MSc in internationale ontwikkelingsstudies

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het programma biedt inzicht in wereldwijde sociale, politieke en economische veranderingen. De opleiding biedt een kritisch inzicht in de geschiedenis en huidige dynamiek van globalisering en de impact ervan op samenlevingen en omgevingen.

Waar kun je deze kwalificatie voor gebruiken?

Studenten vinden werk in een breed scala van nationale en internationale instellingen, overheidsinstanties, niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, multilaterale en bilaterale hulporganisaties, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Wat ga je leren?

De mate onderscheidt zich door het gecombineerde gebruik van op onderzoek gebaseerde pedagogiek en praktijkstudie en -praktijk als de basis om te begrijpen wat ontwikkeling betekent en hoe het wordt toegepast in een complexe en veranderende mondiale context. Studenten zullen een stevige basis krijgen in de concepten, theorie en praktijk van internationale ontwikkeling, en leren over voorwaarden voor menselijke ontwikkeling op lokaal en mondiaal niveau, evenals de relaties tussen ontwikkeling en ecologische processen.

Korte beschrijving

Het diploma is georganiseerd als een voltijds programma over een periode van 2 jaar met 120 studiepunten. Alle lessen zijn in het Engels; er moet worden voldaan aan de basisvereisten met betrekking tot Engelse kwalificaties. De graad bestaat uit een reeks cursussen inclusief een masterscriptie. Studenten hebben de keuze tussen een proefschrift van 30 of 60 punten. Studenten worden aangemoedigd om hun proefschrift te schrijven op basis van onderzoek uitgevoerd in 'veld' omstandigheden in het globale noorden en zuiden. Het eerste jaar bestaat uit cursussen over ontwikkelingstheorie en -beleid, onderzoeksmethodologie plus keuzevakken. Veldcursussen, die waardevolle praktische ervaring bieden, worden aangeboden als keuzevakken en worden meestal gevolgd door veldonderzoek voor de masterproef. Studenten ontwerpen een individueel studieplan tijdens het eerste semester. Verplichte cursussen kunnen worden afgewezen voor studenten met een sterke achtergrond in het onderwerp. De scriptie wordt meestal geschreven in het laatste voorjaarssemester.

Je zult de verbanden en politieke en economische processen in het globale noorden en zuiden begrijpen en de nodige analytische en praktische vaardigheden verwerven om te werken op het gebied van internationale ontwikkeling.

Leerresultaten

Na het voltooien van dit studieprogramma moeten de studenten over de volgende competenties beschikken:

Kennis:

 • Begrijp de betekenis van ontwikkeling, de verschillende benaderingen en theorieën met betrekking tot de dynamiek van ontwikkeling en de kritiek hierop.
 • Een gespecialiseerd inzicht in een bepaald ontwikkelingsgebied, bijvoorbeeld armoede, voedselzekerheid of instellingen.
 • Kennis van theorieën en kennis van begrip van verschillende opvattingen over ontwikkeling, inclusief de disciplinaire en interdisciplinaire interpretaties.

Vaardigheden:

 • Benutten van de competentie in het plannen en uitvoeren van veldonderzoek, projectbeheer en ontwikkelingswerk, het kritisch beoordelen van nieuwe academische ontwikkelingen, zowel binnen het gebied van ontwikkelingsstudies als beleidsrichtlijnen.
 • Interdisciplinaire analyses van ontwikkelingsvraagstukken uitvoeren en eerdere ervaringen met verschillende beleidsinstrumenten evalueren in samenwerking met collega's uit andere wetenschapsgebieden.
 • Gebruik verschillende inzichten en methoden van sociale relaties en drijfveren van verandering.
 • Analyseer oude en nieuwe richtingen binnen sociale wetenschappen in het begrijpen van armoede, vermogensopbouw, rechtenontwikkeling en conflicten.
 • Evalueer en gebruik primaire, secundaire en tertiaire gegevensbronnen.
 • Ontwikkel een kritisch perspectief op machtsverhoudingen, ethische kwesties en waardenconflicten die verband houden met sociale en ecologische veranderingsprocessen.
 • Draag bij aan sociale innovatie en stel nieuwe oplossingen voor ontwikkelingsuitdagingen voor.

Algemene competentie:

 • Plan en voer onafhankelijk onderzoek uit, ontwikkel innovatieve onderzoeksvragen en neem kritisch deel aan beleidsformulering en projectontwikkeling.
 • Los theoretische en methodologische problemen en project- en beleidsproblemen op.
 • Pas kennis toe in nieuwe instellingen zoals ontwikkeling, beheer van de particuliere sector of onderwijs.
 • Neem deel aan netwerken, onderhandelingen en openbare debatten en je kunt samenwerken met mensen met verschillende culturele achtergronden en academische achtergronden.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

NMBU's mission is to contribute to the well-being of the planet. Our interdisciplinary research and study programmes generate innovations in food, health, environmental protection, climate and sustain ... Lees meer

NMBU's mission is to contribute to the well-being of the planet. Our interdisciplinary research and study programmes generate innovations in food, health, environmental protection, climate and sustainable use of natural resources. Lees Minder