MSc in Populatiestudies

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Ben je geïnteresseerd in het bestuderen van hedendaagse bevolkingsvraagstukken zoals veroudering, migratie en wereldwijde bevolkingsgroei? In het masterprogramma leren de studenten Studies van de bevolking de theorieën, methoden en vaardigheden die nodig zijn om een veelzijdige demograaf te worden.

Essentieel voor het begrijpen van de populatiedynamiek is de studie van demografisch gedrag van mensen, zoals geboorte, gezondheid, migratie en overlijden. Het masterprogramma richt zich op deze demografische gebeurtenissen, op hoe de besluitvorming over deze levensgebeurtenissen wordt beïnvloed door de economische, maatschappelijke, culturele en geografische context, en op hoe deze demografische gebeurtenissen een impact hebben op trends op bevolkingsniveau.

Je leert over:

 • Hedendaagse bevolkingsvraagstukken zoals de vergrijzing, integratie van migranten, ongelijkheid op gezondheidsgebied en wereldwijde bevolkingsgroei
 • Individuele besluitvormingsprocessen achter demografische gebeurtenissen, zoals gezinsvorming, woonkeuzes en gebruik in de gezondheidszorg
 • Demografische gegevens verzamelen en interpreteren
 • Methoden en technieken om demografische gegevens te analyseren: levenstabellen, populatieprognoses, geavanceerde statistische analyse en kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Bevolkingsbeleid en interventieprogramma's

Het veld Populatiestudies reflecteert over en behandelt hedendaagse demografische onderwerpen en aanverwante maatschappelijke kwesties. Het onderzoek is tegelijkertijd concreet en breed.

De Master in Population Studies is ook interessant voor professionals uit de middenloopbaan die bijvoorbeeld werken bij statistische bureaus of demografische afdelingen van overheidsinstanties.

We bieden ook twee double degree-programma's: bij de Universiteit van Keulen in Duitsland (Demografie en sociale ongelijkheid) en bij de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona, Spanje (sociale demografie). Je kunt de Master in Populatiestudies ook combineren met onze top-Research Research Master in Spatial Sciences.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

Ons programma is uniek in zijn combinatie van analytische en sociale demografie, zijn combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en zijn internationale, multidisciplinaire en sterke wetenschappelijke oriëntatie. Interactieve manieren van lesgeven worden gebruikt door zeer enthousiaste en toegewijde leraren. Binnen Nederland is Groningen de enige universiteit die een MSC in Population Studies aanbiedt.

Programma

Jaar 1

cursussen

 • Bevolking, gezondheid en plaats (5 EC)
 • Werken met gegevens in populatieonderzoek (5 EC)
 • Keuzevakken (10 EC)
 • Life Tables en Populatieprojecties (5 EC)
 • Migratie, gezinnen en huishoudens (5 EC)
 • Geavanceerde statistische analyse (5 EC)
 • Hedendaagse bevolkingsvraagstukken (5 EC)
 • Masterproef bevolkingsonderzoek (20 EC)

In het buitenland studeren

Studeren in het buitenland is optioneel.

Toelatingseisen

Nederlands of internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Kennis minimaal

Tot de opleiding worden toegelaten studenten met een Nederlands of buitenlands getuigschrift hoger onderwijs waaruit blijkt dat zij kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het niveau van een universitair bachelordiploma en die kunnen aantonen dat zij de volgende specifieke kennis, inzicht en vaardigheden kunnen aantonen: ) kennis van het vak Population Studies op het niveau van houders van een getuigschrift van de bacheloropleiding 'Human Geography & Urban and Regional Planning' b) kennis van 10 ECTS in statistiekvakken of de statistische kennis van de student moet daaraan gelijkwaardig zijn Dit blijkt uit actieve kennis van ten minste variantie-, associatie- en correlatiemetingen, chikwadraattoetsen, univariate en multivariate lineaire regressie, de basisprincipes van matrixalgebra en de basisprincipes van integratie en differentiatie. We gaan ervan uit dat hierbij enige ervaring met EXCEL en met het gebruik van statistische softwareprogramma's, zoals SPSS, STATA en R.

Taaltest
 • Engels op VWO-niveau
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (A, B or C)
 • Cambridge-certificaat in geavanceerd Engels (A, B of C)
 • Minimaal 6,5 voor het International English Language Testing System (Academische versie) (IELTS). Met een minimum van 6,5 voor luisteren, lezen, schrijven en spreken.
 • Minimaal 90 op de internetversie van Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimaal 580 op de geschreven versie van Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimaal 237 op de interactieve versie van de Test van Engels als vreemde taal (TOEFL)
 • Vrijstellingen: moedertaalsprekers of studenten met een opleiding uit de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland
Vooropleiding

Houders van een getuigschrift van de bacheloropleiding 'Ruimtelijke Planning en Ontwerp (Technische Planologie)' van de University of Groningen of een getuigschrift van de bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie (Sociale Geografie & Planologie) universiteit hebben directe toegang. Ook houders van een bachelordiploma in 'Sociologie', 'Sociale psychologie', 'Epidemiologie', 'Wereldwijde en volksgezondheid', 'Voeding en gezondheid', 'Culturele antropologie', 'Gerontologie,' Internationale betrekkingen ',' Ontwikkelingsstudies ' , 'Statistiek', 'Economie' en 'Liberal Arts and Sciences' van elke onderzoeksuniversiteit (inter) nationaal worden geacht over de kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om de opleiding te starten, en worden op basis daarvan toegelaten tot de opleiding.

