stof en verwarmings- en ventilatiesystemen.

Extra afvalmodules zijn onder andere:

Duurzaam afvalbeheer

Onderzoek afvalbeheer en hoe het past bij duurzame ontwikkeling. Bestudeer de elementen van de afvalbeheershiërarchie en de betrokken milieu-, wetgevende, gezondheids- en operationele aspecten.

Geavanceerde afvalverwerkingstechnologieën

Ontwikkel inzicht in geavanceerde afvalverwerkingstechnologieën (AWTT) met het potentieel om de afhankelijkheid van stortplaatsen als afvalroute voor vast stedelijk afval (MSW) te verminderen.

Verontreinigde land- en stortplaatstechniek

Onderzoek naar het effectieve beheer van verontreinigde locaties en de wetenschappelijke, operationele, wetgevende en milieueffecten van de stortplaatsmethode.

Extra watermodules zijn onder andere:

Internationaal waterbeleid, waterveiligheid en waterkwaliteitsbeheer

Ontwikkel kennis van en inzicht in het internationale en Britse waterbeleid in een bredere beleidscontext. Onderzoek hoe het waterbeleid is ontwikkeld om specifieke waterrisico's aan te pakken en hoe dit van toepassing is op planning en industrie. Bestudeer de onderliggende concepten en perspectieven van waterveiligheid en de verbanden met waterschaarste.

Waterkwaliteit en afvalwaterbehandeling

Onderzoek de waterkwaliteit en levering van drinkwater in het VK. Verken technologieën voor de behandeling van afvalwater en de bestrijding van vervuiling van de binnen- en kustwateren.

Water Resource Management en Hydrology

Verken de fundamentele concepten die verband houden met de engineering en het beheer van waterbronnen, te beginnen met de geoklimatologische aspecten van water.

Extra olie- en gasmodules zijn onder andere:

De olie- en gasindustrie

Ontdek de fundamentele principes en activiteiten binnen de wereldwijde olie- en gasindustrie, inclusief juridisch eigendom van koolwaterstofreserves, strategische investeringen en de processen die betrokken zijn bij activiteiten stroomopwaarts en stroomafwaarts.

Olie- en gasexploratie

Ontdek de fundamentele processen die betrokken zijn bij olie- en gasexploratie te beginnen met de geologische oorsprong van olie- en gasreserves.

Milieureglementering en staatscontrole van olie en gas

Ontwikkel een begrip van hoe de staat de olie- en gasindustrie reguleert, met aandacht voor milieuregelgeving, de regulering van onderzoek en productie en, meer in het algemeen, de middelen waarmee de staat de exploitatie van olie- en gasreserves controleert.

Toelatingseisen

BSc Honours 2.2 of hoger in een geschikt gebied. Dit omvat alle energiegerelateerde graden, Milieuwetenschappen, Ontwikkelingsplanning, Human Settlement Planning, Geologie, Milieubeheer, Geografie, Chemische engineering, Bodem

Alle toelatingseisen die hier worden vermeld, moeten worden gebruikt als leidraad en geven het minimum weer dat moet worden overwogen voor deelname. Aanvragers die een voorwaardelijk aanbod van een plaats hebben gedaan, kunnen worden gevraagd om meer te bereiken dan is aangegeven.

Extra informatie

Andere academische en beroepskwalificaties

Elke aanvraag voor GCU wordt op individuele basis behandeld. Als u niet beschikt over de typische academische toegangskwalificaties, maar wel relevante werkervaring en / of studiepunten van erkende beroepsorganisaties kunt aantonen, komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan deze cursus via het programma Erkenning van voorafgaand leren van de universiteit.

Internationale Pathways

Als u niet voldoet aan de Engelse taalvereisten, komt u mogelijk in aanmerking voor het Engelse universitaire studieprogramma.

Honoraria en financiering

Het collegegeld dat u betaalt, wordt meestal bepaald door uw tariefstatus. Wat is de status van mijn studententoeslag?

Collegegeld 2018/19

  • Thuis: £ 5500
  • RUK: £ 5500
  • EU: £ 5500
  • Internationaal: £ 12600

Als u begint met uw studie in september 2018 of januari 2019, zijn dit de jaarlijkse of modulekosten die gelden voor de duur van uw cursus; de kosten kunnen echter worden gewijzigd. Lees onze tarieven en ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie over hoe kosten kunnen veranderen.

Bijkomende kosten

Naast het cursusgeld, kunt u tijdens uw verblijf aan de universiteit extra kosten tegenkomen.

Beurzen

We bieden hoogwaardig onderwijs voor een eerlijke prijs; als de universiteit voor het algemeen welzijn zetten we ons in om toegankelijk hoger onderwijs aan getalenteerde studenten aan te bieden door ons collegegeld laag te houden en een royaal studiebeurspakket van meer dan £ 2,5 miljoen per jaar te bieden.

Als je vragen of vragen hebt over beurzen beschikbaar voor 2018/19, neem dan gerust contact op met het studentonderzoeksteam.

Internationale startdatums voor studenten

Voor nieuwe internationale studenten starten oriëntatie-evenementen op 14 september 2018. Deze extra tijd is speciaal ontworpen om nieuwe internationale studenten te helpen zich te vestigen in het Verenigd Koninkrijk en de GCU voorafgaand aan de start van de algemene inductie van studenten en lesgeven.

Er zullen tijdens deze periode heel veel leuke en informatieve activiteiten plaatsvinden, waaronder rondleidingen op de campus en in de stad, en welkomstevenementen waar u andere internationale studenten kunt ontmoeten.

accreditatie

Dit programma is geaccrediteerd door de Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM), de Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) en het Energy Institute (EI). Met de goedkeuring van vier prestigieuze professionele organisaties biedt de MSc Environmental Management een gerespecteerd diploma dat relevant is voor werkgevers over de hele wereld.

Waarom kiezen voor dit programma?

Deze cursus heeft tot doel de kritische intellectuele en praktische vaardigheden van de studenten te ontwikkelen in het verzamelen, analyseren, interpreteren en begrijpen van gegevens met betrekking tot milieuvervuiling. De cursus heeft tot doel de studenten te voorzien van actuele kennis en vaardigheden om hen uit te rusten voor een loopbaan in milieubeheer, afvalbeheer of in de olie- en gassector. Het zal de vaardigheden van de studenten ontwikkelen bij het toepassen van geavanceerde vaardigheden om milieuproblemen op te lossen, met behulp van een kritische en holistische benadering. Het MSc Environmental Management-programma zal de interpersoonlijke, communicatieve en andere overdraagbare vaardigheden van studenten verbeteren zodat ze bekwaam zijn om op leidinggevende posities in de industrie te werken. Met dit programma kunnen studenten onderwijskwalificaties verwerven waarmee ze door professionele instanties erkenning kunnen krijgen. Het is bedoeld om studenten de mogelijkheid te bieden om milieuproblemen kritisch te onderzoeken met anderen met verschillende opleidingsachtergronden, waardoor hun standpunten over dergelijke kwesties worden uitgebreid; om de studenten verder te ontwikkelen. Deze MSc ontwikkelt vaardigheden in onderzoeksmethoden en -praktijken, zodat ze geavanceerd onderzoek kunnen doen in milieu-, afval- of olie- en gasonderwerpen. Het programma stelt studenten in staat om deel te nemen aan levenslang leren, onderzoek en creativiteit getemperd door wetenschappelijke discipline en sociaal bewustzijn.

Optionele Pathways

De MSc Environmental Management (Waste) Pathway is specifieker, omdat het studenten in staat stelt om vaardigheden en kennis te ontwikkelen in moderne afvalbeheerpraktijken, voor degenen die van plan zijn een carrière op dat gebied na te streven.

De (olie en gas) Pathway is om studenten in staat te stellen een olie- en gasgerelateerde specialisatie te ontwikkelen in het kader van energie- en milieubeheer en voort te bouwen op hun eerdere kwalificaties en ervaring.

Het (water) Pathway is ontworpen om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen van studenten die een carrière in de water- / afvalwatersector willen ontwikkelen.

De (energie) Pathway legt specifieke nadruk op de milieugevolgen van energiegebruik en de kansen via hernieuwbare energietechnologieën om een ​​koolstofarme economie te ondersteunen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

GCU's vast IT, engineering and construction experience is housed within the School of Engineering and Built Environment. Our supportive staff are experts in their field; well-connected frontrunners in ... Lees meer

GCU's vast IT, engineering and construction experience is housed within the School of Engineering and Built Environment. Our supportive staff are experts in their field; well-connected frontrunners in areas such as IT security and web development, environmental science, telecommunications, surveying and building services. Our research into built environment and connections with industry leaders in growing markets such as games design make us an exciting choice for students, staff and researchers. Lees Minder