MSc in Fashion Business Creation

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Onze Masters in Fashion Business Creation is een uniek programma, ontworpen in samenwerking met toonaangevende modebedrijven om de unieke aard van de oprichting van bedrijven in deze sector te weerspiegelen. Studenten zullen inzicht verwerven in de strategieën en praktijken die essentieel zijn voor het ontwikkelen en ondersteunen van een succesvolle modebusiness.

Aanvragers moeten een interviewfase doorlopen.

De MSc Fashion Business Creation is een baanbrekend, onderscheidend programma dat de nieuwste academische onderzoeksinzichten in mode en bedrijfsleven over het algemeen integreert, met praktische ervaring die wordt getrokken uit hoogwaardige verbindingen binnen de industrie.

Het programma omvat een kritische beoordeling van de anatomie van de modewereld en onderzoekt het proces en de acties die verband houden met de ontwikkeling en implementatie van de strategie binnen nieuwe en zich ontwikkelende modegebieden. Studenten zullen een goed begrip ontwikkelen van strategieën voor mondiale vooruitgang, waaronder het creëren en op de markt brengen van een modemerk in de huidige digitaal gerichte wereld.

Ze zullen ook de mogelijkheid hebben om hun inzicht in modestrategieën verder te verdiepen door het voltooien van een stage- of GCU London dankzij de nauwe banden van GCU London met toonaangevende organisaties in de mode-industrie.

Na hun afstuderen zijn studenten goed gepositioneerd om een succesvolle onderneming in de modewereld op te zetten en te runnen of om een bestaand bedrijf naar een nieuwe fase van groei en ontwikkeling te brengen.

Waarom voor dit programma kiezen

We zullen u helpen uw intellectuele vaardigheden te ontwikkelen samen met de hedendaagse vaardigheden en werkwijzen die nodig zijn om uit te blinken in de branche. Je bouwt ook een bredere waardering uit voor managementkwesties, zoals globalisering en duurzaamheid, terwijl je merk- en marketingvaardigheden ontwikkelt.

Je hebt toegang tot mentorschapsprogramma's via onze Honorary Professors en je krijgt les in dynamische omgevingen zoals Masterclasses en door middel van collaborative industrie-briefs. Er komt een live-modebedrijf op de campus, waar je een mode-onderneming uit de eerste hand kunt observeren. Je kunt ook deelnemen aan ons carrièrebevorderende Industry Speaker-programma, dat het hele eerste en tweede semester doorloopt.

Na het afstuderen ben je goed gepositioneerd om een succesvolle modebedrijf op te zetten en te runnen of een bestaand bedrijf naar een nieuwe fase van succes te brengen. U krijgt ook de mogelijkheid om de renteloze seed fundingprijs van Retail Trusts aan te vragen.

Educatieve doelen van het programma

De MSc Fashion Business Creation is een baanbrekend nieuw programma dat het innovatieve patroon van GCU London en de British School of Fashion voortzet. Het is exclusief ontworpen in samenwerking met toonaangevende modebedrijven en zal zich richten op startups en startende bedrijven in de mkb-sector.

De MSc Fashion Business Creation is een fusie van industrie en academische expertise, brengt praktische en theoretische inzichten samen op de campus in een gedurfde nieuwe aanpak waarmee studenten de specialistische kennis en strategische vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn om een duurzaam modebedrijf te creëren en te beheren.

Het zeer gespecialiseerde programma is gericht op het koesteren van creatieve ondernemers die diepgaande kennis en inzicht verwerven in de complexe zaken van de mode, inclusief marketing en branding, met name voor de hedendaagse digitaal gerichte en wereldwijd onderling verbonden markten. GCU's sterke partnerschappen met grote internationale modebedrijven helpen ook studenten te ondersteunen door op werk gebaseerde leermogelijkheden te belonen, zoals stages of op onderzoek gebaseerde consultancyprojecten.

De MSc Fashion Business Creation is een van een aantal baanbrekende programma's ontwikkeld door GCU London als antwoord op de groeiende academische focus op de modewereld. Medewerkers van GCU London en de British School of Fashion lopen voorop in deze zich ontwikkelende discipline, met academici die bijdragen aan belangrijke literatuur, onderzoek doen dat direct relevant is voor het maken van modewinkels en deelnemen aan consultancyprojecten met toonaangevende internationale merken. De interactie van de industrie op de campus omvat ook de aanwezigheid van co-located original ventures, zoals de Marks