Overige toelatingsvoorwaarden

De toelatingscommissie kan eisen dat studenten die niet aan het kennisminimum voldoen, afkomstig zijn uit andere disciplines of afkomstig zijn van hogescholen, aanvullende cursussen volgen voordat zij worden toegelaten tot de opleiding. Deze pre-masters van maximaal 60 ECTS (2 demografiecursussen, 2 methodologie / schrijfcursussen, 2 statistiekcursussen en voor studenten van hogescholen, een bachelorscriptie) worden individueel beoordeeld. Contact: hoofdcoördinator Billie de Haas.

Aanvragers wordt geadviseerd om (cursussen van) de Minor in Population Studies en / of de Web Class Population Studies te volgen alvorens aan het Master Programma deel te nemen, om een goed beeld te krijgen van de Master Population Studies en de behandelde populatieproblemen.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

15 augustus 2020

15 januari 2021

15 augustus 2021

01 september 2020

01 februari 2021

01 september 2021

EU / EER-studenten

01 mei 2021

01 september 2021

niet-EU / EER-studenten

01 mei 2021

01 september 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 15.000 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

De Master Population Studies traint je om een veelzijdige demograaf te worden. Als demograaf bent u bekwaam in het beschrijven en analyseren van zowel de bevolkingsdynamiek van verschillende landen of regio's als het demografische gedrag van individuen of bevolkingsgroepen. U bent ook een expert in het voorspellen van de waarschijnlijke demografische ontwikkelingen voor de toekomst.

Vanwege het interdisciplinaire karakter van het masterprogramma, kun je nadenken over hoe de context waarin we leven van invloed is op individueel demografisch gedrag en leidt tot verschillende populatiedynamieken, wat weer maatschappelijke gevolgen heeft. Individueel demografisch gedrag en populatiedynamiek zijn cruciaal voor begrip vanwege hun effecten op de economie, het milieu, sociale netwerken, sociale cohesie, gezondheid en gezondheidszorg, pensioenhervormingen en sociale zekerheid, gezinsleven en welzijn. Overheden gebruiken bijvoorbeeld demografische kennis bij hun beleidsvorming, voor planningsdoeleinden (scholen, huisvesting, gezondheidszorg) of om potentiële problemen te identificeren. Bij internationale ontwikkelingssamenwerking is demografische informatie cruciaal. Demografen hebben een goed begrip van hedendaagse maatschappelijke problemen en kwesties die mensen in hun dagelijks leven raken.

Tijdens het programma bieden we ondersteuning voor je loopbaanvoorbereiding.

Onderzoek

De onderwerpen van de masterproef zijn geïntegreerd in het onderzoeksthema van het Bevolkingsonderzoekscentrum: “Bevolking en welzijn in context”. Dit omvat onderwerpen zoals bevolkingsafname, bevolkingsveroudering, wereldwijde migratie, het leven van migranten, gezond ouder worden in de samenleving, gezinnen, huishoudens, verblijf, doodsoorzaken, gezondheid van kinderen, voeding, toegang tot gezondheidszorg, placemaking van ouderen.

Het masterprogramma weerspiegelt duidelijk de belangrijkste kenmerken van het onderzoeksprogramma door zich te concentreren op zowel het macro- (populatie-) als microniveau (het demografische gedrag van mensen); door multidisciplinaire perspectieven in te nemen (demografie, epidemiologie, antropologie, geografie, sociaal ouder worden, voeding); door zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden te onderwijzen; door te focussen op de vertaling van onderzoek naar beleid of interventies.

De studenten leren de theorieën, methoden en vaardigheden die de verschillende leraren toepassen in hun onderzoek. Ze nemen deel aan seminars en discussiegroepen in een actieve onderzoeksomgeving, waaronder gastcolleges en seminars door gevestigde professionals van andere demografische instellingen.

Onderdeel van het masterprogramma is de deelname aan de Dutch Demography Day - een conferentie voor demografen.

Uitgelichte onderzoekers

 • Prof. Clara Mulder
 • Prof. Hinke Haisma
 • Prof. Fanny Janssen
 • Prof. Louise Meijering
 • Prof. Helga de Valk
 • Prof. Leo van Wissen
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder