MSc in ecologie en evolutie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

University of Groningen" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/42/42149_rsz_ma-evolutionary-biology.png" alt="University of Groningen" />

Welke organismen kunnen zich aanpassen aan wereldwijde veranderingen? Hoe beslissen vogels wanneer en waar te migreren? Wanneer en waarom evolueren individuele verschillen in fysiologie of gedrag?

Deze masteropleiding heeft een selectieprocedure.

Tijdens het tweejarige masterprogramma Ecology and Evolution krijg je inzicht in het levende organisme in relatie tot zijn omgeving. Ecologie en evolutie zijn sterk van elkaar afhankelijk: zonder ecologie kunnen we natuurlijke selectie niet echt begrijpen; en zonder evolutie kunnen we de eigenschappen van organismen en hun interactie met de omgeving niet echt begrijpen. Ecologie en evolutie zijn relevant voor alle domeinen van de levenswetenschappen.

Ecologie en evolutionaire biologie spelen een cruciale rol bij het aangaan van de grote uitdagingen van onze tijd. Dit omvat de ontwikkeling van realistische plannen voor het omgaan met de implicaties van mondiale verandering, voor het stoppen van het alarmerende verlies van biodiversiteit, voor het ontwerpen van evolutionair stabiele strategieën voor het opzetten van een duurzame samenleving en voor het ontwikkelen van een op evolutie geïnformeerde medische behandeling. De onderzoeksgebieden ecologie en evolutie zijn zeer dynamisch. Krachtige nieuwe technieken (bijv. GPS-tracking van trekvogels over de hele planeet; remote sensing; tracking van individuele cellen in een cultuur van micro-organismen; genoombrede sequencing; individuele simulaties; nieuwe methoden om 'big data' te analyseren) Sta ons toe om bestaande puzzels op te lossen.

Deze nieuwe benaderingen leiden tot nieuwe inzichten en concepten die onze manier van denken veranderen, waaronder een reeks nieuwe integratieve disciplines (bijv. Evo-devo; evolutionaire geneeskunde; evolutionaire gemeenschapsecologie; ecologische immunologie; evolutionaire systeembiologie; aanpassing en conservatie genomica; evolutionaire psychologie) ). Met dit masterprogramma willen we de nieuwe generatie wetenschappers opleiden in ecologie en evolutie, zowel degenen die de grote fundamentele vragen in alle domeinen van de levenswetenschappen willen bestuderen als degenen die willen bijdragen aan het oplossen van de grote uitdagingen van onze tijd. .

De masteropleiding Ecology and Evolution wordt aangeboden door het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), dat internationaal erkend onderzoek verricht op een unieke diversiteit van gebieden die relevant zijn voor ecologie en evolutie, waaronder conservatiebiologie, gemeenschapsecologie, microbiële ecologie, mariene biologie , evolutionaire genetica en genomica, evolutionaire systeembiologie, ecofysiologie, neurobiologie, chronobiologie, evolutionaire geneeskunde, gedragsecologie, dierpersoonlijkheidsonderzoek, sociale evolutie en theoretische biologie. We bestuderen een breed scala aan soorten, van microben, algen, planten en insecten tot gewervelde dieren zoals vissen, vogels, knaagdieren, zeezoogdieren, grote herbivoren en mensen.

Het selectieve masterprogramma biedt 2 gespecialiseerde onderzoekstrajecten:

 • Evolutionaire biologie, die sterk onderzoeksgericht is en is ontworpen om een optimale voorbereiding voor een volgende Ph.D. en uiteindelijk een carrière in academisch onderzoek;
 • Ecology & Conservation, om de nieuwe generatie ecologen op te leiden om bij te dragen aan het begrijpen en oplossen van de wereldwijde ecologische problemen, als wetenschapper en beoefenaar in het veld. In dit programma leer je hoe organismen, populaties en gemeenschappen worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities, en hoe deze kennis kan bijdragen aan succesvolle ecologische instandhoudings- en herstelprogramma's.

