MSc in kwantitatieve economie en financiën

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Over

De Master of Science in Quantitative Economics and Finance is een eenjarig programma dat zeer getalenteerde studenten blootstelt aan fundamentele onderzoeksmethoden op het gebied van economie en financiën. Het programma bereidt zich voor op een loopbaan in de academische wereld, openbare instellingen en hoogwaardige banen in de industrie. Voor de beste afgestudeerden is het een uitstekende route voor toelating tot de Doctoral School of Economics and Finance van de Universiteit van Luxemburg.

De MSc in Quantitative Economics and Finance voldoet aan de hoogste internationale normen en is te vergelijken met het eerste jaar van doctorale programma's aan de beste universiteiten in de VS of het VK. In het tweede semester moeten studenten een masterproef schrijven. Nauwe banden met de onderzoeksafdelingen van de Universiteit voor economie en financiën verzekeren individuele begeleiding door docenten.

5 redenen om kwantitatieve economie en financiën in Luxemburg te studeren

 • Maak kennis met de onderzoeksgrens in economie en financiën.
 • Sterke links naar onderzoek uitgevoerd bij de economische en financiële afdelingen van Uni.lu.
 • Het curriculum voldoet aan de hoogste internationale normen van het eerste jaar - doctorale studies.
 • Krijg kennis en vaardigheden voor een carrière in de academische wereld, openbare instellingen of de industrie.
 • Onderzoek in een van Europa's toonaangevende financiële centra.

Toepassing

Toelatingseisen

Kandidaten moeten vier jaar universitaire studies met succes hebben afgerond (240 ECTS), meestal een bachelordiploma en eenjarige masteropleiding of gelijkwaardig, in economie, financiën, bedrijfskunde, management, wiskunde, sociale wetenschappen of een verwante discipline.

Alle niet-Engelstalige native speaking-aanvragers moeten de bekwaamheid van het Engels op B2-niveau kunnen aantonen, met de volgende minimumresultaten:

 • TOEFL iBT: 87/120
 • TWE: 5
 • IELTS: 5.5-6.5
 • Cambridge ESOL: B2

Van formele testresultaten kan worden afgezien als de student eerder een eerdere graad heeft behaald aan een Engelssprekende universiteit of een ruime ervaring heeft met het professioneel gebruiken van het Engels. Relevant bewijsmateriaal moet door de aanvrager worden ingediend als zij op deze basis van toepassing zijn.

Toepassingsbestand

Als onderdeel van het aanvraagproces moeten aanstaande studenten de volgende documenten leveren:

 • Volledige transcripties (Bachelor, Master of equivalent), incl. een officiële Engelse vertaling als het origineel niet in het Engels is.
 • Diploma's van eerdere graden (Bachelor, Master of equivalent) of andere bevestiging van voltooiing (indien diploma nog niet beschikbaar), incl. een officiële Engelse vertaling als het origineel niet in het Engels is.
 • Een afzonderlijke lijst van relevante statistische cursussen die gevolgd werden als onderdeel van het vooropleiding, incl. een titel, korte beschrijving en behaalde cijfer. Als de student geen statistische cursussen heeft gevolgd, moet dit worden vermeld.
 • Algemene GRE-testscores (pdf is voldoende).
 • Curriculum vitae.
 • Motivatiebrief / persoonlijke verklaring.
 • Bijkomende documenten, zoals een kopie van het paspoort of identiteitskaart, foto's, enz., Kunnen worden vereist door de afdeling Studentenvoorzieningen (SEVE).

Selectie proces

Studenten worden geselecteerd op basis van hun sollicitatiebestand. Het aanvraagdossier wordt beoordeeld door de toelatingscommissie, die ook interviews kan afnemen met kandidaten op de shortlist.

Beoordelingscriteria zijn onder meer:

 • Bestaande kennis, vaardigheden en competenties verworven tijdens de undergraduate-graad.
 • Academisch record en behaalde graden (inclusief algemene GRE-testscores).
 • Professionele ervaring.
 • Motivatie, extracurriculaire en andere ondersteunende activiteiten, betrokkenheid bij het hoger onderwijs en leren.

De aanvraagperiode begint op 15 februari voor intake in september 2019. Er zijn twee golven van toelatingsbesluiten met respectievelijke deadlines voor de aanvraag: 30 april en 31 juli. Het toelatingsbesluit wordt binnen twee weken na de respectieve deadline bekendgemaakt.