Het MSc Fashion Business Creation- programma heeft tot doel de vaardigheden en competenties te ontwikkelen die nodig zijn om een succesvol Fashion-bedrijf op te zetten en te leiden. Het programma zal de nieuwste academische onderzoeksinzichten op het gebied van mode en bedrijfsleven breder integreren met praktische ervaring uit diepe verbindingen met de industrie. Het programma zorgt ervoor dat afgestudeerden een rijk en praktisch inzicht hebben in het maken van modezaken. Studenten zullen inzicht verwerven in de strategieën en praktijken die essentieel zijn voor het ontwikkelen en ondersteunen van een succesvolle modebusiness. Dit omvat een kritische beoordeling van de anatomie van de modewereld en onderzoekt de processen en acties die verband houden met de ontwikkeling en implementatie van strategieën binnen nieuwe en zich ontwikkelende modebedrijven. Een goed begrip van hoe een modemerk te creëren en op de markt te brengen in de wereld van vandaag, wereldwijd en digitaal, naast de wereldwijde strategieën voor vooruitgang. Studenten krijgen de mogelijkheid om hun inzicht in modestrategieën verder te verdiepen door het uitvoeren van een stage- of sectoroverlegproject. Centraal in het programma staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten met de nadruk op het ontwikkelen van inzicht in het managen van zichzelf, verantwoord leiderschap, intercultureel en mondiaal bewustzijn.

Dit MSc-programma zal de inzetbaarheid van studenten vergroten door deel te nemen aan een breed scala aan onderwijs- en leerervaringen, inclusief integrerende case-study's, groepsprojecten en presentaties, bedrijfsbezoeken en sprekers uit de industrie.

Het programma is bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van studenten die een loopbaan als intrapreneurieel of ondernemend modebedrijf willen volgen. Ze zullen worden uitgerust met de professionele vaardigheden die nodig zijn om een bedrijf te ontwikkelen en te beheren, of om in een andere ondernemende of managementrol in een bestaande organisatie in de mode-industrie te werken.

Studenten kunnen afkomstig zijn uit een achtergrond van het eerder hebben bestudeerd van een bedrijfsgerelateerd onderwerp dat meer inzicht wil krijgen in het creëren van bedrijven en duurzaamheidsproblemen om hun carrièremogelijkheden te verbeteren. Het programma zal echter ook bijzonder aantrekkelijk zijn voor aanvragers die een creatief modeprogramma of niet-bedrijfsgerelateerde onderwerpen hebben bestudeerd (bijv. Modevormgeving, modepromotie, creatieve richting, mode kopen en merchandising, modeontwerptechnologie, enz.) Op bachelorniveau die een managementkwalificatie vereisen. Het programma wordt zowel op volledige als part-time basis aangeboden en het programmateam verwelkomt aanvragen via de Flexible Entry-route met Credit Transfer en RPL.

Toekomstige overweging kan worden gegeven aan een optie voor een deeltijdstudie.

Het primaire doel van dit programma is om een specifiek, analytisch en geïntegreerd inzicht in de creatie van modezaken te bieden. Concreet worden de educatieve doelen als volgt aangegeven:

  • Vaardigheden ontwikkelen om ontwikkelingen in de omgeving voor het maken van modebedrijven kritisch te analyseren vanuit een interdisciplinair en internationaal perspectief.
  • Een kritische waardering ontwikkelen voor strategieën, beleid en praktijken die van belang zijn voor het creëren en ontwikkelen van duurzame modebedrijven.
  • Om hedendaagse en opkomende thema's in de creatie van modezaken te verkennen.
  • Het ontwikkelen van leiderschapspotentieel en -vaardigheden met betrekking tot het managen van zichzelf en anderen in een kleine tot middelgrote modewereld en in toenemende mate diverse en internationale modeorganisaties.
  • Vaardigheden ontwikkelen die vereist zijn voor het analyseren en begrijpen van de praktijken voor het maken van strategische bedrijfsactiviteiten die van invloed zijn op de financiële en operationele prestaties.
  • Een begrip kweken van het cruciale belang van technologische innovatie en aanpassing binnen de mode-industrie om bedrijfscontinuïteit en marktdifferentiatie te waarborgen.
  • Om levenslange loopbaanontwikkelingvaardigheden mogelijk te maken door middel van projectmanagement, praktische ervaring en kritisch reflecterende zelfontplooiingstechnieken.
  • Een kritisch inzicht ontwikkelen in onderzoekstechnieken en -methodologieën en deze toepassen op een voorstel voor een onafhankelijk onderzoeks- of adviesproject met betrekking tot een geschikt onderwerp.
  • Persoonlijke en overdraagbare vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot onafhankelijk onderzoek, probleemoplossing, kritisch denken, timemanagement, ICT en interpersoonlijke communicatie.

Module informatie

Onze gevestigde banden met de industrie en het huidige denken en onderzoek hebben vorm gegeven aan de structuur van het programma, dat bestaat uit 6 modules plus een proefschrift of bedrijfsplan.

