MSc in duurzaamheidswetenschappen, beleid en maatschappij

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Maastricht University - School of Business and Economics

Internationaal Centrum voor Geïntegreerde Beoordeling en Duurzame Ontwikkeling (ICIS).


Duurzame ontwikkeling - het verzoenen van de ontwikkelingsdoelen van de samenleving met de milieugrenzen van de planeet op lange termijn - is naar voren gekomen als een van de centrale uitdagingen waarmee de mensheid in de 21e eeuw wordt geconfronteerd. Duurzaamheid, wetenschap, beleid en samenleving hebben een langetermijnperspectief en systeemdenken nodig om de dynamische onderlinge verbindingen tussen milieu, economie en samenleving te begrijpen. Er is dringend behoefte aan wetenschappers en professionals die zijn opgeleid in interdisciplinaire en integratieve benaderingen van duurzame ontwikkeling, waardoor ze de complexiteit kunnen beoordelen en ermee kunnen omgaan vanuit het perspectief van een systeem. Dit masterprogramma biedt studenten een unieke kans om zich te specialiseren in duurzaamheidswetenschap en -beleid, en met name in duurzaamheidsbeoordeling, via een interdisciplinair curriculum in een internationale ambiance.


De belangrijkste kenmerken van SSPS MSc-programma kunnen als volgt worden samengevat:

• 1-jarig programma (60 ECTS) volledig in het Engels

• maatschappelijk zeer relevant onderwerp

• professioneel georiënteerde aanpak

• internationaal, multidisciplinair klaslokaal met kleine groepen

• lesgeven door onderzoekers

• proefschrift op maat


Carrière perspectieven


De MSc SSPS beoogt zijn afgestudeerden uit te rusten met de kennis, vaardigheden en competenties die hen in staat zullen stellen een positie te vinden in gouvernementele, niet-gouvernementele en zakelijke organisaties, en ervoor te zorgen dat zij in hun professionele praktijk functies kunnen vervullen zoals beleid- makers, duurzaamheidscoördinator, analist van strategisch beleid en strategieën, en consultant in duurzaamheidsvraagstukken. Sommige afgestudeerden overwegen een wetenschappelijke carrière bij een onderzoeksinstituut of universiteit, via een PhD-traject.

Probleemgestuurd onderwijs


De Master of Science in Sustainability Science, Policy and Society (MSc SSPS) neemt Problem Based Learning (PBL) aan als zijn onderwijsformaat.


PGO maakt het Maastricht-systeem 'studentgericht' in plaats van 'leraar-gecentreerd': studenten werken in kleine groepen van circa 10-15 personen, met personeel, aanvullende lezingen en lesmateriaal dicht bij de hand om hen te helpen. Deze aanpak impliceert kleinschalig onderwijs en intensief groepswerk, die essentieel zijn bij het aanpakken van echte problemen die alleen vanuit een geïntegreerd perspectief adequaat kunnen worden aangepakt.


Aangezien de MSc SSPS studenten van verschillende nationaliteiten en disciplines aantrekt, verrijkt de resulterende internationale, multidisciplinaire leeromgeving de discussies tussen studenten (en personeel) en bevordert sociaal leren.


De MSc SSPS wordt gecoördineerd en gegeven door het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS), van de Universiteit Maastricht.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

ICIS, at the Faculty of Humanities and Sciences, Maastricht University, was founded in 1998. ICIS addresses complex issues facing the planet and its inhabitants. Its aims are to conduct research and p ... Lees meer

ICIS, at the Faculty of Humanities and Sciences, Maastricht University, was founded in 1998. ICIS addresses complex issues facing the planet and its inhabitants. Its aims are to conduct research and provide education in the fields of integrated assessment and sustainable development. Lees Minder