MSc in de chemie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

 • Start: augustus 2021
 • Plaats van studie: Linköping
 • Niveau: tweede cyclus

Als bekwaam chemicus kun je een sleutelrol spelen bij het oplossen van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op het gebied van milieu en gezondheid van een vergrijzende bevolking. Deze nieuwe masteropleiding heeft een moderne, molecuulgerichte benadering die de grenzen tussen traditionele takken van de chemie overstijgt.

Leer moleculaire structuren in detail

Gedurende het hele programma zullen onze ervaren docenten, die allemaal actieve onderzoekers zijn, uitleggen hoe moleculaire eigenschappen worden begrepen, ontworpen en gebruikt. Je bestudeert de details van de chemische binding, gevolgd door synthese en analyse van moleculen en materialen. Cursussen in nanotechnologie, medicinale chemie en materiaalkunde zullen je helpen te begrijpen hoe chemie centraal staat in een breed scala aan toepassingen, waarom moleculen met bepaalde structuren geschikt zijn voor bepaalde taken en hoe moleculaire eigenschappen kunnen worden verbeterd om nog beter bij de toepassing te passen.

Veel labtijd

Je zult veel tijd doorbrengen in onze laboratoria om praktische ervaring met scheikunde op te doen en theorieën toe te passen die in de lezingen worden behandeld. Linköping University (LiU) heeft sterk onderzoek in chemie en aanverwante onderwerpen, waaronder computationele studies van katalyse en oppervlaktechemie, evenals de synthese van harde en zachte materialen. We ontwikkelen ook synthetische moleculen voor farmaceutische en diagnostische doeleinden, en methoden voor forensisch onderzoek. Voor je scriptie kun je ervoor kiezen om te werken met een onderzoeksgroep bij LiU of met de industrie.

Webinar voor aankomende studenten

Wil je meer weten over de opleiding Chemie? Bekijk vanaf januari 2019 dit webinar met professor Henrik Pedersen.

Syllabus

Doel

De masteropleiding Chemie heeft tot doel de studenten de kennis, vaardigheden en attitudes te bieden die nodig zijn voor een professional in het veld of voor verdere postdoctorale studies. Het programma komt tegemoet aan zowel nationale als internationale behoeften van universiteiten, het bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen. De training beoogt een grondige kennis van chemische synthese, chemische analyse en materiaalchemie te bieden.

Studenten die afstuderen aan de masteropleiding Chemistry moeten:

 • wees goed voorbereid op geavanceerde wetenschappelijke communicatie met verschillende doelgroepen
 • kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving
 • goed voorbereid zijn op zowel verdere postdoctorale studies als op de nationale en internationale arbeidsmarkt.

Doel

Disciplinaire kennis en redenering

Afgestudeerden van de masteropleiding Chemie tonen kennis en begrip op het gebied van chemie, inclusief een brede kennis van het gebied en aanzienlijke diepgaande kennis in bepaalde delen van het gebied. De afgestudeerden zijn ook bekend met lopend onderzoek in het veld.

Het programma bouwt voort op een bacheloropleiding in scheikunde, chemische biologie, chemische technologie of gelijkwaardig, waarbij fundamentele kennis op het gebied is verworven.

De masteropleiding Chemistry beoogt een diepgaande kennis van chemie te bieden. Een afgestudeerde student kan:

 • gegevens analyseren en resultaten van experimenten en observationele studies van chemische systemen evalueren en uitspraken over chemische relaties kritisch evalueren.
 • wiskundige en fysische modellen toepassen op chemische systemen met een hoge complexiteit, om ze te beschrijven en te begrijpen.
 • concepten toepassen en technieken uit andere wetenschappen gebruiken om chemische verschijnselen te interpreteren.

Meer specifiek kan een student die is afgestudeerd aan de opleiding:

 • kennis van de relatie tussen de structuur en eigenschappen van moleculen gebruiken om geschikte synthese- en analysemethoden voor een bepaald molecuul te selecteren.
 • selecteer een geschikte moleculaire structuur voor een bepaald toepassingsgebied.
 • beschrijf toepassingsgebieden voor een bepaalde moleculaire structuur.
 • op een duurzame manier werken door middel van zogenaamde groene chemie.

