MSc in landschapsarchitectuur

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Overzicht

Landschapsarchitectuur wordt soms omschreven als 'tekenen in de topografie', maar het vak omvat veel meer. Tijdens de masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam verwerf je de kennis, het inzicht en de vaardigheden die het mogelijk maken om ruimtelijke problemen op te lossen door middel van ontwerp en om licht te werpen op nieuwe topografische situaties. Dit gebeurt op verschillende schaalniveaus, van een tuin tot de regio.

Je leert niet alleen om nieuwe elementen, zoals water, infrastructuur, gebouwen of groen, te verzoenen met de bestaande kwaliteiten en mogelijkheden van de natuurlijke en historische omgeving, maar ook hoe je een proces in gang zet dat door een toenemend aantal partijen wordt aangehouden. . Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het werk, omdat hieruit oprecht begrip en innovatie kunnen voortvloeien. Dat betekent ook dat je meer inzicht krijgt in andere factoren dan de ruimtelijke: de gebruikers, de makers en de managers. Bovenal is de landschapsarchitect zich expliciet bewust van de invloed die de tijdsfactor heeft op de kwaliteit van de omgeving en kan deze zijn werk laten doen. Door de juiste basisvoorwaarden te introduceren, ontstaat een hoogwaardige buitenomgeving.

Interdisciplinair en internationaal

Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn onafhankelijke disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is het enige Nederlandse ontwerpstudieprogramma dat deze drie ruimtelijke disciplines in combinatie aanbiedt. Door u te richten op de essentie en vaardigheden van uw beroep en tegelijkertijd gedeeltelijk in interdisciplinaire groepen te werken, bent u voorbereid op een geïntegreerde professionele praktijk in het huidige werkveld, waar er een toenemende vraag is naar uw specifieke ontwerpvaardigheden binnen vervagende grenzen. Werken in een internationale context wordt ook steeds belangrijker. De Academie onderhoudt ook een actief netwerk van buitenlandse studieprogramma's, waardoor studenten en docenten op kleine schaal worden uitgewisseld, en is lid van de Europese Vereniging van Bouwkundig Onderwijs (EAAE).

Inspirerende omgeving

De Academie van Bouwkunst Amsterdam is een kleinschalig studieprogramma in het centrum van de stad. Alle elementen van het stedelijk landschap die hier worden bestudeerd en geleerd, zijn herkenbaar in de context die ons omringt. Op deze manier worden de stad en het omringende landschap uw laboratorium, als sociale structuur, historisch kunstwerk en duurzame ontwerpopdracht. Tegelijkertijd is het werk van de studenten ook waardevol voor de omgeving zelf. Door de ontwerpen die de Academie op de agenda zet en de ontwerpen die de studenten maken, creëren we keer op keer een parallelle realiteit, die zichzelf kan handhaven in termen van de kracht van expressie.

Afgestudeerden van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam kunnen zich als landschapsarchitect aanmelden bij het Nederlandse architectenregister.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

We stand for an open and inquiring attitude, for experimentation, and we encourage students to adopt their own position. We consider the city of Amsterdam to be the laboratory for the design assignmen ... Lees meer

We stand for an open and inquiring attitude, for experimentation, and we encourage students to adopt their own position. We consider the city of Amsterdam to be the laboratory for the design assignments of our students and lecturers. Lees Minder