MSc in cognitieve informatica

Algemeen

Beschrijving van opleiding

In deze masterspecialisatie leer je hoe modellen op basis van neurale informatieverwerking kunnen worden gebruikt om kunstmatige systemen te ontwikkelen, zoals neuromorfe hardware en diepe neurale netwerken, evenals de ontwikkeling van nieuwe computermodellen, benaderingen voor machine learning en classificatietechnieken om beter begrijpen hoe het menselijk brein cognitie realiseert. Je leert over fundamentele vragen met betrekking tot de hersenen en cognitie, zoals hoe we onze zintuiglijke input kunnen verklaren en begrijpen, en hoe de hersenen zo opmerkelijk efficiënt kunnen zijn gegeven beperkte middelen.

Onze cognitieve focus leidt tot een zeer interdisciplinair AI-programma waarbij studenten vaardigheden en kennis opdoen uit een aantal verschillende gebieden, zoals wiskunde, informatica, psychologie en neurowetenschappen, gecombineerd met een basisbasis van kunstmatige intelligentie. Samen met het wereldberoemde Donders Instituut, het Behavioural Science Institute en diverse andere toonaangevende onderzoekscentra in Nijmegen leiden we onze studenten op tot excellente onderzoekers in AI. Masterstudenten zijn vrij om gebruik te maken van state-of-the-art faciliteiten op de campus, zoals apparatuur voor hersenscans zoals EEG, fMRI en MEG.

Om u te helpen beslissen over een onderzoeksthema, organiseren we een jaarlijkse AI Thesis Conference waar afstudeerders hun werk presenteren, bedrijven stagemogelijkheden bieden en Donders PI's recente en potentiële onderzoeksprojecten presenteren. Tijdens onze goedemiddagseminarserie geven vaak vertegenwoordigers van bedrijven en ngo's een voorproefje van de onderzoeksmogelijkheden. We staan ook open voor al uw eigen ideeën voor onderzoek. Onze AI-studenten vormen een hechte groep; ze hebben hun eigen kamer waarin ze vaak samenkomen om te communiceren, te debatteren en hun ideeën te ontwikkelen. Daarnaast krijgt elke student persoonlijke begeleiding en begeleiding van een van onze deskundige medewerkers.

Feiten

 • Graad: Master of Science (MSc)
 • Faculteit: sociale wetenschappen
 • Croho code: 66981
 • Duur: 2 jaar (120 EC), voltijds
 • Startmaand (en): september
 • Voertaal: Engels
 • Ingeschreven studenten: 25-50 studenten starten het masterprogramma per jaar
 • Contacturen: 5-10 uur per week

Master Cognitive Computing: iets voor jou?

 • Je bestudeert spannende onderwerpen op de voorgrond van cognitieve AI, zoals hersen-geïnspireerde computing, diepe neurale netwerktechnologie en de basis van cognitie.
 • U kunt zich specialiseren om een expert te worden in machine learning, in computationele neurowetenschappen of in een formele en computationele modellering.
 • Je hebt de mogelijkheid om voor een dubbele graad te studeren, bijvoorbeeld in kunstmatige intelligentie: Cognitive Computing en Cognitive Neuroscience: Brain Networks en Neuronal Communication.
 • Deze specialisatie is nauw verbonden met het onderzoek in de AI-groepen van het Donders Institute: u krijgt de mogelijkheid om actief met onze medewerkers aan onderzoeksprojecten samen te werken.

specialisaties

Cognitive Computing is een specialisatie van het masterprogramma in kunstmatige intelligentie. De andere specialisatie is Intelligent Technology.

Dubbele graad kansen

Aan Radboud University is er de unieke kans om kunstmatige intelligentie te combineren met ofwel Cognitive Neuroscience of met de Data Science specialisatie van Informatica. Je kunt beide mastergraden (AI en CNS of AI en CS) behalen met nominaal 180 EC (drie jaar) studie, omdat de variant met dubbele graden maximaal 60 EC overlappende cursussen toestaat die voor beide programma's gelden. Met de dubbele graad op jouw naam, ben je de meerderheid van de studenten een stap voor. Het toont je doorzettingsvermogen om niet één maar twee mastergraden te voltooien en vergroot eenvoudig de kennis die je opdoet.

