MSc in landbeheer: recht, financiën, onroerend goed en natuurlijke hulpbronnen

Algemeen

2 locaties beschikbaar
Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Studieprogramma

Dit specialisatietraject richt zich op hoe land en natuurlijke hulpbronnen worden benaderd, beheerd en hoe deze aspecten bijdragen aan, of belemmeren, de ontwikkeling van rechtvaardige en duurzame steden. Het pakt het belang van landbeheer aan bij het ondersteunen van duurzame en veerkrachtige stadsontwikkeling op sociaal, economisch en milieugebied. Belangrijke onderwerpen zijn nederzetting informaliteit, verplaatsing en gentrificatie.

Het programma Land Management: Law, Finance, Real Estate and Natural Resources is een specialisatietraject binnen de MSc in Urban Management and Development , dat studenten de mogelijkheid biedt om de complexe, gelaagde uitdagingen van land-, water- en natuurlijke hulpbronnenbeheer aan te pakken in steden. Deze uitdagingen liggen aan de basis van enkele van de meest urgente problemen waarmee lokale overheden worden geconfronteerd: lokale economische ontwikkeling, strategische en fysieke planning, de bouw van sociale huisvesting, het verstrekken van infrastructuur en basisdiensten en het initiëren van maatregelen voor armoedebestrijding. Het specialisatiespoor hanteert een bestuurlijke benadering van deze kwesties en het benadrukt de aard en het gedrag van stedelijk landbeheer, evenals publieke en private actoren die actief zijn in stedelijke gebieden, zoals overheden, grondbezitters, vastgoedontwikkelaars en grondmakelaars. Studenten analyseren landbeheer in verband met: landrechten en de rechtsstaat; grondmarkten en financiën; en het concept van stedelijke veerkracht in relatie tot geïntegreerd beheer van land, water en natuurlijke hulpbronnen.

Pedagogische spellen zijn een essentieel onderdeel van deze specialisatie, waarbij deelnemers strategieën moeten ontwikkelen die verschillende beleidsmaatregelen en instrumenten voor landbeheer en planning combineren, om meerdere belanghebbenden en instellingen samen te brengen om te werken aan stedelijke en peri-urbane sociale, economische en ecologische uitdagingen.

Cursus Doelstellingen

Aan het einde van de cursus moeten deelnemers in staat zijn om:
 • Identificeren, voorstellen en presenteren van strategieën (verordeningen, beleid, programma's en instrumenten) om problemen in verband met landrechten, eigendomsrechten en toegang tot landkwesties in stedelijke en peri-urbane gebieden op te lossen.
 • Analyseer de aard van complexiteit op stedelijke landmarkten, en de behoefte aan geïntegreerde, jurisdictieoverschrijdende oplossingen voor land- en milieu-uitdagingen.
 • Evalueer de veelzijdige principes van 'veerkracht' en 'risico' en de toepassing van deze principes op landgebruik, waterbeheer en milieubeleid in stedelijke gebieden.

Hoe is je jaar georganiseerd?

In het eerste en tweede blok deelt het programma cursussen over stedelijke theorie, bestuur, beleid, planning en publiek-private samenwerkingsverbanden, en lokale overheidsfinanciën en -investeringen met de andere specialisatiesporen. Uw opdrachten binnen de cursusmodules, evenals de actieplanningsworkshop, zijn echter altijd track-specifiek. In het derde blok van het programma zijn je cursussen alleen track-specifiek met de mogelijkheid om een extra keuzevak te volgen. In het vierde blok van het programma zul je je onderzoeksvaardigheden versterken door middel van cursussen en workshops voor onderzoeksmethoden en je masterproef schrijven over een onderwerp dat relevant is voor je specialisatietraject. Enkele voorbeelden van onderzoeksonderwerpen worden hieronder vermeld. Andere onderwerpen kunnen ook worden geaccepteerd als ze zijn goedgekeurd door de coördinatoren van het specialisatiespoor en de scriptiebegeleider.

Voorbeelden van scriptieonderzoek

Landrechten en de rule of law-cluster

 • Ontwikkelingen voor gemengd gebruik implementeren: een perspectief van eigendomsrechten, een case study van Kampala Capital City, Oeganda
 • Zich buitengesloten voelen: onderzoek naar het vermeende falen van het inclusieve huisvestingsprogramma van Baltimore via een raamwerk voor speltheorie
 • Effecten van grootschalige landverwerving (landroof) door buitenlandse investeerders en stadsprestaties voor de landrechten van de inheemse bevolking. Case study Nungwi Zanzibar, Tanzania

Cluster landeconomie en financiën

 • Belasting op grondwaarde en speculatie op grond; het geval van Sao Paulo, Brazilië
 • Investeringen in infrastructuur en landwaarde-opname: een case study van de gemeentelijke assemblee van Ejisu-Juaben, Ghana
 • Hoe investeringen in stedelijke diensten kunnen worden gefinancierd door het instrument voor de waardebepaling van grond, "Verkoop van ontwikkelingsrechten". De zaak Curitiba, Brazilië

Land- en watercluster

 • Blauwgroene infrastructuur in Ho Chi Minh-stad, Vietnam: een MOTA-analyse
 • De invloeden van Sponge City op de waarde van onroerend goed in Wuhan, China
 • Ruimte voor de vulkaan? Vormgeven van de risicobeheerstrategieën van huishoudens in gebieden die gevoelig zijn voor het Lahar-risico in Latacunga - Ecuador
 • Huishoudenscontext en operationalisering van stedelijke veerkrachtdoelstellingen. Een case study van autonome respons van huishoudens in Cagayan de Oro City, Filippijnen.
Programma Curriculum