De selectieve masteropleiding is bedoeld voor studenten die primair streven naar een onderzoekscarrière en die het studietempo van het cohort dat in september begint, kunnen bijhouden. Studenten die willen starten tijdens het academiejaar en / of streven naar een carrière die zich richt op de zakelijke en beleidskant van de wetenschap, worden verwezen naar onze master Biologie.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • Combinatie van diepgaande training en de mogelijkheid om een op maat gemaakt programma in ecologie en evolutie te ontwerpen
 • Biedt een dubbele graad voor het nummer Evolutionary Biology met de universiteiten van Uppsala, Montpellier of München
 • Studenten vormen samenwerkende cohorten en hebben regelmatig contact met hun supervisors en docenten
 • Coaching door een persoonlijke mentor
 • Breed spectrum van onderzoeksprojecten, afgestemd op de individuele voorkeuren van de student, variërend van microben tot walvissen en van moleculen tot ecosystemen. Onderzoek kan worden uitgevoerd in het veld of in het laboratorium en zowel theoretisch als experimenteel.
 • Mogelijkheden om veldwerk uit te voeren in diverse omgevingen (op alle vijf continenten), waaronder de nabijgelegen Waddenzee (op de UNESCO Werelderfgoedlijst) en de arctische regio's.
 • Onze faculteit is de thuisbasis van de Nobelprijswinnaar 2016 in de chemie, Ben Feringa, en GELIFES is de thuisbasis van de Spinozaprijswinnaar 2014, Theunis Piersma.

Programma

leerplan

U kunt kiezen tussen de twee tracks:

 1. Evolutionaire biologie
 2. Ecologie en natuurbehoud

De programmatracks beginnen met een reeks verplichte cursussen over de geavanceerde theorie en state-of-the-art in het onderzoeksveld van de tracks (20-30 EC), gevolgd door een reeks keuzevakken voor gespecialiseerde onderwerpen of vaardigheden, op maat gemaakt aan de individuele voorkeuren van de student (10-20 EC). Een groot deel van het programma is gewijd aan twee onderzoeksprojecten waarin de studenten volledig zijn ingebed in een onderzoeksgroep van hun keuze, om hun eigen onderzoek uit te voeren. Om optimaal toezicht en een eersteklas onderzoeksomgeving te garanderen, moet het eerste project (30-40 EC) worden uitgevoerd aan de alt = "Rijksuniversiteit Groningen. Het tweede project (30 EC) moet worden uitgevoerd in een ander onderzoek groep, ofwel aan de alt = "Rijksuniversiteit Groningen of elders, om nieuwe technieken en wetenschappelijke benaderingen te leren en het wetenschappelijke netwerk uit te breiden. Indien gewenst kan dit tweede project in het buitenland worden uitgevoerd. Studenten in de track Evolutionary biology kunnen kiezen voor een dubbele graad bij een van de universiteiten van Uppsala, Montpelier of München.

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is aan te raden
 • Voor een gemiddelde van 20 weken
 • Maximaal 60 EC

Uitwisseling: Al onze wetenschappelijke en technische programma's bieden studie in het buitenland mogelijkheden bij een aantal partnerinstellingen. Onze partners zijn top-100 universiteiten in Europa (bijvoorbeeld in Duitsland, het VK en Zweden) en in de VS, China, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Onze uitwisselingsprogramma's duren doorgaans een semester en tellen mee voor je einddiploma.

Toelatingseisen

Nederlands diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Kennis minimaal

Engelse vaardigheid op VWO-niveau is vereist.

Vooropleiding

Deze masteropleiding heeft een selectieprocedure; lees onderstaande informatie!

Een academische bachelor in biologie met een specialisatie in ecologie, evolutie of een ander gerelateerd veld. Dit is slechts een indicatie van de vereiste achtergrondkennis. De toelatingscommissie bepaalt of de specifieke inhoud van deze cursus (sen) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het masterprogramma waarvoor je hebt gesolliciteerd.