Ons onderzoek op dit gebied

Het programma hangt nauw samen met het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het internationaal gerenommeerde Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour. Dit instituut heeft verschillende unieke faciliteiten voor beeldvorming van de hersenen met behulp van EEG, fMRI en MEG. Je kunt deze faciliteiten gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe experimentele onderzoekstechnieken, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe machine learning-algoritmen om de hersengegevens te analyseren en deze te integreren met hersencomputer-interfacesystemen.

“De interactie tussen informatieverwerking in kunstmatige en natuurlijke agentia leidt tot opwindend nieuw onderzoek. Onlangs hebben we een wiskundig model ontwikkeld dat benadert hoe mensen informatie over hun omgeving weergeven. Met dit model konden we reconstrueren wat een persoon ziet uit metingen van hersenactiviteit verkregen met een MRI-scanner. ”

Marcel van Gerven-onderzoeker Donders Centre for Cognition

Enkele voorbeelden van mogelijke scriptieonderwerpen:

Deep learning (PI Group Van Gerven)

Recente doorbraken in AI hebben geleid tot de ontwikkeling van kunstmatige neurale netwerken die prestaties op menselijk niveau bereiken bij objectherkenning. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven als Google en Facebook veel onderzoek in deze technologie hebben geïnvesteerd. Binnen de AI-afdeling kun je onderzoek doen naar dit onderwerp. Dit kan variëren van het ontwikkelen van diepe neurale netwerken tot het in kaart brengen en decoderen van gedachten van menselijke hersenactiviteit tot de ontwikkeling van spraakherkenningssystemen of neurale netwerken die arcade games kunnen spelen.

Een computationeel raamwerk voor counterfactual predictive processing (PI-groep Kwisthout)

In een recent artikel hebben we een computationeel raamwerk geïntroduceerd, gebaseerd op causale Bayesiaanse netwerken, om het voorspellende verwerkingsraamwerk in de neurowetenschappen uit te werken. In dit project willen we dit uitbreiden naar zogenaamde contrafactueel rijke generatieve modellen in voorspellende verwerking. Dergelijke modellen coderen sensorimotorische contingenties, dat wil zeggen, ze vertegenwoordigen 'wat-als'-relaties tussen acties en sensorische input. We proberen dit account verder te operationaliseren met behulp van Pearl's interventie en counterfactual semantics. In dit project combineer je formele computationele modellering met conceptuele analyse.

Brain-Computer Interfacing (PI Group Desain)

Brain-computerinterfaces zijn systemen die de mentale toestand van een gebruiker online in realtime decoderen ten behoeve van communicatie of controle. Een effectieve BCI vereist zowel neuro-wetenschappelijk inzicht (welke mentale toestanden moeten we decoderen?) Als technische expertise (welke meetsystemen en decodeeralgoritmen moeten worden gebruikt?). Een project zou kunnen zijn om nieuwe mentale taken te ontwikkelen die sterkere / gemakkelijker te decoderen signalen opwekken, zoals het gebruik van breedbandprikkels. Een ander project zou kunnen zijn om nieuwe decodeermethoden te ontwikkelen die beter in staat zijn om een zwak signaal van de achtergrondruis te plagen, zoals adaptieve straalvorming. De resultaten voor beide worden beoordeeld door empirisch onderzoek uit te voeren met doelgebruikers in een van de in het instituut beschikbare EEG / MEG / fMRI-laboratoria.

Toelatingseisen

Studenten met een Nederlands diploma

Masterprogramma in kunstmatige intelligentie

Er zijn twee specialisaties die deel uitmaken van het masterprogramma in kunstmatige intelligentie. Beide specialisaties hebben hun eigen specifieke toelatingseisen. Om te worden toegelaten tot de masteropleiding in kunstmatige intelligentie, moet je voldoen aan de algemene toelatingseisen, evenals de specifieke eisen voor de specialisatie van je keuze. Studenten met een Nederlands diploma moeten alle vereiste documenten opsturen naar applicationmasters@ai.ru.nl.

