MSc in Biocontrol Solutions voor plantgezondheid

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Om de volgende generatie wetenschappers op het gebied van gewasbescherming te laten groeien, voldoet BOOST aan de eisen van milieuvriendelijke technologieën voor de productie van planten door de volgende generatie wetenschappers en professionals in plantengezondheid te produceren.

 • Graad: Master of Science (MSc)
 • FI (initiële opleiding) / FC (uitvoerende opleiding) / FP (bijscholing)
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Sophia Antipolis / Institut Sophia Agrobiotech
 • Taal Engels


Implementatie van milieuvriendelijke technologieën voor de productie van planten, minimalisering van de gevaren en risico's voor de gezondheid van de mens en het milieu, is wereldwijd een grote uitdaging. Deze uitdaging staat voor alle economische sectoren die planten produceren of gebruiken: landbouw, agri-food, cosmetica, farmacie.


Doelen

 • Volg les in het Engels
 • Onderdompeling van studenten in internationaal erkende laboratoria en R & D-centra.
 • Ingebouwde interdisciplinariteit
 • Aanpasbare training dankzij mentale professionele teamwerkprojecten en stages.

Kansen om te focussen op:

Plantverbetering, moleculen en stoffen voor de gezondheid van planten, of biocontrole met behulp van macro- en micro-organismen.

Een belangrijke uitdaging voor de wereld is om milieuvriendelijke technologieën voor de productie van planten in te voeren, terwijl de gevaren en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum worden beperkt. Deze uitdaging staat voor alle economische sectoren die planten produceren of gebruiken: landbouw, agri-food, cosmetica, farmacie.

Program
alt = "Programma en inhoud

Track onderwezen in het Engels; Onderdompeling van studenten in internationaal erkende laboratoria en R & D-centra; Ingebouwde interdisciplinariteit; Aanpasbare training dankzij begeleide professionele teamworkprojecten en stages; Mogelijkheden om te focussen op: Plantverbetering, moleculen en stoffen voor plantgezondheid of biocontrole met macro- en micro-organismen.

Een belangrijke uitdaging voor de wereld is om milieuvriendelijke technologieën voor de productie van planten in te voeren, terwijl de gevaren en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum worden beperkt. Deze uitdaging staat voor alle economische sectoren die planten produceren of gebruiken: landbouw, agri-food, cosmetica, farmacie. Om de volgende generatie wetenschappers in plantenbescherming te laten groeien.

Het BOOST-trainingsprogramma is uniek in Frankrijk en een van de weinige vergelijkbare internationale programma's; Face-to-face en online leren; Flexibele en individuele trainingsmogelijkheden met verschillende keuzetrajecten; Studenten worden individueel begeleid en gecoacht door experts op het gebied van biocontrole; Kansen voor permanente educatie.

De BOOST-training wordt gegeven in het Engels en wordt gegeven in de laboratoria van de Université Côte D'Azur en haar academische en industriële partners, gevestigd in het wetenschap en technologiepark Sophia Antipolis (Zuid-Frankrijk).

Jaar 1

 • Fundamentals: Biology *, Digital tools, Law & IP, Management
  * Inleiding tot Biocontrol; Ecotoxicologie; Analytische scheikunde; Formuleringstechnologieën; Plantenfysiologie en genetica; Evolutie en aanpassing, ecologie
 • Mentorprojecten in een professionele omgeving: onderzoek, ontwikkeling, expertise
 • Professionele stage van 6 maanden in een onderzoekslaboratorium of bedrijf

Jaar 2

 • Fundamentals: Biology *, Digital tools, Law & IP, Management
  * Nieuwe managementbenaderingen voor de landbouw; Plantenfysiologie en genetica; Populatiegenetica, biologie & dynamica, Chemie & gedragsecologie
 • Mentorprojecten in een professionele omgeving: onderzoek, ontwikkeling, expertise
 • Professionele stage van 6 maanden in een onderzoekslaboratorium of bedrijf


Collegegeld

Collegegeld: 4000 € per jaar - Het studiegeld kan variëren naargelang uw verblijfsstatus, namelijk als u inwoner bent van een EU-land of een land buiten de EU. Daarnaast zal financiële steun (op behoeften gebaseerde of op verdienste gebaseerde beurzen) beschikbaar zijn voor studenten en zullen andere financieringsbronnen ook beschikbaar zijn via elke training.


Toelating

In aanmerking komende studenten met 180 ECTS-credits die zich willen specialiseren in onderzoek en innovatie op het gebied van genetische verbetering van planten, biologische controle, stimulering van de verdediging of biostimulatie.

Vaardigheid in Engels vereist, op basis van TOEFL-, TOEIC-scores of een interne Engelse test.

Nice


Toekomstige loopbaan

BOOST bevordert de opleiding van professionals die de expertise zullen hebben om projecten te leiden in alle sectoren die verband houden met fytosanitair onderzoek en innovatie. Afgestudeerden ontwikkelen een brede kijk op de bijbehorende uitdagingen, disciplines en belanghebbenden. Als toekomstige professionals krijgen studenten de kennis, knowhow en ervaring om op te treden als onderzoekers, R & D-leiders in voorlichtingsdiensten en industrie, of experts in adviesbureaus, overheidsinstanties en NGO's.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

Université Côte d’Azur is a recently created cluster of higher education establishments on the French Riviera that brings together all the major players in higher education and research in the region. ... Lees meer

Université Côte d’Azur is a recently created cluster of higher education establishments on the French Riviera that brings together all the major players in higher education and research in the region. Université Côte d’Azur aims to develop a new, 21st-century model for French universities, based on new interactions between disciplines, a new form of coordination between research, teaching, and innovation, and strong partnerships with the private sector and local authorities. In January 2016, Université Côte d’Azur won a prestigious “IDEX” award from the French government for its UCAJEDI project, placing it among the top 10 world-class, comprehensive universities in France. Lees Minder