De masteropleiding Chemie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met sterke onderzoeksomgevingen, die de studenten inzicht geven in huidig onderzoek en ontwikkeling op het gebied van chemische synthese, chemische analyse en materiaalchemie. Tijdens het masterthesiswerk kan de student een volledig jaar werken met een onderzoeksgroep, een bedrijf of een overheidsinstantie, waarbij hij zeer goed vertrouwd raakt met onderzoeksresultaten binnen een van de gebieden. De afgestudeerde student is ook in staat een wetenschappelijke studie op te zetten en is vaardig in het kritisch lezen van relevante onderzoeksliteratuur.

Persoonlijke en professionele vaardigheden en attributen

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Chemie hebben de individuele en professionele vaardigheden en attitudes verworven die nodig zijn om kennis kritisch en systematisch te integreren en complexe vraagstukken te analyseren en evalueren, zelfs met beperkte informatie. De afgestudeerden kunnen ook verantwoordelijkheid nemen op het werk of tijdens postdoctorale studies op het gebied van arbeidsethiek, betrouwbaarheid en respect voor de expertise van andere professionals. Studenten van de opleiding kunnen relevante oordelen vellen over wetenschappelijke, sociale en ethische aspecten.

Interpersoonlijke vaardigheden: teamwerk en communicatie

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Chemie kunnen samenwerken met andere mensen. Dit vereist het vermogen om actief deel te nemen aan een project met aangewezen rollen, taken en verantwoordelijkheden. De afgestudeerden kunnen ook grotere projecten initiëren, plannen, leiden en evalueren. Studenten die zijn afgestudeerd aan de opleiding zijn vaardig in schriftelijke en mondelinge communicatie. De studenten kunnen informatie, problemen en oplossingen op een gestructureerde manier met relevante technieken, in het Engels of in hun moedertaal, presenteren aan verschillende doelgroepen.

Planning, uitvoering en presentatie van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten met betrekking tot wetenschappelijke en maatschappelijke behoeften en vereisten

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Chemie hebben kennis over de natuurwetenschapper en de rol van de natuurwetenschappen in de samenleving. De afgestudeerden begrijpen ook de sociale en economische omstandigheden in het veld en in het gerelateerde onderzoeksgebied. Ze kunnen geavanceerde ontwikkelingsprojecten initiëren, uitvoeren en presenteren met gevestigde methoden.

Carrièremogelijkheden

De arbeidsmarkt voor chemici is uitstekend. Na je afstuderen begrijp je scheikunde vanuit een geïntegreerd, moleculair perspectief en heb je de vaardigheden om te werken in de farmaceutische of materiaalkundige industrie, evenals voor milieuagentschappen. De fundamentele kennis van scheikunde die je tijdens het programma hebt opgedaan, stelt je in staat om tijdens je carrière van richting te veranderen - verschillende toepassingen vereisen moleculen met verschillende eigenschappen, maar ze zijn ontworpen volgens dezelfde principes. Het programma maakt je ook goed voorbereid op verdere studies naar een doctoraat.

Toelatingseisen

 • Bachelor's degree met een major op het gebied van scheikunde of chemische biologie. Het bachelordiploma (gelijk aan een Zweedse Kandidatexamen) moet afkomstig zijn van een internationaal erkende universiteit.
 • Engels dat overeenkomt met het niveau van het Engels in het Zweeds hoger secundair onderwijs (Engels 6 / B). Dit wordt normaal gesproken bevestigd door middel van een internationaal erkende test.

De selectie voor de januari-aanvraagronde is gebaseerd op merit rating (grade tarief) op drie niveaus. Indien nodig worden aanvragers binnen dezelfde verdienstengroep op partij geselecteerd.

 • Groep 1: Hoog
 • Groep 2: Goed
 • Groep 3: Laag
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the ... Lees meer

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the same spirit, the university offers many innovative educational programs, many of them with a clear vocational focus, leading to qualification as, for example, doctors, teachers, economists, and engineers. Lees Minder
Linköping , Norrköping , Linköping , Linköping , Lidingö + 4 Meer Minder