MSc in burgerlijke en bouwkundige ingenieurswetenschappen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Nu toepassen!

Doelstellingen en doelstellingen van het programma

 • Om bestaande bouwgerelateerde professionals te upgraden met de kennis van geavanceerde civiele techniek, kostenbeheersing en management;
 • Deskundigen produceren in alle aspecten van kostentechniek en civiele techniek;
 • Om afgestudeerden van bouwgerelateerde disciplines een route van verdere studie te bieden;
 • Een multidisciplinaire aanpak bieden voor professionals in de civiele, plannings- en bouwsector;
 • Onderzoek doen in verschillende aanverwante disciplines.

Toegangsvereisten

Kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingseisen en een van de volgende criteria hebben om in aanmerking te komen voor toelating:

 • Beschikken over eerste graden met onderscheiding geaccrediteerd door Hong Kong Institution of Engineers (HKIE); of
 • Beschikken over eerste graden met onderscheiding geaccrediteerd door het Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS); of
 • Beschikken over eerste graden met onderscheiding, geaccrediteerd door het Hong Kong Institute of Architects (HKIA); of
 • Beschikken over eerste graden met onderscheiding geaccrediteerd door Hong Kong Institute of Housing (HKIH); of
 • Bedrijfslidmaatschap van HKIE, HKIS, HKIA, HKIH of gelijkwaardig; of
 • Beschikken over eerste graden in een bouwgerelateerde discipline van een door UGC gefinancierde instelling voor tertiair onderwijs; of
 • Beschikken over eerste graden in een bouwgerelateerde discipline van een niet-lokale instelling die voor dit doel door de universiteit is erkend; of
 • Een gelijkwaardige kwalificatie hebben behaald of voor het programma aanvaardbare bewijzen van academische en professionele verworvenheden hebben; of
 • Kandidaten zonder de gespecificeerde academische kwalificaties kunnen van geval tot geval toch in aanmerking komen voor toelating als ze uitzonderlijk goede alternatieve kwalificaties kunnen voorleggen en beschikken over substantiële technische en managementervaring.

Opmerkingen: Studenten die via de route (ix) worden toegelaten, mogen slechts een klein percentage van de intake uitmaken en in dergelijke gevallen is de goedkeuring van het College van geval tot geval vereist.

Kandidaten van wie de toegangskwalificatie is verkregen van een instelling waar de voertaal geen Engels is, moeten ook voldoen aan de volgende minimale Engelse vaardigheidsvereiste:

 • Een TOEFL-score van 550 (op papier gebaseerde test) of 59 (herziene op papier afgeleverde test) of 79 (op internet gebaseerde test) op de toets Engels als vreemde taal (TOEFL); of
 • Totale band 6.5 in International English Language Testing System (IELTS); of
 • Scoor 450 in de nieuwe College English Test (CET-6) van het vasteland van China; of
 • Andere gelijkwaardige kwalificaties.

Algemene ingangseisen

Kandidaten moeten voldoen aan de volgende algemene toelatingseisen van de universiteit, zoals hieronder uiteengezet, en de toelatingseisen die specifiek zijn voor individuele programma's.

Kandidaten voor toelating tot het postdoctorale certificaat, het postdoctorale diploma of de onderwezen masteropleiding van de universiteit moeten:

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma van een van de universiteiten in Hong Kong of van een buitenlandse instelling die voor dit doel is erkend door de universiteit; of
 • In het bezit zijn van andere kwalificaties die de universiteit aanvaardbaar acht als gelijkwaardig aan het bovenstaande.

Opmerking: laatstejaarsstudenten die de vereiste academische kwalificatie verwerven vóór de aanvang van het programma, kunnen toelating aanvragen.

Beschrijving van de cursus

Elke student moet ten minste 30 studiepunten naar tevredenheid afronden voordat de graad van Master of Science wordt toegekend. Voor de keuze van keuzevakken wordt verwezen naar het opleidingsdocument en het studentenhandboek. Het is studenten mogelijk toegestaan om tussen streams te schakelen, maar ze mogen niet twee of meer streams tegelijk gebruiken.

