MSc in Informatiebeveiliging

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

De M.Sc. in Information Security-graad wordt toegekend aan kandidaten die met succes de onderwezen cursussen en scriptievereisten van het programma hebben voltooid. Het programma is bedoeld voor studenten met verschillende achtergronden, waaronder afgestudeerden in Computer Science, Computer Engineering, Electronic Engineering, Communication Engineering, Information Technology, Mathematics of andere relevante specialisaties. Het programma volgt een "breedte voor diepte" -benadering, te beginnen met gemeenschappelijke kerncursussen die essentiële informatiebeveiligingsonderwerpen behandelen.

Vervolgens behandelen keuzevakken extra onderwerpen om de kennis van de student te verdiepen in gespecialiseerde gebieden die niet in de kern worden behandeld. Studenten worden aangemoedigd om hun specialisatiegebied te kiezen rond een van de drie hoofdthema's: Cryptology, Digital Forensics en E-Business Security. Het proefschrift wordt meestal uitgevoerd op onderzoeksthema's die zijn geïdentificeerd door de begeleiders. Als alternatief, indien van toepassing, kunnen studenten eigen thesisonderwerpen voorstellen of werken aan het oplossen van problemen van hun sponsororganisaties.

Doelen

De educatieve doelen (doelstellingen) van de M.Sc. in het programma Informatiebeveiliging moeten afgestudeerden produceren die:

 • Professioneel vooruitgaan en worden erkend als leiders op het door hen gekozen gebied.
 • Pas hun technische expertise toe om op een kritische, creatieve, ethische en innovatieve manier in de behoeften van de samenleving te voorzien.
 • Verdere ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden door middel van graduate onderwijs en professionele scholen.

Leerresultaten van studenten

Een student die afstudeert aan de M.Sc. in het programma Informatiebeveiliging kan:

 • Identificeer, formuleer en los geavanceerde informatiebeveiligingsproblemen op door de toepassing van geavanceerde kennis van informatiebeveiliging.
 • Verwerven van kennis van hedendaagse kwesties en blijk geven van een geavanceerd niveau van begrip op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Ontwerp en voer experimenten uit, analyseer, interpreteer gegevens en neem beslissingen.
 • Onderzoek doen op een gekozen specialisatiegebied, de onderzoeksresultaten documenteren en verdedigen.
 • Gebruik technieken en moderne hulpmiddelen die nodig zijn voor informatiebeveiligingspraktijken.
 • Functioneren op teams en effectief communiceren.
 • Begrijp professionele en ethische verantwoordelijkheden.

Algemene structuur en vereisten

De M.Sc. in Informatiebeveiliging komt overeen met 36 credit-uren. Het programma bestaat uit twee hoofdcomponenten:

Onderdeel cursussen: in dit onderdeel moet de student een programma van geavanceerde studie in informatiebeveiliging volgen. Dit onderdeel komt overeen met 24 credit-uren en bestaat uit 8 cursussen, elk met 3 credit-uren en de cursus Seminar in Research Methods met een nulclassificatie. De 8 cursussen (24 studiepunten) zijn 4 kerncursussen (12 studiepunten), 2 themacursussen (6 studiepunten) en 2 optionele cursussen (6 studiepunten) geselecteerd uit een keuzelijst.

Scriptieonderdeel: in dit onderdeel moet de student een onafhankelijk project uitvoeren op het gebied van informatiebeveiliging. Dit onderdeel komt overeen met 12 credit-uren.

Samenvatting van M.Sc. in de structuur en vereisten van het ISEC-opleidingsprogramma

Categorie Vereiste credits
Programma Core 12
Seminarie in onderzoeksmethoden 0
Programma Thema 6
Programma keuzevakken 6
ISEC Masterproef 12
Totaal 36

Toelatingseisen

 • Afronding van een bachelordiploma in een relevante discipline met een minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) van 3,0 uit 4,0, of equivalent (bijv. Hogere tweedeklas honours in een Britse stijl, van een gerenommeerde geaccrediteerde instelling).
 • Een minimaal niveau van Engelse taalvaardigheid in de vorm van:
  • iBT TOEFL (internetgebaseerde test) score van 91 of gelijkwaardig, of
  • Algemene academische IELTS-score van 6,5, of
  • 1550 EmSAT Engelse score.
 • Een minimale kwantitatieve score van 150 in het algemene Graduate Record Examination (GRE) is vereist voor toelating tot alle programma's, met uitzondering van Master of Engineering in Health, Safety and Environment Engineering en de Master of Arts in International and Civil Security, waar een minimumdrempel is niet ingesteld. Kandidaten voor alle programma's moeten alle drie secties van de GRE proberen.
 • Minimaal twee aanbevelingen van de scheidsrechter (verstrekt via online formulier).
 • Doelstelling (500-1.000 woorden).
 • Toelatingsgesprek.
Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challen ... Lees meer

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challenges facing the UAE’s knowledge economy transformation and our rapidly evolving world. Its world-class faculty and state-of-the-art research facilities provide an unparalleled learning experience to students from the UAE and abroad. The university brings together the best in science, engineering and medicine in the UAE, to offer specialized degrees that can take promising high school graduates all the way to top-rated doctorate degree holders. Lees Minder