MSc in Environmental Geography

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

⚡️ Coronavirus (COVID-19) -update

We hebben tijdelijk programma's aangepast naar virtuele leerlokalen, zodat al het geplande onderwijs online kan plaatsvinden. Programma's starten in november 2020 en geven, indien nodig, online les en gaan vervolgens over op on-campus learning.

drone_nam_cs.jpgDe interacties tussen milieu en samenleving in ruimte en tijd begrijpen

Environmental Geography pakt hedendaagse milieu-uitdagingen aan vanuit een interdisciplinair perspectief.

 • Bent u op zoek naar een MSc-programma dat een diepgaande opleiding in de natuurwetenschappen combineert met contextualisering uit de sociale wetenschappen om de grote hedendaagse uitdagingen van milieuverandering aan te pakken?
 • Bent u op zoek naar een internationale studieplek met uitstekende trainingsfaciliteiten en een sterke focus op onderzoekgestuurd onderwijs?
 • U wilt een praktijkgericht MSc-programma dat u kennis en vaardigheden biedt om uw persoonlijke carrière in de milieusector op te bouwen?

Kom dan naar de University of Bayreuth en solliciteer hier!

Waarom milieugeografie?

Veranderingen in het milieu op elke schaal, van mondiaal tot lokaal, zijn van cruciaal belang voor het leven op aarde. Naast klimaatverandering zijn de belangrijkste hedendaagse uitdagingen veranderingen in de biodiversiteit, bodemdegradatie en toename van massabewegingen. Vaak vereist de dynamiek van dergelijke omgevingsprocessen inzicht in de ruimtelijke en temporele koppelingen tussen de atmosfeer, de biosfeer, de reliëfsfeer, de pedosfeer en de hydrosfeer. Daarnaast is de interactie met menselijke activiteiten van het grootste belang. Fysische geografie - als een interdisciplinair veld met een duidelijke focus op het verband tussen milieu en samenleving - behoort tot de kerndisciplines die deze milieuveranderingen aanpakken en onderzoeken.

Het nieuwe MSc-programma 'Environmental Geography' aan de University of Bayreuth , Duitsland, richt zich tot studenten die op zoek zijn naar:

 • kennis verwerven over de dynamiek van milieuprocessen,
 • de analytische vaardigheden verwerven om de menselijke effecten op landvormen en natuurlijke cycli te beoordelen,
 • en om te profiteren van een studieplek die sterk is in onderzoek, gastvrij en internationaal.

MSc-programma

Geïnteresseerd in het studeren van omgevingsgeografie aan de University of Bayreuth ? Krijg hier een eerste overzicht en meer gedetailleerde informatie over ons MSc-programma.

Het Engelstalige MSc-programma 'Environmental Geography' aan de University of Bayreuth biedt expertise en praktische ervaring op het gebied van milieusysteemwetenschap vanuit een expliciet interdisciplinair perspectief. De combinatie van kerngebieden in de natuurwetenschappen en contextualisering uit de sociale wetenschappen (bv. Ecosysteemdiensten en geografisch conflictonderzoek) zorgen ervoor dat onze studenten een opleiding krijgen die uniek is in Centraal- en Oost-Europa. Onderzoeksgestuurd onderwijs, state-of-the-art kwantitatieve methoden en trainingsfaciliteiten zoals een datingslaboratorium of de botanische tuin van de universiteit maken een toepassingsgericht en doelgericht studieprogramma mogelijk. Studenten krijgen training in de analyse en evaluatie van complexe omgevingssystemen, in kritische reflectie op het onderzoeksproces, in abstractie van onderzoeksresultaten, alsook in mondelinge en schriftelijke communicatie van bevindingen.

Het thematische blok van het MSc-programma bestaat uit een algemene module (A), twee modules die gericht zijn op een gevorderd theoretisch en praktisch onderzoek met de omgevingscomplexen 'Earth, Soil & Surface' (B) en 'Climate, Water & Vegetation' ( C), evenals een module in 'Environment & Society' (S). Daarnaast spelen keuzevakken in methodologische concentraties naar keuze van de student (M) en een reeks individuele keuzevakken (F) in op de persoonlijke interesses van de studenten. Je carrièregerichte kwalificatie wordt versterkt met een verplichte stage in een niet-universitaire setting (I). De R-modules dienen de betrokkenheid van de student bij het onderzoeksproces. Het 4e semester is bedoeld voor de masterproef en dispuut (T).

Uni-Bayreuth-1283.jpg

Perspectieven

De aanhoudende trend van wereldwijde milieuveranderingen, uitputting van hulpbronnen en de sociale perceptie van deze ontwikkelingen leiden tot een grotere politieke en economische focus op onderwerpen die verband houden met milieu en duurzaamheid. Deze situatie doet de vraag naar experts toenemen met een onderzoeks- en praktijkgerichte opleiding in de milieuwetenschappen. Onze afgestudeerden zijn dus voorbereid op een breed scala aan carrièremogelijkheden in de private en publieke sector. Mogelijke activiteiten zijn onder meer:

 • regionale en stedelijke planning
 • natuurbescherming
 • ruimtelijke ordening en consulting
 • laboratorium-gebaseerde omgevingsanalyse
 • wetenschap en onderzoek
 • geoinformatiediensten
 • ontwikkelingssamenwerking.

Toelating en aanmelding

We verwelkomen aanvragen van afgestudeerden die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de patronen en processen van veranderingen in het milieu, die zich sterk inzetten voor fysieke geografie, en die gemotiveerd zijn om een rigoureuze training te volgen.

De deadline voor aanmelding is 15 juni 2020 en begint in het wintersemester 2020/21 (half oktober). We vragen alle studenten om online in te schrijven.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

As one of Germany’s youngest universities, we are able to operate in an unbiased, self-confident spirit of academic freedom, scientific progress, and social responsibility. In line with our vision, o ... Lees meer

As one of Germany’s youngest universities, we are able to operate in an unbiased, self-confident spirit of academic freedom, scientific progress, and social responsibility. In line with our vision, our top priorities are individual supervision, maintaining high academic standards, and creating programmes of study that take current research into account. Our interdisciplinary focus and the innovative collaboration between many of our disciplines are key features of Bayreuth’s research culture. Lees Minder