Blokken 1 en 2 - oktober tot januari

 • Stedelijke theorie
 • Lokale overheidsfinanciën en investeringen
 • Actieplanning workshop

Blok 3 - januari tot april

 • Landrechten en de rechtsregels
 • Landmarkten en financiën
 • Land, water en natuurlijke hulpbronnen

Blok 4 - april tot september

 • Onderzoeksmethoden en -technieken
 • Stedelijke onderzoekworkshops
 • Veldwerk en masterproef
  • Het onderzoeksproces voor het proefschrift is verdeeld in drie hoofdstappen:
  • Het onderzoeksvoorstel
  • Gegevensverzameling en gegevensvoorbereiding
  • Data-analyse en scriptie schrijven

Waarom studeren Master Land Management: Law, Finance, Real Estate and Natural Resources

De manier waarop land en natuurlijke hulpbronnen worden benaderd en beheerd, is van invloed op de ontwikkeling van rechtvaardige en duurzame steden. Door de toenemende verstedelijking komen natuurlijke hulpbronnen onder druk te staan, wordt de ongelijkheid tussen belanghebbenden in de stad groter, neemt het risico op rampen toe en draagt het bij aan niet-duurzame patronen voor stedelijke ontwikkeling. Goed bestuur heeft de capaciteit om elk van deze kwesties te beantwoorden door de relaties, conflicten en dynamiek aan te pakken die zich voordoen in stedelijke en peri-urbane ruimtes. In dit programma behaal je de kwalificaties om een professional in stadsontwikkeling te worden die gespecialiseerd is in het beheer van deze stedelijke landkwesties.

"De internationale sfeer bij IHS gaf me het gevoel dat ik in een groot gezin ben. Ik heb echt genoten van de innovatieve leermethoden die games gebruikten om het begrip te verdiepen."

Jeremy Christopher Adinugroho, Indonesië

Alumnus Stedelijk Beheer & Ontwikkeling

Waarom studeren aan IHS, Erasmus University Rotterdam ?

Verdien je MSc-diploma van een top 100-universiteit

Bekend om zijn academische strengheid en hoge kwaliteit van onderwijs, staat de Erasmus Universiteit Rotterdam consequent in de top 3% van 's werelds beste universiteiten.

Onze lesmethoden zijn uniek

Naast IHS-onderwijs- en onderzoeksactiviteiten werken onze faculteitsleden in het veld aan praktijkcases over de hele wereld. Uitdagingen, lessen en vragen uit deze verschillende contexten worden teruggebracht naar de klas en verweven in ons curriculum.

Je past alles toe wat je leert - geen droge theorie

Studenten leren door een combinatie van lezingen, real-life case studies, discussies, debatten, simulatie-omgevingen, schriftelijke opdrachten en groepswerk. Veldbezoeken en projecten in Rotterdam en andere Nederlandse steden bieden uit de eerste hand blootstelling aan lokale stedelijke problemen. Studenten hebben de mogelijkheid om hun scriptieveld in het buitenland af te ronden en zich onder te dompelen in een relevante stedelijke context om gegevens te verzamelen.

We bieden een echt internationale en gevarieerde omgeving

Het IHS-klaslokaal bestaat uit professionals uit het middenniveau en pas afgestudeerden met rijke en gevarieerde ervaringen uit meer dan 45 landen. Typische achtergronden zijn architectuur, engineering, planning, economie, sociale wetenschappen, milieuwetenschappen en huisvesting.

Studie in Rotterdam - een knooppunt van duurzame stedelijke innovatie

Iconische architectuur, baanbrekende stadsplanning en een gevierde multiculturele bevolking hebben Rotterdam in de voorhoede van innovatie en teelt in de stedelijke wereld gebracht.

Geniet van gastdocenten van UN-Habitat en andere belangrijke stakeholders in het stedelijke veld

IHS werkt samen met wereldleiders op het gebied van stedelijke ontwikkeling, waaronder UN-Habitat, Cities Alliance en ICLEI, en met toonaangevende universiteiten in Nederland en de rest van de wereld om te zorgen voor extra academische middelen voor onze studenten.

Wat zijn enkele speciale kenmerken van deze track?

Naast het behalen van je MSc-diploma van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een instelling die consequent tot de top 3% van 's werelds beste universiteiten behoort, betekent het bestuderen van de track Urban Land Governance for Sustainable Development ook dat je:

Pas uw bevindingen toe in een simulatie van een landhof

Praktijkervaring van studenten door theorie toe te passen in gesimuleerde leeromgevingen zoals de rechtbank.

Onderzoek de effecten van verstedelijking in een laboratorium

Gebruik een computerlab om het effect van verstedelijking op de leefomstandigheden van al diegenen die in en rond steden wonen te onderzoeken.

Profiteer van case study-driven leren

Kom meer te weten over stedelijke innovaties tijdens excursies in heel Nederland.

Vaardigheden opdoen in geïntegreerd management

Leer hoe u land, water en natuurlijke hulpbronnen op een geïntegreerde manier beheert.

Meer informatie over het gebruik van GIS

Gebruik GIS-software om recente stedelijke ontwikkelingsprocessen in geselecteerde case study-gebieden te verkennen met behulp van zeer gedetailleerde ruimtelijke gegevens.

Laatst bijgewerkt op sep 2020

Over de school

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS ... Lees meer

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS, and two research institutes RISBO and DRIFT are linked to the faculty. Our education is small-scale and based around Problem Based Learning (PBL). Being connected to the professional field is another characteristic of our study programmes. Lees Minder
Rotterdam , Rotterdam + 1 Meer Minder