Anatomie van een modezaak

Biedt u een kritische beoordeling van de anatomie van een modezaak; de essentiële ingrediënten die de levensvatbaarheid van een nieuw modebedrijf veiligstellen. In het bijzonder gaat de module in op de rol en functie van digitale technologie bij de ontwikkeling van een nieuw modebedrijf.

Het opzetten van een mode bedrijfsstrategie

Onderzoek kritisch de processen en acties die verband houden met strategieontwikkeling en -implementatie binnen nieuwe en ontwikkelende modebedrijven. De module evalueert de mechanismen waarmee kleinschalige modebedrijven, geconfronteerd met beperkte bedrijfservaring en middelencapaciteit, differentiatie, concurrentievoordeel en commercieel succes kunnen waarborgen.

Globale modebranding en marketingcommunicatie

Met de nadruk op digitale marketing, ontwikkel je een kritisch begrip van modemerken en marketingtheorie door een onderzoek van de belangrijkste theoretische kaders met betrekking tot merkcultuur, merkrelaties, merkpersoonlijkheid en merkidentiteit.

Mode groeistrategieën en prestatie-optimalisatie

Verkent groeimogelijkheden en prestatieverbeteringstechnieken voor modebedrijven en ontwikkelt een geavanceerd inzicht in de belangrijkste strategische processen en kritische succesfactoren van internationalisering voor een modebedrijf.

Onderzoeksproject: ontwerp en methoden

Introduceert studenten om onderzoek te doen naar benaderingen en tijdmanagementvaardigheden die essentieel zijn voor hun onderzoeksproject. De module biedt essentiële kennis van onderzoeksdesign op cruciale gebieden en neemt een kritisch perspectief in bij het vergelijken en vergelijken van alternatieve onderzoeksmodellen.

Persoonlijke en professionele competentie ontwikkelen

Stelt studenten in staat om hun belangrijkste persoonlijke vaardigheden te identificeren, te begrijpen, te ontwikkelen en te verwoorden in het kader van hun toekomstige loopbaanambities. Studenten krijgen de mogelijkheid om een stageplaats te volgen, vrijwilligerswerk te doen, in het buitenland te studeren of deel te nemen aan desk-based consultancy. Studenten worden uitgenodigd om de concepten van persoonlijke en professionele ontwikkeling toe te passen op wat zij buiten het klaslokaal ervaren om beter voorbereid te zijn op hun persoonlijke en professionele leven.

Proefschrift / Project

Het laatste onderdeel van het programma is het proefschrift, dat studenten de mogelijkheid biedt om een businessplan te maken voor hun modegerelateerde activiteiten of een consultancyproject voor de industrie.

Kosten

Collegegeld moet worden betaald aan de universiteit, maar sommige studenten komen in aanmerking voor collegegeld ondersteuning. De kosten en financiële ondersteuning die voor u relevant zijn, zijn afhankelijk van waar u woonde voordat u naar de universiteit ging.

Nationaliteit

Toelatingseisen

Alle hier vermelde toegangsvereisten vertegenwoordigen de vereisten voor toegang tot het programma dat normaal wordt gezocht. Het toelatings team kan aanvullend bewijs beoordelen om uw geschiktheid te beoordelen, echter, afhankelijk van uw volledige academische / werkgelegenheidsachtergrond.

Typische instapvereisten

UK Honours degree 2: 2 (of gelijkwaardig) op elk gebied

De Engelse taal

Een academische IELTS-score van 6.0 (of equivalent) zonder element onder 5.5.

Andere academische en beroepskwalificaties

Elke aanvraag voor GCU wordt op individuele basis behandeld. Als u niet beschikt over de typische academische toegangskwalificaties, maar wel relevante werkervaring en / of studiepunten van erkende beroepsorganisaties kunt aantonen, komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan deze cursus via het programma Erkenning van voorafgaand leren van de universiteit.

Pre-sessie Engels

Voor internationale studenten die niet voldoen aan de minimale Engelse taalvereisten, bieden we Engelse taalcursussen aan om je Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

GCU London is a professional postgraduate university campus of Glasgow Caledonian University (GCU), located in an ultra-modern environment in the heart of London. Situated in Spitalfields, one of Lond ... Lees meer

GCU London is a professional postgraduate university campus of Glasgow Caledonian University (GCU), located in an ultra-modern environment in the heart of London. Situated in Spitalfields, one of London’s most attractive locations, GCU London is in proximity to the capitals globally recognised financial and fashion industries. The campus offers a range of MBA and courses, high quality teaching and links with international businesses. GCU London provides students with an enriching and diverse learning experience underpinned by a vibrant international, intellectual and cultural life. We attract students from over 56 countries, from a range of backgrounds from all corners of the world. Lees Minder