Vroegtijdige toepassing wordt ten zeerste aanbevolen, omdat op verdiensten gebaseerde financiële steun wordt toegekend op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Studentenvisa

Niet-EU / EER-studenten worden geadviseerd om de applicatiepagina van de studentendienst (SEVE) te raadplegen, die informatie bevat over het visumaanvraagproces (zie met name punt 4).

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Economie en Financiën beveelt niet-EU / EER aanvragers aan om:

 • Raadpleeg hun plaatselijke consulatenkantoor in Luxemburg of andere bevoegde autoriteiten voor volledige informatie over de vereisten voor visumaanvragen en de benodigde documentatie;
 • Minimaal drie maanden toestaan voor de afronding van de visumaanvraagprocedure;
 • Plan voldoende tijd om een deel van de vereiste documentatie te verkrijgen. De afgifte van een politieverslag kan bijvoorbeeld enkele weken / maanden duren, afhankelijk van het land waar u woont;
 • Lees aandachtig en volg de stappen die worden beschreven door de SEVE-toepassingspagina met betrekking tot de validatie van niet-EU / EER-uitgegeven academische graden en diploma's.

vergoedingen

Het programma heft een bedrag van € 200 per semester administratiekosten.

Op verdienste gebaseerde financiële hulp in de vorm van studentenbanen en beurzen is beschikbaar voor een beperkt aantal toegelaten studenten. Deze financiële ondersteuning bedraagt ongeveer 550 euro per maand.

Luxemburgse staatsburgers en niet-staatsburgers die meer dan vijf jaar in het land hebben gewoond / kinderen zijn van ouders die in Luxemburg in loondienst werken, kunnen in aanmerking komen voor CEDIES, financiële steun van de Luxemburgse overheid.

De MSc in Quantitative Economics and Finance wordt volledig in het Engels gegeven.

leerplan

De MSc in Quantitative Economics and Finance wordt in twee semesters onderwezen. Het curriculum is ontworpen rond de belangrijkste pijlers van beide disciplines: wiskunde en statistiek, econometrie, macro- en micro-economie, financiële theorie, algemene evenwichtstheorie en empirische analyse. Daarnaast kunnen studenten kiezen uit een aantal optionele cursussen, die verschillende gebieden van theorie en beleid behandelen.

In hun laatste semester voltooien studenten een masterproef. Onderwerpen voor de masterproef worden gecoördineerd samen met de programmadirecteur en scriptiebegeleider. De masterscriptie is een origineel onderzoek dat een grondig begrip van het gekozen onderwerp en de geschikte onderzoeksmethodologie moet demonstreren. Het afstudeerproject eindigt met openbare verdediging.

Leerresultaten

 • Mogelijkheid om een Ph.D. in economie of financiën.
 • Methoden en hulpmiddelen om economische verschijnselen in een complexe, gegevensgestuurde wereld te analyseren.
 • Vaardigheden om wetenschappelijk onderbouwd wetenschappelijk advies te verstrekken.
 • Kritisch denken, vermogen om onafhankelijk onderzoek uit te voeren en de bevindingen ervan te communiceren.
 • Blootstelling aan de onderzoeksomgeving van de afdelingen economie en financiën van de Universiteit van Luxemburg.

Careers

De MSc in Quantitative Economics and Finance is gelijk aan het eerste jaar van de doctorale opleiding en afgestudeerden komen in aanmerking voor een aanvraag bij de University of Luxembourg Doctoral School in Economics and Finance.

Afgestudeerden van de MSc in Quantitative Economics and Finance zullen ook werk vinden op de dynamische en internationale banenmarkt van Luxemburg. Ze zijn vooral geschikt voor banen bij centrale banken, particuliere banken, verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten, Europese en nationale instellingen of statistische diensten.

Werk visums

Niet-EU / EER-studenten die hun masterdiploma aan de universiteit van Luxemburg hebben behaald, komen in aanmerking voor een Luxemburgse werkvergunning voor een duur van maximaal vier jaar, te beginnen in de periode onmiddellijk na het einde van hun studie.

Programma in één oogopslag:

 • 60 ECTS (30 ECTS per semester)
 • Wordt in het Engels gedoceerd
 • Intake: 15 studenten per jaar
 • € 200 per semester
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

The Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) at the University of Luxembourg offers a unique academic and research environment. Teaching and research benefit from the proximity of the European in ... Lees meer

The Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) at the University of Luxembourg offers a unique academic and research environment. Teaching and research benefit from the proximity of the European institutions, Luxembourg’s leading international financial centre and its vibrant business community. Institutional and private sector partnerships, sponsored Chairs and a growing network of international partner universities make the FDEF a vibrant academic hub at the heart of Europe. Lees Minder