Algemene vereisten
 1. Afgeronde bacheloropleiding
  • Een afgeronde bachelor (of gelijkwaardig) van een Research University in kunstmatige intelligentie of een gerelateerd programma met een vergelijkbare inhoud die voldoende voorbereidingen treft voor een geavanceerde masteropleiding in AI. Een aanvaardbare kandidaat moet hebben:
   • Aanzienlijke kennis van informatica (met name voldoende programmeerervaring en ervaring met softwareontwikkeling, minimaal 15-24 EC)
   • Een voldoende wiskundige achtergrond (kennis van calculus, lineaire algebra, statistieken)
   • Brede kennis van kerntechnieken van kunstmatige intelligentie (zoals logica, machine learning, zoeken en plannen, redeneren onder onzekerheid) op inleidend niveau (12-18 EC)
 2. Vaardigheid in het Engels
  • Om deel te nemen aan dit programma, moet je vloeiend zijn in zowel geschreven als gesproken Engels. Aan deze eis is voldaan als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
   • Je hebt een Nederlands vwo-diploma; of
   • U bent een burger van Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika; of
   • Je hebt met succes een bacheloropleiding voltooid die volledig in het Engels is onderwezen in een van de volgende landen: EU / EER-landen, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika.
  • Alle andere studenten moeten een van de volgende certificaten behalen (certificaten mogen niet ouder zijn dan twee jaar):
  • Een TOEFL-score van ≥575 (op papier) of ≥90 (op internet)
  • Een IELTS-score van ≥6,5
  • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) of Certificate of Proficiency in English (CPE) met een cijfer van C of hoger.
Specialisatie-specifieke toelatingseisen voor Cognitive Computing

Om voor deze specialisatie in aanmerking te komen, moet een kandidaat ook aantoonbare kennis hebben (minimaal 18-24 EC) in disciplines zoals cognitieve wetenschap of cognitieve neurowetenschappen, evenals meer gevorderde kennis van methoden en technieken van kunstmatige intelligentie zoals neuraal en Bayesiaans. netwerken en computationele en formele modellering.

Specialisatie-specifieke toelatingseisen voor intelligente technologie

Om voor deze specialisatie in aanmerking te komen, moet een kandidaat ook aantoonbare kennis hebben (minimaal 18-24 EC) in disciplines zoals robotica, computationele taalkunde of ambient intelligence, evenals meer gevorderde kennis van kunstmatige-intelligentiemodellen en -technieken zoals datamining en multi-agentsystemen.

Toelating voor studenten met een bachelordiploma van een hogeschool (Nederlands: hbo; Duits: Fachhochschule)

Als je een diploma van een hogeschool hebt, ben je niet direct toegelaten tot de AI-masteropleiding. Neem contact op met de studieadviseur voor advies over hoe je je academische voorbereiding op de masteropleiding kunt verbeteren.

Voor degenen die niet aan de eisen voldoen

Radboud University biedt geen premaster Artificial Intelligence aan. Voldoe je niet aan bovenstaande academische eisen en wil je aan deze masteropleiding deelnemen, dan moet je eerst de Bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie afronden.

Studenten met een internationale graad

Masterprogramma in kunstmatige intelligentie

Er zijn twee specialisaties die deel uitmaken van het masterprogramma in kunstmatige intelligentie. Beide specialisaties hebben hun eigen specifieke toelatingseisen. Om te worden toegelaten tot de masteropleiding in kunstmatige intelligentie, moet je voldoen aan de algemene toelatingseisen, evenals de specifieke eisen voor de specialisatie van je keuze.

Algemene vereisten
 1. Afgeronde bacheloropleiding
  • Een afgeronde bachelor (of gelijkwaardig) van een Research University in kunstmatige intelligentie of een gerelateerd programma met een vergelijkbare inhoud die voldoende voorbereidingen treft voor een geavanceerde masteropleiding in AI. Een aanvaardbare kandidaat moet hebben:
   • Aanzienlijke kennis van informatica (met name voldoende programmeerervaring en ervaring met softwareontwikkeling, minimaal 15-24 EC)
   • Een voldoende wiskundige achtergrond (kennis van calculus, lineaire algebra, statistieken)
   • Brede kennis van kerntechnieken van kunstmatige intelligentie (zoals logica, machine learning, zoeken en plannen, redeneren onder onzekerheid) op inleidend niveau (12-18 EC)
 2. Vaardigheid in het Engels
  • Om deel te nemen aan dit programma, moet je vloeiend zijn in zowel geschreven als gesproken Engels. Aan deze eis is voldaan als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
   • Je hebt een Nederlands vwo-diploma; of
   • U bent een burger van Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika; of
   • Je hebt met succes een bacheloropleiding voltooid die volledig in het Engels is onderwezen in een van de volgende landen: EU / EER-landen, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika.
  • Alle andere studenten moeten een van de volgende certificaten behalen (certificaten mogen niet ouder zijn dan twee jaar):
  • Een TOEFL-score van ≥575 (op papier) of ≥90 (op internet)
  • Een IELTS-score van ≥6,5
  • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) of Certificate of Proficiency in English (CPE) met een cijfer van C of hoger.
Specialisatie-specifieke toelatingseisen voor Cognitive Computing

