MSc in computerwetenschappen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De opleidingen informatica aan de Paderborn University van Paderborn University worden gekenmerkt door hun uitgesproken wetenschappelijke oriëntatie, bepaalde sleutelaspecten en de adequate opzet van studievormen. De opleidingen informatica zijn wetenschappelijke studies, die onderzoeks- en methodegericht zijn. Aangezien de opleidingen zich niet beperken tot het simpelweg onderwijzen van actuele, geldige inhoud, maar eerder fundamentele concepten en methoden ondersteunen die bestand zijn tegen de huidige trends, stelt de onderzoeksoriëntatie afgestudeerden in staat om met succes te werken in het beroep van computerwetenschappen, zowel op het gebied van economie als wetenschap, gedurende hun levens.

Master opleiding

De masteropleiding is een aaneengesloten vervolg op de bacheloropleiding. Op basis van hun niet-gegradueerde ervaring verwerven de studenten tijdens hun studie aanvullende formele, algoritmische en wiskundige competenties

 • zijn in staat om problemen met formele methoden te beschrijven en te analyseren;
 • up-to-date onderzoeksresultaten en gedetailleerde, diepgaande kennis verwerven uit een zelfgekozen gebied binnen de zogenaamde Focus Areas, te weten Software Engineering, Algorithm Design, Netwerken en Communicatie, High-Performance en Embedded Computing Systems, en Intelligence en Gegevens;
 • zijn in staat om oplossingen te ontwikkelen voor onvolledig gedefinieerde problemen;
 • kan omgaan met complexe, onvolledige en zelfs tegenstrijdige informatie; en
 • kan problemen en oplossingsrichtingen structureren en formaliseren.

Tijdens de masteropleiding verwerven de studenten competenties op het gebied van methoden en projectmanagement, die hen in staat stellen

 • rekenmodellen, systemen en processen ontwerpen en implementeren;
 • innovatieve methoden toepassen;
 • het gebied van informatica als wetenschappelijke discipline ontwikkelen;
 • doelen en onderwerpen definiëren, taakopdrachten afleiden, oplossingen organiseren, teams leiden en vertegenwoordigen; en
 • de niet-technische effecten van computersystemen beoordelen.

Op basis van dit programma zijn de masterstudenten uiteindelijk in staat om te werken in professionele functies op hoog niveau, en om hun kwalificatie voort te zetten met een Ph.D. proefschrift.

Cursus van studies

De masteropleiding is bijna volledig in het Engels met slechts zeer weinig cursussen in het Duits. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat Engels de gemeenschappelijke werktaal is geworden in computerwetenschappelijk onderzoek wereldwijd. De opleiding is dus geschikt voor buitenlandse studenten met een bachelordiploma, maar het betekent ook dat de opleiding veel Engelstalige colleges voor Duitstalige studenten bevat.

Alle modules van de masteropleiding zijn ondergebracht in een of meer aandachtsgebieden . Momenteel zijn er zes van dergelijke aandachtsgebieden:

 • Software Engineering
 • Algoritme-ontwerp
 • Netwerken en communicatie
 • Computersystemen
 • Intelligentie en gegevens
 • Data Science

Een van de aandachtsgebieden is te selecteren als specialisatiegebied . In totaal moeten acht verplichte keuzemodules (van elk 6 studiepunten) in de focusgebieden met succes worden afgerond. Daarbij moeten drie modules in het specialisatiegebied worden afgerond en moeten modules van minimaal twee verschillende aandachtsgebieden worden afgerond. Anders zijn er geen beperkingen voor de acht modules van de aandachtsgebieden. Door deze “zwakke” regels kunnen de studenten vrij vrij kiezen uit de modules. Zowel hooggespecialiseerde studies als een brede opleiding zijn mogelijk.

Van bijzonder belang is de projectgroep (20 studiepunten), waarin een groep van 8 tot 16 studenten twee semesters aan een project werkt onder begeleiding van een docent. Gedurende een jaar werkt de groep als een zelfgeorganiseerd team aan een project, dat doorgaans verband houdt met een actueel onderzoeksonderwerp. Op deze manier worden teamgeoriënteerde werkmethoden, die in het beroepsleven gebruikelijk zijn, aangeleerd en geoefend.

Verder zijn er twee seminariemodules (elk 5 studiepunten) en de masterproef met 30 studiepunten, die een tijdsbestek van ongeveer een semester in beslag neemt. Daarnaast zijn er hoorcolleges in een algemene studiemodule (interfacultaire hoorcolleges) of een optioneel bijvak (12 studiepunten). U kunt bijvoorbeeld taalcursussen volgen als onderdeel van deze module.

Opleidingscursusregeling

Onderstaand plan illustreert een mogelijke indeling van modules tijdens de masteropleiding. De groene vakjes corresponderen met de acht verplichte keuzemodules en de twee werkcolleges worden achtereenvolgens in het 2e en 3e semester geplaatst; parallel hieraan vindt de projectgroep ook plaats tijdens deze twee semesters.

csm_Studienplan_Computer_Science_Master_2b55a6de2b.png

Paderborn University

De 12 studiepunten tijdens de algemene studiemodule (Studium Generale) of het optionele bijvak vinden ook plaats in deze periode.