Overdracht van kredieteenheden

In het algemeen wordt een aanvraag voor een kredietoverdracht doorgaans niet in behandeling genomen. In het geval dat een aanvraag volledig gerechtvaardigd wordt geacht door het afdelingshoofd, moeten de cursussen voor overdracht door de student binnen 3 jaar na de datum van aanvraag van deze overdrachtsoefening door de student worden gevolgd. Deze regeling is niet van toepassing op studenten die zich na afstuderen van de ene stream inschrijven voor een andere stream. Criteria voor het toekennen van een studiepuntoverdracht zijn onder meer het niveau, de duur en de inhoud van de cursus.

Aanvragen voor studiepuntenoverdracht voor werk dat is voltooid voorafgaand aan de toelating tot de universiteit, moeten worden ingediend in het eerste semester na toelating van de student, vóór de door de universiteit vastgestelde deadline. Aanvragen voor studiepuntenoverdracht voor nevenwerk voltooid na toelating tot de universiteit moeten onmiddellijk worden ingediend in het semester na het behalen van de aanvullende kwalificatie.

Neem de Academische voorschriften voor onderwezen postdoctorale opleidingen (inclusief opmerkingen) op de website van de Chow Yei Ching School of Graduate Studies (www.sgs.cityu.edu.hk) in acht voordat u het aanbod accepteert.

Belangrijkste feiten

 • Jaar van binnenkomst: 2021
 • Deadline voor aanmelding: de aanmelding begint op 17 november 2020.
 • Wijze van onderzoek: gecombineerd †
 • Financieringswijze: niet door de overheid gefinancierd
 • Indicatieve innamedoelstelling: 115
 • Minimum aantal vereiste credits: 30
 • Lesrooster:
  • Van de studenten wordt verwacht dat ze de lessen bijwonen op doordeweekse dagen (af en toe, 's avonds, op zaterdag of zondag). De cursussen (inclusief de kerncursussen) van het programma kunnen in het academiejaar 2020/2021 worden gepland in een doordeweekse dagsessie.
 • Normale studieperiode:
 • Voltijd: 1 jaar (2 semesters en 1 zomerperiode)
 • Parttime: 2 jaar (4 semesters en 2 zomerstermijnen)
 • Maximale studieperiode:
 • Voltijds: 2,5 jaar
 • Deeltijd / gecombineerde modus: 5 jaar
 • Verwerkingswijze:
 • Aanvragen worden doorlopend verwerkt. De beoordeling van aanvragen begint vóór de deadline en gaat door totdat alle plaatsen zijn gevuld. Vroege aanvragen worden daarom sterk aangemoedigd.

† Gecombineerde modus: Lokale studenten die programma's in gecombineerde modus volgen, kunnen voltijds (12-18 studiepunten per semester) of deeltijds (niet meer dan 11 studiepunten per semester) studeren in verschillende semesters zonder goedkeuring van de universiteit. Voor niet-lokale studenten worden zij tot deze programma's toegelaten voor voltijdse of deeltijdse studies. Niet-lokale studenten moeten de vereiste studielast behouden voor hun voltijd- of deeltijdstudies en voor eventuele wijzigingen is goedkeuring van de universiteit vereist.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

City University of Hong Kong (CityU) is a leading global university excelling in research and professional education. The establishment of the new College of Engineering could not have come at a bette ... Lees meer

City University of Hong Kong (CityU) is a leading global university excelling in research and professional education. The establishment of the new College of Engineering could not have come at a better time. Five years from now, the world will be different. Technology advances at an unprecedented pace. As such, it is our responsibility as a university to equip our students with a mindset that will inspire them to continue learning. The new college has eight focused academic departments. Together, they cover a vibrant spectrum of engineering fields and promote academic synergy and communication within the college. Lees Minder