Om voor deze specialisatie in aanmerking te komen, moet een kandidaat ook aantoonbare kennis hebben (minimaal 18-24 EC) in disciplines zoals cognitieve wetenschap of cognitieve neurowetenschappen, evenals meer gevorderde kennis van methoden en technieken van kunstmatige intelligentie zoals neuraal en Bayesiaans. netwerken en computationele en formele modellering.

Specialisatie-specifieke toelatingseisen voor intelligente technologie

Om voor deze specialisatie in aanmerking te komen, moet een kandidaat ook aantoonbare kennis hebben (minimaal 18-24 EC) in disciplines zoals robotica, computationele taalkunde of ambient intelligence, evenals meer gevorderde kennis van kunstmatige-intelligentiemodellen en -technieken zoals datamining en multi-agentsystemen.

Toelating voor studenten met een bachelordiploma van een hogeschool (Nederlands: hbo; Duits: Fachhochschule)

Als je een diploma van een hogeschool hebt, ben je niet direct toegelaten tot de AI-masteropleiding. Neem contact op met de studieadviseur voor advies over hoe je je academische voorbereiding op de masteropleiding kunt verbeteren.

Voor degenen die niet aan de eisen voldoen

Radboud University biedt geen premaster Artificial Intelligence aan. Voldoe je niet aan bovenstaande academische eisen en wil je aan deze masteropleiding deelnemen, dan moet je eerst de Bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie afronden.

deadlines

Deadlines voor studenten met een Nederlands diploma

Al onze masterprogramma's beginnen in de eerste week van september met een paar programma's die ook een intake van februari bieden. Controleer de specifieke programmapagina's voor deze informatie. Als je wilt studeren aan de Radboud University , houd er dan rekening mee dat we voor elke intake deadlines hebben ingesteld.

Studenten met een Nederlands universitair bachelordiploma dienen ervoor te zorgen dat ze hun aanmelding vóór 1 september hebben afgerond (voor de instroom in september).

Als je een toelatingsverklaring nodig hebt, vraag deze dan uiterlijk 1 juli (voor de intake van september) aan bij de examencommissie.

Sommige (Research) Master's hebben hun eigen extra deadlines voor inschrijving. Ga naar het programma van je keuze om meer te weten te komen over deze deadlines.

Deadlines voor studenten met een internationale graad

September opname
Niet-EU / EER-aanvragers met een beurs

Niet-EU / EER-studenten moeten vóór 1 maart een volledige aanvraag indienen als ze in aanmerking willen komen voor een beurs, bijvoorbeeld Radboud Scholarship Program en / of de Orange Tulip Scholarship. Houd er rekening mee dat er andere deadlines kunnen gelden voor andere beurzen. Kijk op de beurswebsite om te zien of jij of je gekozen programma in aanmerking komt voor een beurs.

Niet-EU / EER-aanvragers zonder beurs

Alle andere niet-EU / EER-aanvragers moeten vóór 1 april een volledige aanvraag indienen. Dit is de uiterste deadline en omvat services voor aankomst. Dit bestaat uit hulp bij huisvesting en ondersteuning bij het visumaanvraagproces.

EU / EER-aanvragers (1)

EU / EER-aanvragers moeten vóór 1 mei een volledige aanvraag indienen om hulp bij huisvesting te krijgen. Radboud University zal tot 1 juli nog EU / EER-aanvragen in behandeling nemen, maar mogelijk kunnen we geen hulp bieden bij een huisvesting.

Studenten ontvangen een toelatingsbesluit ongeveer 3 weken nadat ze hun aanvraag in het online aanvraagsysteem OSIRIS Application hebben voltooid.

Sommige (Research) Master's hebben hun eigen extra deadlines voor inschrijving. Ga naar het programma van je keuze om meer te weten te komen over deze deadlines.

EU / EER-aanvragers (1)

EU / EER-aanvragers moeten vóór 1 december een volledige aanvraag indienen om hulp bij huisvesting te krijgen.

Studenten ontvangen een toelatingsbesluit ongeveer 4 weken nadat ze hun aanvraag in het online aanvraagsysteem OSIRIS Application hebben voltooid.

Sommige (Research) Master's hebben hun eigen extra deadlines voor inschrijving. Ga naar het programma van je keuze om meer te weten te komen over deze deadlines.

Deze lijst kan worden gewijzigd.

Deadlines voor inschrijving

Studenten die (voorwaardelijk) zijn toegelaten, moeten hun inschrijving voltooien op de onderstaande data:

Niet-EU / EER-studenten die hulp nodig hebben bij hun visumaanvraag, moeten voor 1 juni wettelijk gecertificeerde papieren exemplaren van hun inschrijvingsdocumenten (beschreven in de toelatingsbrief) opsturen (voor de intake in september). Aan de overige inschrijvingscriteria moet voor 15 augustus zijn voldaan (bij instroom september).

Houd er rekening mee dat deze deadlines zeer strikt zijn en moeten worden nageleefd. Ze zijn ingesteld om studenten voldoende tijd te geven om het visumproces te voltooien.

(1) EU / EER-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Caribisch Nederland), Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden of het Verenigd Koninkrijk.

Carriere vooruitzichten

Onze afgestudeerden op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben uitstekende vooruitzichten op een baan en krijgen vaak een baan aangeboden voordat ze daadwerkelijk zijn afgestudeerd. Veel van onze afgestudeerden gaan promoveren aan een groot onderzoeksinstituut of aan een universiteit met een AI-afdeling. Andere afgestudeerden werken voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in cognitief ontwerp en onderzoek. Voorbeelden van bedrijven die op zoek zijn naar AI-experts met deze specialisatie: Google, Facebook, IBM, Philips en de Brain Foundation. Sommige studenten zijn zelfs doorgegaan met het starten van hun eigen bedrijf of hebben zich aangesloten bij recente startups.

Functies

Voorbeelden van banen die een afgestudeerde van de specialisatie in Cognitive Computing zou kunnen krijgen:

 • Promovendus op bio-geïnspireerd computergebruik
 • Promovendus op het gebied van neurale decodering / verwerking van neurale informatie
 • Promovendus op het gebied van neuromorfe informatica
 • Machine learning expert in een softwarebedrijf
 • Oprichter van het bedrijf voor computergames op basis van hersenen
 • In het ziekenhuis gevestigde ontwerper van ondersteunende technologie voor patiënten
 • Beleidsadviseur bij nieuwe ontwikkelingen in de neurotechnologie
 • Softwareontwikkelaar voor analyse en online visuele weergave van hersenactiviteit

Stage

In plaats van een uitgebreid onderzoeksproject (45 ECTS), kun je er ook voor kiezen om een kleiner (30 ECTS) onderzoeksproject te doen plus een stage van 15 ECTS, waardoor je veel praktijkervaring hebt met AI-methoden en -technieken. We moedigen studenten aan om deze stage in het buitenland te doen, hoewel dit niet verplicht is. We hebben wel connecties met bedrijven in het buitenland, bijvoorbeeld in China, Zweden en de Verenigde Staten.

Radboud Carrière Service

Radboud Career Service helpt studenten bij het vinden van stageplaatsen, geeft loopbaanadvies en kan tips en begeleiding bieden bij het solliciteren.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

At Radboud University in the Netherlands, you can obtain a high-quality and internationally accredited Master’s degree. Leading academics and excellent professors offer you what you need a a top-200 r ... Lees meer

At Radboud University in the Netherlands, you can obtain a high-quality and internationally accredited Master’s degree. Leading academics and excellent professors offer you what you need a a top-200 research university. We offer 11 English-taught Bachelor's programmes and 35 English-taught Master’s programmes with many specialisations which will give you the necessary skills and insights into research and practice within your own subject area. You will benefit from our personal teaching style, our top research institutes, and a green and friendly student city. Lees Minder