Natuurlijk kan de verdeling van keuzemodules, werkcolleges en de algemene studies of bijvak er heel anders uitzien. Het is ook mogelijk om modules te studeren tijdens het werken aan de masterproef (in de voorbeeldsyllabus volledig tijdens het 4e semester).

De regels schrijven voor dat er als specialisatie één aandachtsgebied moet worden gekozen. Minstens drie van de acht modules moeten op dit gebied worden bestudeerd. De overige vijf zijn vrij te kiezen. Er moet echter tenminste één uit een tweede focusgebied komen. Het onderwerp van de masterproef moet gekozen worden in het specialisatiegebied.

Optioneel bijonderwerp

Anders dan in de bacheloropleiding is het keuzevak tijdens de masteropleiding niet verplicht. Net als bij de bacheloropleiding is het echter mogelijk om een van de aangeboden nevenvakken te kiezen:

 • Elektrotechniek
 • Wiskunde
 • Media Studies
 • Filosofie
 • Zakelijke informatietechnologie
 • Economie

Ook kan er optioneel een ander bijvak worden gekozen op de aanvraag. De omvang van de deelstudies is beperkt tot 12 studiepunten. Indien de hoorcolleges gevolgd tijdens de nevenopleidingen overeenstemmen met de plannen voor de masteropleiding, wordt het bijvak expliciet vermeld op het mastergetuigschrift.

Algemene studies (interfacultaire hoorcolleges)

Er worden 12 studiepunten besteed aan de algemene studies (of het optionele bijvak). De meeste internationale studenten maken van de gelegenheid gebruik om Duitse taalcursussen te bezoeken tijdens hun interfacultaire colleges om te voldoen aan de vereisten van het examenreglement voor het bereiken van niveau A2 van de Duitse taal. Als alternatief kan elke lezing aan de universiteit worden bezocht als onderdeel van algemene studies. Ook de actieve deelname aan het universiteitskoor, de universitaire theatergroep of de bigband kan meetellen voor de algemene studie.

Over het algemeen fungeren de algemene studies als algemene vorming en moeten ze worden gezien als een kans om de horizon te verbreden. Desalniettemin worden de algemene opleidingen wel beoordeeld, maar tellen ze slechts in geringe mate mee in het eindcijfer. Over het algemeen kunnen cursussen Computerwetenschappen niet worden bezocht.

Toelatingseisen

Je moet een BSc in computerwetenschappen of een gerelateerd onderwerp hebben. Je eindcijfer voor deze cursus moet 3.0 of hoger zijn (volgens het Duitse beoordelingssysteem). Bij het indienen van je aanvraag kijken we of je bachelor aan deze eis voldoet. Het is belangrijk dat je een gedegen achtergrond hebt op de volgende gebieden: Je bachelor moet minstens 20 studiepunten in Software Engineering bevatten, minstens 20 studiepunten in Theoretische Informatica, minstens 15 studiepunten in Technische Informatica en minstens 15 studiepunten in Basis Wiskunde van Computer Science.

Om aan een Duitse universiteit te studeren, is een algemene toelatingsexamen voor hoger onderwijs vereist.

U moet ook een geschikte Engelse taalkwalificatie overleggen. Dit is vereist van alle studenten, tenzij je je bachelordiploma hebt behaald in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het VK of de VS. Dit kan worden aangetoond door een TOEFL-score van minimaal 550 (op papier) of 80 (op internet) of een gelijkwaardige kwalificatie (bijv. Cambridge First-certificaat).

Carrièremogelijkheden

Met een masterdiploma in computerwetenschappen heb je uitstekende carrièremogelijkheden. Computerwetenschappers werken op uiteenlopende gebieden als embedded systemen, geneeskunde of multimedia. Teamgericht werken met partners van over de hele wereld is een kenmerk van de huidige banen in de informatica. Met ons masterprogramma verwerf je vaardigheden die in de branche zeer gewaardeerd worden. Ons programma biedt ook een solide basis voor onderzoekswerk, later uitmondend in een Ph.D. mate. Paderborn biedt tal van mogelijkheden voor banen, zowel in de IT-sector als in de machinebouw bij internationale bedrijven.

Kosten

Wij rekenen geen collegegeld!

De kosten zijn inclusief een verplichte sociale vergoeding en kosten van levensonderhoud. De sociale bijdrage is ca. 320 Euro per semester en inclusief het semesterticket, waarmee je gratis toegang hebt tot het lokale en regionale openbaar vervoer zoals bussen en treinen. De kosten van levensonderhoud omvatten kosten voor huisvesting en levensonderhoud en bedragen ongeveer 730 euro per maand.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Paderborn University is the University for the Information Society. Our strong foundation in computer science and its applications, as well as the importance of IT for a growing number of disciplines, ... Lees meer

Paderborn University is the University for the Information Society. Our strong foundation in computer science and its applications, as well as the importance of IT for a growing number of disciplines, are the pillars for this claim. But we want to achieve more: we want to contribute to the scientific and technical development of the information society, simultaneously critically reflecting these developments by taking into account the history, norms, and values of our society. Lees Minder