Overige toelatingsvoorwaarden

De onderzoeksmaster Ecology and Evolution is selectief. Selectie is gebaseerd op academische prestaties en motivatie om te bepalen of je wordt geselecteerd voor de masteropleiding. Nadat u zich heeft geregistreerd, wordt uw aanvraag gevraagd om door te geven aan de toelatingscommissie van het programma.

Internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Vooropleiding

Deze masteropleiding heeft een selectieprocedure; lees onderstaande informatie.

Een academische bachelor in biologie met een specialisatie in ecologie, evolutie of een ander gerelateerd veld. Dit is slechts een indicatie van de vereiste achtergrondkennis. De toelatingscommissie bepaalt of de specifieke inhoud van deze cursus (sen) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het masterprogramma waarvoor je hebt gesolliciteerd.

Overige toelatingsvoorwaarden

De onderzoeksmaster Ecology and Evolution is selectief. Selectie is gebaseerd op academische prestaties en motivatie om te bepalen of je wordt geselecteerd voor de masteropleiding. Nadat u zich heeft geregistreerd, wordt uw aanvraag gevraagd om door te geven aan de toelatingscommissie van het programma.

Taalvereisten

tentamen Minimale score
IELTS algemene band 6.5
TOEFL op papier 580
TOEFL computergebaseerd 237
TOEFL op internet gebaseerd 92

Registratie procedure

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot de masteropleiding.

Vul het aanvraagformulier in om uit te leggen waarom je kiest voor deze masteropleiding (te behandelen vragen staan op het formulier).

Gebruik het aanvraagformulier om uw opleiding te beschrijven in:

 • Biostatistiek
 • Evolutie
 • Ecologie
 • Fysiologie
 • Cellenbiologie

Geef twee referentiebrieven (niet-EU-aanvragers) of geef de namen op van degene met wie we contact kunnen opnemen voor referentie (EU-aanvragers) met behulp van het aanvraagformulier.

Geef een bachelorscriptie of een ander individueel geschreven rapport van een academische opdracht. Als een dergelijk rapport niet beschikbaar is, wordt een opdracht gegeven door de toelatingscommissie.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

01 mei 2021

01 september 2021

EU / EER-studenten

01 mei 2021

01 september 2021

niet-EU / EER-studenten

01 mei 2021

01 september 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 17500 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Afgestudeerden van het programma die hebben gekozen voor de selectieve onderzoeksmaster, voeren vaak een Ph.D. programmeren of lid worden van een onderzoeks- en ontwikkelingsteam in een bedrijf of onderzoeksinstituut.

Vacature voorbeelden

 • Ph.D. onderzoekspositie
 • R&D in een bedrijf of onderzoeksinstelling
 • Wetenschappelijk adviseur, projectmedewerker of consultant

Onderzoek

Onderzoeksprojecten op verschillende gebieden

De masteropleiding wordt gecoördineerd door het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences.

GELIFES richt zijn onderzoek op het niveau van het individuele organisme (gedrag, fysiologie, morfologie, genetica, ontwikkeling) en op hogere organisatieniveaus (bevolking, gemeenschappen, ecosystemen). Het onderzoek wordt uitgevoerd op een breed scala aan organismen (terrestrische-zee; micro-organismen-planten-dieren) met een breed scala aan methoden en benaderingen (veld, laboratorium, theoretisch). Een kenmerk van GELIFES is dat we ernaar streven mechanistische benaderingen (hoe functioneert een organisme?) Te integreren met evolutionaire benaderingen (waarom functioneren de organismen zoals het functioneert?). We willen specifiek deze velden integreren die traditioneel afzonderlijk worden bestudeerd.

GELIFES maakt deel uit van de Faculteit Wetenschappen en Techniek en omvat zes onderzoeksgroepen:

 • Gedrags- en fysiologische ecologie
 • Conservation Ecology Group
 • Evolutionaire genetica, ontwikkeling en gedrag
 • Genomics Research in Ecology & Evolution in Nature
 • Neurobiologie
 • Theoretisch onderzoek in evolutionaire levenswetenschappen
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder